Toegang tot een dokter, essentieel voor een gezond leven (amrefcanada.org)

Wereldwijd tekort gezondheidszorgers neemt nog toe

Er zijn dringend investeringen nodig in de wereldwijde gezondheidszorg, om een tekort van 18 miljoen gezondheidswerkers tegen 2030 te voorkomen. Dat stelt een onderzoek van de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vast.

woensdag 21 september 2016 19:48
Spread the love

De VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde een rapport van een onderzoekscommissie onder voorzitterschap van de Franse president François Hollande en de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma. Zij presenteerden op 20 september 2016 hun bevindingen aan de VN.

Investeringen in de wereldwijde gezondheidszorg zijn nodig om vooruitgang te boeken op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van 2015-2030. Vergrijzing en een groei van het aantal mensen met niet-overdraagbare ziekten brengen met zich mee dat tegen 2030 ongeveer 40 miljoen extra gezondheidswerkers nodig zullen zijn. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal.

De meeste banen in de gezondheidssector worden gecreëerd in de rijke landen. Zonder actie zal er een tekort ontstaan van naar schatting 18 miljoen gezondheidswerkers in de lage en middeninkomenlanden.

Ziektepreventie

Investeringen in de gezondheidszorg zijn een besparing voor de economie, stelt de commissie. “Veel te lang hebben landen gezondheidswerkers als een zoveelste kostenpost gezien, niet als een investering die zich driedubbel terugbetaalt op het gebied van gezondheid, economische groei en wereldwijde volksgezondheid”, zei Margaret Chan, directeur van de WHO, tijdens de presentatie van het WHO-rapport.

In de gezondheidszorg komen steeds meer banen bij. In de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), groeide de werkgelegenheid in de sector tussen 2000 en 2014 met 48 procent.

De WHO-commissie beveelt onder meer aan om meer aandacht te besteden aan ziektepreventie en ambulante, efficiënte, betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Ook zouden kostenbesparende communicatiemiddelen ingezet moeten worden en kan de internationale samenwerking verbeterd worden.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!