Een actievoerder overhandigt een enveloppe aan de vertegenwoordiger van de Duitse ambassadeur, met brieven gericht aan twee Duitse Overheden BAFA en BMUB. Foto: De alliantie kettingreactie
Nieuws, Europa, Economie, Milieu, Politiek - Marc Alexander

Belg klaagt Duitse overheid aan

Actievoerders van de Alliantie Mensenketting in Brussel hebben op vrijdag 2 juni een symbolische actie gehouden. Voorzien van spandoeken en een brief voor de ambassadeur, plaatsten de actievoerders zich aan de ingang van de Duitse ambassade, niet ver van de Wetstraat. Gedurende een halfuur ontvouwden ze enkele spandoeken, terwijl een Belgische aanklager een brief met uitleg overhandigde aan de vertegenwoordiger van de Duitse ambassadeur.

dinsdag 6 juni 2017 11:23
Spread the love

Het ligt de actievoerders zwaar op de maag dat uitgerekend Duitsland de Belgische kerncentrales blijft bevoorraden met nucleaire brandstof. Dat staat in schril contrast met de besliste kernuitstap van de Duitse overheid. Na het ongeval in Fukushima in maart 2011 legde de overheid direct zeven kerncentrales definitief stil. De overige zeven andere reactoren zullen tegen 2022 eveneens allemaal hun poorten hebben gesloten. Maar toch blijft Duitsland Belgische en andere kerncentrales in het buitenland bevoorraden met kernbrandstof geproduceerd in Duitsland.

Gronau en Lingen, twee nucleaire producenten die buiten de atoom-uitstap vallen …

De Duitse regering heeft terecht het besluit genomen tot een kernuitstap. Dat betreft blijkbaar enkel de kerncentrales zelf. Andere essentiële schakels in de nucleaire keten blijven hun risicovolle producten aanmaken en verkopen. Het bedrijf URENCO in Gronau produceert verrijkt uranium. Dat wordt dan in het brandstofstavenfabriek ANF in Lingen verder verwerkt tot nucleaire brandstof. Minstens een deel ervan is bestemd voor de buitenlandse markt. Zo komt het ook terecht in … jawel, Doel en Tihange. Erger nog, vanaf juli 2016 zelfs in Doel 3 en Tihange 2, de twee scheurtjesreactoren die (inter)nationaal zwaar onder vuur liggen. Door hun verzwakte reactorvatwanden hebben deze reactoren immers een sterk verhoogd risico op een fatale lek of breuk.

Stop de dubbelzinnige Duitse houding

Het is weinig consequent hoe de Duitse overheid omgaat met kernenergie. De terechte atoomuitstap gaat hand in hand met het verder zetten van de productie van kernbrandstof. Erger nog: de Duitse minister van Milieu vraagt meer dan terecht de sluiting van Tihange 2 en Doel 3, maar laat tegelijk toe dat haar diensten uitvoervergunningen verlenen van kernbrandstof aan deze reactoren. Dat ligt ongeruste burgers in België en omliggende landen, en verschillende van hun organisaties zwaar op de maag. Daarom plannen ze een reuzenmensenketting van Tihange naar Aken op zondag 25 juni, om op deze manier hun eisen kracht bij te zetten voor een sociaal rechtvaardige omschakeling naar 100 procent hernieuwbare energie van de te sluiten reactoren Tihange 2 en Doel 3.

take down
the paywall
steun ons nu!