Klimaatactivisten leggen bruinkoolcentrale stil

Duizenden actievoerders uit meer dan twintig landen leggen sinds vrijdag de bruinkoolontginning in Lausitz (Duitsland) stil. Ze blokkeren transportroutes en verstoren de werking van de bruinkoolcentrale. Er zijn ook zo'n honderd Belgen bij. Met de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid proberen ze actief klimaatverandering tegen te gaan.

zondag 15 mei 2016 16:25
Spread the love

Tijdens het klimaatkamp bij Proschim, in het oosten van Duitsland, komen ruim drieduizend actievoerders uit meer dan twintig landen samen om de bruinkoolmijn van het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall stil te leggen. Ook de spoorwegen en de energie-centrale ‘Schwarze Pumpe’ zijn bezet. Honderden actievoerders overnachten op de sporen, in de mijn, in de bomen aan de toegansgwegen, en op de graafmachines.

Een Belgische delegatie van meer dan honderd mensen, ondersteund door 350 Belgium, Vredesactie, Climate Express, LABO vzw en Climaxi, neemt deel aan de diverse, directe en creatieve acties. De actievoerders roepen zo de oorzaken van de klimaatwijziging effectief een halt toe. Zij tonen aan dat de publieke opinie het einde van de fossiele brandstoffen ondersteunt en vragen een eerlijke transitie van onze energieconsumptie- en productiesystemen.

Fien, getuigt: “Het is zeer inspirerend om met zoveel mensen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden, en over alle taalbarrières heen samen actie te ondernemen voor hetzelfde doel. We gaan naar huis met veel goesting om in België verder actie te voeren. De Europese beweging voor klimaatrechtvaardigheid krijgt hier een enorme boost. We voelen de solidariteit.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid om het klimaat te redden

Duitsland is van plan om tegen 2055 een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit is veel te laat. Het Zweedse bedrijf Vattenfall wil de mijn verkopen in plaats van ze stil te leggen en het is nu duidelijk dat de aankoper ook met het verzet tegen de mijn rekening zal moeten houden. Dit is een investerings-risico dat de mijn hopelijk onverkoopbaar maakt. Fossiele brandstoffen hebben geen toekomst en moeten in de grond gelaten worden.
Het beleid hinkt, onder druk van de bedrijven, achterop wanneer het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Europa heeft een historische schuld opgebouwd en blijft 1 van de grootste CO2-uitstoters.

Dankzij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zoals deze stoppen burgers effectief de ontginning van fossiele brandstoffen. Na het klimaat-akkoord van Parijs is het meer dan ooit nodig om actie te ondernemen en de uitstoot te verminderen. Het algemeen belang, dat baat heeft bij het zo veel mogelijk beperken van de klimaatverandering, wordt niet gediend met het produceren van fossiele brandstoffen of met de industrie die hierop draait.

De actievoerders stellen een eerlijke transitie voor waarbij de energie-productie en consumptie ten dienste staan van de maatschappij. Gezonde en duurzame jobs met toekomst kunnen zo ook gecreëerd worden.

Sieglinde, een Belgische activiste, vertelt: “De organisatie van talrijke, diverse, creatieve, directe en parallelle acties is tot in de puntjes uitgewerkt. Voor België is de deelname aan deze actie ook een voorbereiding op de TTIP Game Over-acties in het najaar. Vrijhandel vormt eveneens een probleem voor het klimaat”.

Meer info:
Ende Gelaende: https://www.ende-gelaende.org/en/
350 Belgium: http://world.350.org/350belgium/
Vredesactie: http://www.vredesactie.be
Climate Express: http://www.climate-express.be
Climaxi: http://www.climaxi.org
LABO vzw: http://www.labovzw.be

take down
the paywall
steun ons nu!