Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bijna elke twee weken werd er in België in 2021 een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. Deze cijfers zijn gebaseerd op wat er in de pers verscheen en zijn dus geen juiste weerspiegeling van hoe vaak het echt gebeurt. Het is hoog tijd om beter zicht te krijgen op deze data. De federale overheid heef...

  De stelsels van tijdskrediet en ouderschapsverlof en de andere thematische verloven kennen doorheen de jaren een groeiend succes omdat ze tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke wens voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Het wordt wel steeds moeilijker om er n...

  Zo formuleerde het middenveld, bestaande uit een coalitie van dertien gelijke kansen- en mensenrechtenorganisaties, reeds bemerkingen bij het eerste voorstel van decreet. Daarbij kwamen negen negatieve evaluaties van de formele adviesorganen en tot slot volgde een waarschuwing van de Ra...

  De Belgische actualiteit met betrekking tot abortus is bovendien meer dan ontgoochelend: nadat het wetsvoorstel (ondertekend door alle partijen buiten CD&V, cdH, N-VA en Vlaams Belang) in de koelkast belandde, is er van de expertengroep beloofd door het regeerakkoord van 30 septembe...

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag op 20 juni spreken wij onze solidariteit uit met asielzoekers en vluchtelingen overal ter wereld. Dit jaar blaast de Conventie van Genève (1951) 70 kaarsjes uit. We maken dan ook van deze gelegenheid gebruik om de nationale, Europese en internationale ac...

In De Morgen van 2 april 2021 lezen we hoe armoedebestrijdingsexpert Bea Cantillon vaststelt dat er geen doorgedreven sociaal en arbeidsmarktbeleid gevoerd wordt voor de stijgende groep eenoudergezinnen in armoede. Nochtans weten we al langer dat eenoudergezinnen in ons land een hoog risico lo...

Vrouwenraad: “Welke intieme beelden in vertrouwensrelatie naar elkaar gestuurd worden, daar hebben wij niets over te vinden”

  Sinds enkele dagen worden naaktfoto’s- en filmpjes van drie bekende Vlamingen op WhatsApp en TikTok massaal gedeeld. Op 10 september diende Stan Van Samang klacht in tegen onbekenden en op 11 september reageerde Peter Van de Veire met een statement in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochten...

Als masterstudente Gender en Diversiteit verrichte Gaëlle Mortier (VUB-studente Gender en Diversiteit) in opdracht van de Vrouwenraad i.s.m. de Wetenschapswinkel een kleinschalig onderzoek naar cybergeweld in Vlaanderen, aangezien gegevens op Vlaams niveau eerder schaars zijn. Ze interviewde een ...

  Een jonge vrouw is in elkaar geslagen toen ze een man vroeg om na een afterparty haar appartement te verlaten. Ze deelde foto's van haar gehavend gezicht via Instagram. De emoticons die de overhand haalden op dit bericht dat Het Nieuwsblad deelde via FB, waren van het genre 'grappig' en...

  Binnenkort zal het twintig jaar geleden zijn dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de Belgische Grondwet ingeschreven werd. Toch is er op dit ogenblik in geen enkel levensdomein sprake van reële gelijkheid v/m. We slepen nog altijd het zware gewicht mee van een systeem dat ge...

Load More