Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Als Belg heb je vanaf 65 jaar recht op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) als je voldoet aan de volgende hoofdvoorwaarden: je financiële middelen bedragen per maand minder dan 1131,78 euro voor alleenstaanden of minder dan 754,52 euro voor samenwonenden (beide bedragen op 01/01/2020 aan inde...

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is nog groter dan we dachten

In de aftelling naar 8 maart, Internationale dag voor de rechten van vrouwen, nemen we dit thema ook mee. De loonkloof v/m in cijfers De laatste 5 jaar stagneerde de loonkloof v/m op 20% (voltijdse + deeltijdse bruto maandlonen in de privésector). Ook de nieuwe cijfers (voor 2017) van de Fede...

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is nog groter dan we dachten

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is nog groter dan we dachten Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ is al lang geleden vastgelegd in de Belgische en Europese wetten. Al sinds 2005 voert het ABVV jaarlijks campagne voor gelijk loon v/m. En toch zien we dat de loonkloof tussen vrouwen e...

8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt in België getrokken door de Wereldvrouwenmars en staat dit jaar in het teken van het belang van een sterke sociale zekerheid. De Vrouwenraad is erg vertrouwd met de sociale zekerheid en heeft een aantal gefundeerde en gedocumenteerde eisen klaarligge...

Wereldvrouwenmars op Nationale Manifestatie.

Deze week kwamen er meer dan 10.000 mensen op straat voor een sterkere sociale zekerheid. Ook de Wereldvrouwenmars stapte mee op, een brede coalitie van organisaties* (o.a. Vrouwenraad, Oxfam, 11.11.11, Amnesty International, Vrouw & Maatschappij, Open VLD-vrouwen, zij-kant, Solidaris, enz.) ...

Veertig jaar vrouwenrechten. Verjaardag zonder tromgeroffel!

Het specifieke doel van CEDAW is om de toegang van vrouwen tot al hun rechten en vrijheden te verdedigen, in domeinen zoals onderwijs, werkgelegenheid en sociale rechten, gezondheid, besluitvorming, justitie, burgerlijk en familierecht. Het is de ambitie van het verdrag om vrouwen de volledige ui...

Voor een veilige samenleving

De moord op Julie Van Espen stuurde een legitieme schokgolf doorheen de hele samenleving, ten eerste omdat het om een verachtelijke misdaad gaat en ten tweede omdat justitie weer eens gefaald heeft. Het gaat al om de elfde feminicide dit jaar in ons land. Dat betekent dat Julie geen toevallig sla...

Open brief aan minister Crevits

Mevrouw de minister, Tussen 25 november en 10 december loopt de internationale actiecampagne voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes. De start valt steeds op 25 november, Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. De campagne eindigt steevast op 10 december, ...

De gemeenteraadsverkiezingen 2018: gelijke politieke deelname in zicht?

Nu alle stemmen geteld zijn, krijgen de meeste gemeente- en provincieraden vorm. Als Vrouwenraad roepen we de politieke partijen op om evenwichtige schepencolleges v/m samen te stellen. Traag maar gestaag? In ons Gemeentelijk Memorandum voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid v/m overlopen we...

Laat vaders vaderen

#WijVragen20Dagen geboorteverlof voor papa's en meemoeders. Doe nu zondag mee met onze actie! De geboorte van een kind is een zeer ingrijpende gebeurtenis binnen een gezin, zowel op fysiek en mentaal als emotioneel vlak. En dit niet alleen voor de pas bevallen mama, ook voor de jonge papa of mee...

Load More