Adolfo Pérez Esquivel
Opinie -

Argentijnse intellectuelen steunen Venezuela

Adolfo Pérez Esquivel, Nobelprijswinnaar voor de vrede in 1980, ondertekende samen met andere belangrijke personaliteiten een document. De ondertekenaars komen hoofdzakelijk uit de hoek van de cultuur en de mensenrechten. In hun mededeling eisen ze respect van de internationale gemeenschap voor de soevereiniteit van Venezuela. Ze waarschuwen voor de pogingen om de regering van Nicolás Maduro omver te werpen. Ze betichten de Verenigde Staten van 'openlijke bemoeienis' in Venezuela.

woensdag 19 april 2017 20:13
Spread the love

Ze wijzen erop dat door middel van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) de VS ‘een irrationele en onverantwoordelijke aanval’ uitvoeren tegen het Latijns Amerikaans land. Als belangrijkste verantwoordelijke van dit manoeuvre wordt de Uruguayaan Luis Almagro, Secretaris-Generaal  van de Organisatie van Amerikaanse Staten met de vinger gewezen. Maar de initiatiefnemers gaan ook tekeer tegen  de positie van Mauricio Macri, president van Argentinië en van Susanna Malcorra, de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken. ‘Het misprijzen dat president Macri aan de dag legt jegens de Venezolaanse regering kan alleen maar gezien worden in de context van zijn eigen misprijzen en beledigingen  tegen het Argentijnse volk dat die regering verkoos en bekrachtigde.’

Op 26 maart 1991 werd Mercosur opgericht, een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Venezuela. In 2016 trad Bolivië toe.

De Argentijnse ondertekenaars van het communiqué veroordelen de rol die de regering van Macri  speelt ‘in het schandelijk proces voor uitsluiting van Venezuela uit de Mercosur in een actie van ‘misprijzen,’  ‘vijandigheid’ en ‘destabilisatie.’ Ze laken ‘de partijdige en gewelddadige uitspraken’ van Susanna Malcorra, de minister van buitenlandse zaken en van de overige ministers van buitenlandse zaken van de Mercosur. Dezen willen duidelijk Venezuela  uit het economisch blok zetten. En zo ‘verhogen ze nog de hooggespannen situatie en destabiliseren de regio.’

 Handarbeid tot slavenarbeid  degraderen

 In hun oproep drukken de ondertekenaars hun solidariteit met Venezuela uit. Zij eisen dat de agressie stopt en dat de internationale gemeenschap de soevereiniteit van het land respecteert. Verder waarschuwen ze voor de pogingen om de regering van Nicolás Maduro omver te werpen met de bedoeling ‘zich van de natuurlijke rijkdommen meester te maken, de handarbeid tot slavenarbeid te degraderen en de vermetelheid om een broederlijk en  revolutionair land te worden af te straffen.’  

 ‘Wij waarschuwen de wereld voor de extreme ernst van de opmars van de Verenigde Staten vanuit hun opstelling van openlijke bemoeienis. Die houdt een bedreiging in om uit te draaien op een directe interventie van militaire allures,’ signaleert de tekst nog. En daarbij verwijzen de Argentijnse intellectuelen naar de intentie van de Organisatie van Amerikaanse Staten om de ‘Carta Democrática’  te activeren.  Dat instrument laat een militaire interventie toe in een lid-staat van de OAS, waar onder meer het respect voor de mensenrechten, de toegang tot de macht door verkiezingen en de scheiding der machten in gevaar zijn.

 De ondertekenaars eindigen hun communiqué met een verwijzing naar de bevolking van Venezuela.

‘In deze uren actualiseert het Venezolaanse volk zijn engagement met de Bolivariaanse revolutie en drukt in de straten opnieuw massaal zijn steun uit aan de regering van Nicolás Maduro.’   

 Naast Adolfo Pérez Esquivel ondertekenden onder andere ook Atilio Boron, socioloog en coördinator van het ‘Argentijns Kapittel van het Netwerk van Intellectuelen en Artiesten ter Verdediging van de Mensheid (REDH), Guillermo Carmona, volksvertegenwoordiger op nationaal vlak en vicevoorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!