Bron: Pixabay
Opinie, Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België - Christelijke Onderwijscentrale

Ook COC zegt nee tegen #pensioengeknoei

ACV, ABVV en ACLVB verzamelen morgen, 19 december, in Brussel om samen te betogen tegen het pensioengeknoei van de federale regering. COC zet zijn schouders mee onder deze actie. Want ook onderwijs krijgt rake klappen.

maandag 18 december 2017 15:45
Spread the love

De afgelopen jaren heeft het onderwijs de ene pensioenopdoffer na de andere moeten incasseren. Wij moeten alsmaar langer werken voor minder pensioen. De referentiewedde wordt voortaan berekend op de laatste tien jaar in de plaats van vijf jaar. De diplomabonificatie voor de bepaling van de pensioendatum, is in afbouw. De gratis diplomabonificatie, waarbij de studiejaren meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag, is vervangen door een systeem waarbij je zelf je studiejaren moet afkopen. En met de afschaffing van de voordelige tantie?mes (pensioenbreuken) dreigt de uiteindelijke pensioendatum weer wat verder weg te schuiven. Dit alles op een moment dat het onderwijspersoneel kreunt onder de werkdruk.

Werkbaar werk?

In de gesprekken met Vlaams minister Hilde Crevits over het loopbaanpact en de herwaardering van de leraar, hamert COC systematisch op werkbaar werk, ook op het einde van de loopbaan. Maar het blijft vooralsnog oorverdovend stil. Ondertussen stellen federale beslissingen het pensioen systematisch uit, met alle gevolgen van dien: burn-out, fysieke klachten … Noch het onderwijspersoneel, noch de leerlingen zijn met zo’n beleid gebaat.

Hoog tijd dus om onze stem te laten horen! En waarom nu? Omdat onderwijs nog altijd geviseerd wordt. Zal onderwijs erkend worden als een zwaar beroep? Wat gebeurt er bij de invoering van een pensioen met punten? Wat zal een punt waard zijn? Wanneer kunnen we dan met pensioen en hoeveel pensioen zullen we dan nog krijgen? Bovendien denkt de federale regering aan het optrekken van de pensioenleeftijd tot boven de 67 jaar. De regering besliste bovendien om tegen 2020 nog bijkomend 265 miljoen te besparen in de pensioenen.

Volgens ons kan het ook anders. De vakbonden formuleerden al sociale en menswaardige alternatieven: geen optrekking van de pensioenleeftijd, een fatsoenlijke regeling voor mensen met lichamelijk of psychisch zwaar werk, werken op oudere leeftijd mogelijk maken door aangepast werk en aangepaste loopbanen …

Samen sterk

We beseffen dat 19 december midden in de examenperiode valt. COC wil de pensioenproblematiek zeker mee in de kijker zetten, maar niet ten koste van de vlotte werking op school. Daarom heeft COC nu nog geen stakingsaanzegging ingediend. We roepen iedereen op die op 19 december vrij is en aanwezig kan zijn (geen lesopdracht tijdens de actie, correctiewerk anders plannen …). Maar als blijkt dat onderwijs nog zwaarder zal getroffen worden, zal staking de enige uitweg zijn. COC geeft nu als organisatie zelf ook een signaal door die dag zijn deuren te sluiten en al haar personeelsleden te laten deelnemen aan de betoging, in naam van onderwijs. Zij zijn solidair en staan symbool voor alle personeelsleden die door de organisatie van het einde van het trimester in het onderwijs niet aanwezig kunnen zijn. Samen staan we sterk!

take down
the paywall
steun ons nu!