Vleesconsumptie blijft leiden tot ontbossing.

Vleesconsumptie blijft leiden tot ontbossing.

dinsdag 30 mei 2017 19:51
Spread the love

Een nieuw onderzoek door Mighty Earth gebruikt satellietbeelden om de ontbossing aan te tonen door de landbouwreuzen Cargill en Bunge die voedermiddelen leveren voor de kippen, varkens en runderen die eindigen op borden over de hele wereld. Het gaat over een verdere ontbossing ter grootte van ongeveer 10.000 voetbalvelden in Latijns-Amerika. Ook in België zijn deze bedrijven actief, zij verkopen diervoeders en hun producten zijn verwerkt in allerlei voeding.

Als gevolg van een eerste onderzoek hadden bedrijven beloofd om op te treden om verdere ontbossing te voorkomen, maar het nieuwe bewijsmateriaal toont aan dat hun acties tot nu toe ontoereikend zijn geweest.

In een kleine steekproef van Zuid-Amerika soja gordel, vond Mighty Earth een totaal van 60 vierkante kilometer nieuwe ontbossing (gelijk aan ongeveer 10.000 voetbalvelden), evenals 120 vierkante kilometer geplande ontbossing, land dat wordt klaar gemaakt om te worden platgewalst.

“We hebben gezien in het Braziliaanse Amazonegebied dat soja gewas expansie zonder ontbossing mogelijk is”, aldus Sharon Smith van de Union of Concerned Scientists. “Toch, industriële soja breidt verder uit ten koste van de bossen buiten het Braziliaanse Amazonegebied. Het is onnodig, kortzichtig en vernietigend voor inheemse ecosystemen. Soja handelaren en hun klanten hebben een kans nu om de ontbossing te elimineren uit hun supply chains in andere soja groeiende regio’s. Het is een win-winsituatie voor het milieu, het klimaat en voor de consument wanneer deze agrarische reuzen alleen uitbreiden op eerder ontruimd land.”

Ook kunnen we als samenleving helpen een einde te maken aan de ontbossing door het verlagen of elimineren van de consumptie van vlees of zuivel. De enorme hoeveelheden soja zijn nodig om de grote veestapel te voederen, een erg inefficiënt systeem. We zien nu dat beloftes van grote bedrijven om ontbossing tegen te gaan nog steeds niet ne geleefd worden. Een overstap naar een meer plantaardig dieet is dan ook een consequente manier om alsnog de ontbossing tegen te gaan.

Meer info: http://www.mightyearth.org/still-at-it/

take down
the paywall
steun ons nu!