Beste Bart, ik pas voor uw Vlaams elitair onderwijssysteem

Beste Bart, ik pas voor uw Vlaams elitair onderwijssysteem

zaterdag 7 mei 2016 17:42
Spread the love

Beste Bart

U laat terug van u horen in de media. Dit keer voert u een aanval uit op het katholieke onderwijs en de nivellering binnen het onderwijs in het algemeen. U bent het er niet mee eens dat islam een plaats moet krijgen in de leeromgeving van jongeren en vindt dat de lat te laag wordt gelegd. De positie die u inneemt verraadt de visie die u heeft op ons onderwijs. Het is er eentje die elitarisme en de Vlaamse cultuur, wat u onze “waarden en normen” noemt, promoot. Ik hoop van harte dat dit niet de richting zal zijn die ons onderwijs uitgaat. Ons onderwijssysteem is zeker toe aan verandering, maar uw remedies zullen het niet vooruithelpen.

Ons onderwijs wordt gekenmerkt door ongelijkheid. De PISA-statistieken tonen aan dat de onderwijskansen hoger zijn wanneer men uit een blank gezin komt dat gespaard blijft van kansarmoede en waar de ouders hogere studies genoten hebben. Een leerling wiens vader kaderlid is heeft 19 keer meer kans om in ASO te zitten dan de zoon van een arbeider. 6% van de kinderen van arbeiders vat hoger onderwijs aan terwijl dit 80% is voor kinderen van kaderleden.

70% van de Maghrebijnse jongeren zit vanaf zijn vierde jaar in het BSO. Het is niet genetisch bepaald dat arme of allochtone mensen dommere kinderen voortbrengen. Als deze kinderen minder kansen hebben, betekent dat dat ons onderwijssysteem niet in staat is deze kinderen een kans te geven. Het zijn de sociale factoren waarin iemand opgroeit die de kansen van leerlingen bepalen. Ons onderwijs houdt gewoonweg geen rekening met deze factoren. Leerkrachten kunnen de problemen opmerken maar hebben niet de mogelijkheden of middelen om ze actief te bestrijden.

De thuissituatie waarbij kinderen niet kunnen geholpen worden door hun ouders of kinderen geen tijd hebben voor hun studies wordt onvoldoende opgevangen binnen ons onderwijssysteem. Kinderen worden als dom gelabeld en gegroepeerd in het gedegradeerde beroepsonderwijs. Daarbovenop sluiten discriminatie en racisme minderheidsgroepen uit en wordt de schoolomgeving allesbehalve een tweede thuis. Het wordt een dagelijkse marteling waaruit men ontsnapt door te spijbelen of gewoon uit te droppen op zestienjarige leeftijd.

Het herdenken van de schotten binnen het onderwijs is een must. Het zijn deze schotten die een watervalsysteem in stand houden en noodzakelijk moeten worden hervormd om het watervalsysteem te bestrijden. Uiteraard zal het niet alles oplossen, maar het vormt een basis voor het watervalsysteem. ASO is de richting geworden van de betere klasse, BSO van de lagere klassen. Elke mogelijkheid tot het ontwikkelen van talenten wordt zo bepaald door de sociaaleconomische afkomst van de leerling. Het afschaffen van de schotten zal niet zorgen voor een nivellering en zal ook niet zorgen voor het verlagen van de lat.

Het zal er voor zorgen dat leerlingen een beter beeld krijgen van de studiemogelijkheden en het ontdekken van de eigen interesses en talenten. Datgene wat u als belangrijk beschouwt voor ons onderwijs. Hoe kan een leerling in het zesde leerjaar nu al weten of hij Latijn interessanter vindt dan wetenschappen of een technische richting. Met twee van de drie is hij zelfs nog nooit in contact gekomen.

