COP23: Het immobiliënkantoor  dat speculeert op klimaatopwarming
Video, Nieuws, Wereld, Milieu, Politiek -

COP23: Het immobiliënkantoor dat speculeert op klimaatopwarming

Een vastgoedkantoor die bezoekers toont welk vastgoed in 2100 aan de Belgische en Franse kusten zal liggen, om daarop te kunnen speculeren. Een zot of grappig idee? De voorspellingen van de stijging van de zeespiegel zijn dat zeker niet. Om dat duidelijk te maken is Greenpeace tijdens de COP23 in Bonnn deze opvallende campagne gestart. De milieuorganisatie vestigt zo nogmaals de aandacht op de hoogdringendheid om de opwarming van de planeet af te remmen.

vrijdag 10 november 2017 12:57
Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Orizon’, lijkt een echte startup te zijn die helemaal klaar is om winst te boeken aan de hand van een eenvoudig concept: een simulatie maken van de stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatopwarming om te bepalen welk vastgoed over tientallen jaren aan de kust zal liggen. De website en lanceringsvideo (zie hierboven) van ‘Orizon’ circuleren al enkele dagen rond.

Greenpeace onthulde gisteren dat het om een campagne-actie gaat. “Met deze actie willen wij het cynisme van de industrie aan de kaak stellen en de hypocrisie van de landen waarvan de acties tekortschieten ten opzichte van de COP21-doelstellingen, zegt Joeri Thijs, Klimaatexpert bij Greenpeace België. “Het Akkoord van Parijs is een belangrijke stap en de urgentie is uiterst hoog, wij hebben geen tijd meer te verliezen”, benadrukt hij.

De campagne-website laat bezoekers zien welk vastgoed in 2100 aan de Belgische en Franse kust zal liggen, om daarop te speculeren. Het idee van een vastgoedkantoor dat hierin speculeert kan best grappig zijn, de voorspellingen van de stijging van de zeespiegel zijn dat zeker niet. Ze zijn de harde realiteit, gebaseerd op het scenario RCP8.5 van het IPCC-rapport van 2014. [1]

“Gedaan met talmen, het is tijd om te handelen”, zegt Thijs. “Dit jaar werd getekend door verwoestende orkanen, overstromingen en droogte. Het probleem van de klimaatmigratie blijft toenemen. [2] Wij kunnen niet langer lijdzaam toezien. De landen en bedrijven moeten ingrijpen, vervuilende energie aan de kant schuiven, inzetten op hernieuwbare bronnen maar ook werk maken van de overgang naar een milieuvriendelijk landbouwbeleid”, besluit hij.

 

Noten:

[1] Dit scenario houdt rekening met een temperatuurstijging van 5°C en een stijging van de zeespiegel met ongeveer 1m tegen 2100. Het scenario RCP8.5 van het IPCC is het meest pessimistische, maar wel mogelijk, aangezien het ervan uitgaat dat de huidige uitstoot aanhoudt. De landkaart met de verhoogde zeespiegel werd ontworpen op basis van de topografische gegevens van de NASA.

[2] Lees hier het rapport dat Oxfam net publiceerde.

take down
the paywall
steun ons nu!