Kinderarbeid in Honduras. Economische groei komt meer en meer ten goede aan een rijke toplaag, terwijl mer mensen in werkloosheid of onderbetaalde banen terechtkomen (Zak Clark/WikiMediaCommons)
Nieuws, Wereld, Economie -

Wereldwijd economische groei én hoge werkloosheid

Ondanks wereldwijde economische groei in 2017 blijft werkloosheid meer dan 200 miljoen mensen treffen, stelt de Internationale Arbeidsorganisatie vast. Groei leidt wel tot hogere winsten maar niet noodzakelijk tot meer en betere banen.

woensdag 26 april 2017 13:12
Spread the love

Economen zijn positief over de groei die de wereldwijde economie in 2017 kenmerkt in vergelijking met 2016. Ondanks deze goede cijfers en goede vooruitzichten voor 2018 waarschuwen experts van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat de werkloosheid, vooral onder jongeren, niet in gelijke mate met die groei afneemt.

Volgens de ILO zal de globale werkloosheid in 2017 in tegenstelling tot de economische groei nog toenemen met 3,4 miljoen mensen, waardoor wereldwijd 201 miljoen mensen zonder baan en een eigen inkomen komen te zitten. Meer dan 70 miljoen van hen zijn jonge mensen, minder dan 25 jaar oud, zegt de ILO vast.

Vooral in ontwikkelingslanden wordt er onvoldoende vooruitgang geboekt. Daardoor komen ook de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voor 2030 in het gedrang (Zie Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN?). SDG8 wil inzetten op goed werk voor iedereen en rekening houdende met de bevolkingsgroei 600 miljoen nieuwe banen creëren (wat neerkomt op 40 miljoen per jaar) tegen 2030.

“De kloof die al sinds de jaren 1990 is ontstaan tussen productiviteit en de inkomsten uit arbeid, treft zowel geavanceerde als opkomende economieën. Dit resulteert in een stijgende inkomensongelijkheid”, volgens de ILO.

In de EU neemt het totaal aantal werklozen traag af, maar het aandeel van langdurige werkloosheid in de totale werkloosheid neemt wel toen. Volgens cijfers van het ILO is het aantal mensen uit de 28 Europese lidstaten die 12 maanden of langer op zoek zijn naar een baan, de laatste vier jaar fors gestegen tot 47,8 procent van het totale Europese werkloosheidscijfer in 2016.

take down
the paywall
steun ons nu!