Bron: Pixabay
Oproep, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Collectif 1030-0

1030 Schaarbeek: Geen enkele dode op de weg!

Het overlijden van Stephanie Verbraekel, opgeschept door een auto op 7 november 2017, in een 'zone 30' op de Haachtsesteenweg was voor elk van ons een grote schok. Het is echter niet de eerste keer dat zich zo’n drama voordoet in Schaarbeek en het is evenmin de eerste keer dat de bewoners de overheid interpelleren over de verkeersonveiligheid in onze gemeente. Collectief 1030/0 roept de gemeente op de volgende structurele maatregelen, onmiddellijke politieacties en veiligheidsingrepen door te voeren om meer dodelijke ongelukken te voorkomen.

maandag 8 januari 2018 14:53
Spread the love

Schaarbeek telt elk jaar ongevallen met gewonde voetgangers. Bepaalde Schaarbeekse assen zijn omgevormd tot heuse racebanen: de Haachtsesteenweg, de Rogierlaan, de Louis Bertrandlaan, het Poggeplein, de Koninklijke Sinte-Mariastraat, de Generaal Fochlaan, de L’Olivierstraat, de Wijnheuvelenstraat … Het verkeer is er druk en gevaarlijk. Deze straten te voet oversteken of er met de fiets rijden worden een heldendaad. En ’s avonds, is het nog erger: de straten veranderen dan een ‘no go-area‘. En dan hebben we het nog niet over het veralgemeend wildparkeren of het agressieve gedrag van bepaalde automobilisten ten opzichte van de ‘zwakke’ weggebruikers!

Voetganger zijn in Schaarbeek mag niet synoniem staan voor bedreigingen, gevaar, letsels of de dood. De huidige verkeersonveiligheid is onaanvaardbaar en omwille van de omvang van het fenomeen vragen we een snel en concreet optreden. De gemeente Schaarbeek beschikt over actiemiddelen, ook op de gewestwegen. Daarom vragen we via deze petitie aan de gemeente om structurele maatregelen, onmiddellijke politieacties en onmiddellijke ingrepen voor meer veiligheid. 

Structurele maatregelen

De invoering van een échte ‘zone 30’ op het hele grondgebied van de gemeente met fysieke inrichtingen, sensibiliseringsacties en aangepaste controle en repressie. Gent, Grenoble, Den Haag of München hebben dat al ingevoerd en de resultaten zijn zeer positief: minder ongevallen en een betere levenskwaliteit voor de bewoners (minder geluidsoverlast, minder files, minder stress, vlottere doorstroming …). 

De aankoop van één of meer ‘LIDARs’, mobiele flitscamera’s, is ook aan te raden. De investering kan snel afgeschreven worden en zal, op korte, middellange en lange termijn rendabel zijn voor de gemeentefinanciën.

Daarbovenop kan de invoering van een instrument waarmee de bevolking gevaarlijke situaties / plaatsen op Schaarbeekse straten kan melden, bijvoorbeeld door Fix My Street uit te breiden naar verkeersveiligheid, een grote invloed hebben. 

Verkeersveiligheid moet een prioriteit zijn voor onze politie

We vragen het naleven van de snelheidsbeperkingen met bijzondere aandacht voor alle ‘zones 30’ (waaronder de Haachtsesteenweg, de Kesselsstraat, de Wijnheuvelenstraat, de Edouard Fiersstraat …). We vragen dat de politie overdag en ’s nachts optreedt tegen verkeersovertredingen, we vragen systematische controles en het einde van onbeschoftheid en verkeersovertredingen.Zebrapad in Schaarbeek. Bron: Wikimedia Commons

Een sterkere aanwezigheid van de politie in de straten is daarom nodig, overdag en ’s avonds en verkeersovertredingen mogen niet langer door de vingers worden gezien. Ook moeten verrassingsacties van de politie met hulp van agenten in burger om autoraces efficiënt te bestrijden, vaker worden toegepast.