Leerlingen samen plaatsen, los van wat ze studeren, laat toe dat men elkaar leert kennen en dat sociale contacten niet moeten worden bepaald door interesses of afkomst. U creëert een onderwijs waar de beste samenhoren en waar de slechtsten worden gegroepeerden waar beiden zeker niet mogen worden vermengd. U wilt een elite creëren volgens uw visie die in staat is dit land te controleren. Ik wil een samenleving waar iedereen geschoold is en iedereen basiskennis van verwerven een maatschappij met kritische burgers die samen het bestuur van dit land op zich kunnen nemen.

U sluit ook leerlingen uit op basis van religie. Een seculier onderwijs is belangrijk, daar wil ik u gerust gelijk geven, maar daarin kan ook de islam een plaats krijgen. Het hoeft toch niet het monopolie van het GO te zijn om pluralistisch onderwijs aan te bieden. Het is toch een stap vooruit dat ook het katholiek onderwijs zich openstelt. De secularisering van het onderwijs heeft er ook voor gezorgd dat het katholiek geloof een meer open karakter heeft gekregen en dit heeft behouden. Gelukkig dat het dogmatisch katholicisme van de jaren ’50 en daarvoor niet meer de gewone gang van zaken is. Geef dan ook islam de kans om een seculiere plaats in te nemen in deze maatschappij.

Geef moslims het recht om hun geloof te belijden, ook binnen een onderwijssysteem. In tijden dat religie wordt gekaapt door fundamentalisten is het onze taak de seculiere vormen van geloof te ondersteunen. Ik weet dat het niet de topprioriteit is van uw partij om dit te doen, waarom zou u anders de Wahabitische sjeiks naar uw haven willen lokken, maar het is zeer nodig. Geef islamitische jongeren het gevoel welkom te zijn, geef hen het gevoel dat hun geloof wordt geaccepteerd. Uw houding toont aan dat u ze wilt wegduwen, recht in de armen van de sjeiks die u zo graag in de haven van Antwerpen wilt krijgen.

Het onderwijs kan jongeren helpen in hun geloofsontdekking en een tolerante houding aanleren tegenover andere religies. Ik ben binnen mijn godsdienstlessen in contact gekomen met allerhande religies. Waarom wilt u moslimjongeren die kans niet gunnen? Is het omdat u vindt dat de identiteit van het katholiek onderwijs verloren gaat? Welke identiteit? Wanneer u over identiteit begint verraadt u waarover het gaat. Het gaat over uw visie op ons onderwijs. U wilt een onderwijs dat uw “waarden en normen” predikt, eentje die de Vlaamse identiteit promoot. Eentje van wij-zij denken, waarbij men de keuze heeft om “wij” te zijn of op te rotten.

Vluchtelingen moeten de keuze maken een gedragscode te ondertekenen die voor een heel deel Vlamingen al moeilijk na te leven is of aan flarden gebombardeerd te worden. Een visie dat racisme predikt en voedt en de deur openzet voor intolerantie en haat. Eentje dat één economische visie verspreid die de besten verheerlijkt en de slechtsten laat vallen. Zoals het beleid dat uw regering voorstaat dat cadeaus geeft aan de rijken en onophoudelijk in de zakken van de werkmens zit. Dat werknemers duidelijk maakt dat de werkgevers beter zijn en dat ze zonder de werkgevers hulpeloos zijn. Eentje dat individualisme predikt en geen rekening houdt met zij die minder kansen hebben. 

Wel Bart voor dat onderwijs pas ik met alle plezier. Geef mij maar een onderwijs dat gelijke kansen biedt en rekening houdt met ieders moeilijkheden. Een onderwijs waar we als samenleving in investeren in plaats van op te besparen. Een onderwijs dat openstaat voor alle ideeën en elk geloof. Een onderwijs dat elke leerling een warm thuisgevoel geeft. Een onderwijs dat staat voor tolerantie, solidariteit en kritische zin. 

Dit is een reactie op dit artikel in DM 

take down
the paywall
steun ons nu!