De zoektocht naar kinderopvang

De zoektocht naar kinderopvang

woensdag 11 mei 2016 14:20
Spread the love

Betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang is voor de Vrouwenraad van primordiaal belang. De sector bevindt zich bovendien in een hervormingsfase en we kregen dan ook heel wat signalen binnen van bezorgde ouders. Reden genoeg om eind 2015 een digitale bevraging op te starten over de zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. De respons lag hoog: we telden bijna 1000 deelnemers.

De resultaten leren ons dat kwetsbare groepen ondervertegenwoordigd blijven in de kinderopvang in Vlaanderen, vooral de moeders die er alleen voor staan. Opvallend is dat één op vijf onder hen geen of niet voor alle kinderen opvang vindt. Hoogopgeleide tweeverdieners zijn/blijven de grootste gebruikers. De verhoging van de kostprijs voor de meest kwetsbaren (van 1,56 naar 5 euro/dag), samen met het nieuwe principe van ‘bestellen is betalen’ en het beperkt aantal ‘respijtdagen’, maakt de kinderopvang nog minder toegankelijk. Daardoor dreigt deze voorziening in Vlaanderen haar sociale functie te verliezen.

De Vrouwenraad vraagt meer opvangplaatsen zodat de spanning tussen de economische en de sociale functie van kinderopvang verdwijnt. Het voorrangsbeleid moet verder en beter uitgebreid en toegepast worden, want 44 % van de meest precaire groep van alleenstaande mama’s stelt dat ze er geen gebruik van kunnen maken. 

We vragen ook een armoedetoets op de verhoging van het minimumtarief, op het principe ‘bestellen is betalen’ (sociale correcties in de maximumboetes), het aantal respijtdagen en de extra kosten. 

Een kwaliteitsvol en toegankelijk loket (met gebruiksvriendelijke digitale zoeksystemen) is meer dan ooit noodzakelijk. De kinderopvangzoeker van Kind en Gezin die nu on hold staat moet verder op punt gesteld worden. 

Er moet ook meer ingezet worden op flexibele opvang in de buurt. Maar er zijn grenzen aan flexibiliteit en dus ook aan flexibiliteit op de werkvloer. Hoe gaan deeltijds werkenden die hun uurrooster slechts één dag op voorhand kennen, opvang reserveren? Voor welke problemen zullen ouders staan wanneer hun gevraagd wordt de eerstvolgende weken 45u te werken in plaats van de reguliere 38 of 40? Kinderopvanginitiatieven werken uiteraard ook met openings- en sluitingsuren. Voor welke praktische beslommeringen zullen jonge ouders nog te staan komen? Een vlotte combinatie van job, gezin, vrije tijd en sociaal engagement ligt op die manier nog ver van ons af! 

Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad

take down
the paywall
steun ons nu!