Systematische politieacties in de gemeente tegen wildparkeerders (op stoepen, zebrapaden, fietspaden …) moet evenzo opgevoerd worden. Wildparkeerders beperken de weinige ruimte die voor de zwakke gebruiker toegankelijk is, en verminderen hun zichtbaarheid. 

Onmiddellijke ingrepen voor meer veiligheid

We vragen infrastructuuringrepen op gemeente- en gewestwegen. Gezien de ernst van de situatie kan niet gewacht worden op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de grondige herinrichting van de gewestwegen in Schaarbeek die momenteel in een verre en onbepaalde toekomst gepland is. Kleine en snelle beveiligingsingrepen kunnen beslist worden door de gemeente en snel betaald worden, bijvoorbeeld via het 3-jareninvesteringsplan. 

Uitstulpingen aan de stoepen (‘oortjes’) die de zichtbaarheid van voetgangers én automobilisten verbetert mogen veralgemeend worden. Dat kan gerealiseerd worden met een zeer lage investering, bijvoorbeeld door paaltjes te plaatsen. De Koninklijke Sinte-Mariastraat heeft er niet één! Aan de kruispunten zijn de zebrapaden zelfs vaak niet gemarkeerd op de grond!

Ook zou de plaatsing van specifieke aangepaste verlichting aan de bestaande zebrapaden een groot verschil maken. Net als de aanleg van bijkomende beveiligde zebrapaden om het risico op ongevallen te beperken. We vragen vier zebrapaden aan elk X-kruispunt en drie zebrapaden aan elk T-kruispunt. Bij wijze van voorbeeld: momenteel zijn er op de Haachtsesteenweg aan het kruispunt met de Robianostraat drie zebrapaden (in plaats van vier) en aan het kruispunt met de Vandeweyerstraat slechts twee (in plaats van drie). Momenteel is op de Haachtsesteenweg de afstand tussen twee zebrapaden langer dan 30 meter: voetgangers hebben geen andere keuze dan over te steken op plaatsen zonder zebrapad en worden zo verplicht om zich op een steenweg te begeven zonder zichtbaar te zijn, verborgen tussen twee geparkeerde wagens.

Wat ook een verschil maakt is de geleidelijke plaatsing van snelheidsremmers: verkeersdrempels of, op straten waar bussen rijden, Berlijnse kussens (vb. Kesselsstraat) én de versmalling van de wegen om gevaarlijk gedrag van automobilisten te verhinderen: overdreven snelheid, gevaarlijk inhalen, met twee naast elkaar rijden, wildparkeren …

Geachte burgemeester,
Dames en heren schepenen
Dames en heren gemeenteraadsleden,

We twijfelen geenszins aan de aandacht die u heeft voor voetgangers, fietsers, minder mobiele personen, ouderen en kinderen. Maar u dient samen met ons vast te stellen dat dit vandaag niet vertaald wordt in concrete acties of sterke en structurele maatregelen die erop gericht zijn verkeersonveiligheid systematisch te bestrijden.

Met de aankoop van nieuwe bewakingscamera’s zal het probleem van de verkeersonveiligheid in onze gemeente niet opgelost kunnen worden. Er moeten ook snelle structurele veranderingen komen. Dat gaat van de invoering van een veralgemeende ‘echte zone 30’ met ad hoc-ingrepen, een betere verdeling van de openbare ruimte (meer plaats voor voetgangers, fietsers …), meer politieaanwezigheid, mobiele camera’s en snelle beveiligingsmaatregelen.

We hopen dat dit tragisch ongeval het laatste was en dat het voor de gemeente zal werken als een elektroshock.

Wil je deelnemen aan de oproep aan de Schaarbeekse gemeente? Teken hier de petitie. Al 1.041 mensen zijn je voor gegaan. Het doel is 1.500 handtekeningen te halen. 

take down
the paywall
steun ons nu!