Mark Elchardus geeft kritiek op sociaaldemocratie

Mark Elchardus geeft kritiek op sociaaldemocratie

donderdag 21 april 2016 16:38
Spread the love

Empowerment beoogt de zelfstandigheid en het zelfbeschikkingsrecht te verhogen om tot verantwoordelijk individueel of gemeenschapsgebonden gedrag te komen.
Het is te gemakkelijk om de sociaaldemocratie te beschuldigen van het ontkennen van bestaande problemen zoals Mark Elchardus op BRUZZ, of ook om de liberalen een gebrek aan voeling met de problematiek te verwijten.

Politieke geloofwaardigheid wordt beter niet gelinkt aan het succesvol omschrijven van problemen, maar wel aan het beleidsmatig aan de weg timmeren. 

Significant is dat de moslimgemeenschappen zich vandaag openlijk distanciëren van IS en dat het Wahabisme in de westerse publieke opinie onder druk staat omdat het van een religieus superioriteitsgevoel uitgaat. Net zoals het westerse fascisme in bijvoorbeeld hooliganmiddens dat bij ons ook maatschappelijk uitdraagt.

Die kritische opening bij de moslimgemeenschap is significant omdat radicalisme kansen wordt ontnomen. Wat Liesbeth Homans en de N-VA zegt is dat elke moslim volledig autonoom in de wereld staat terwijl ze voor de ‘Vlaamse Gemeenschap’ meer dan wie ook in deze geïndividualiseerde wereld, van een gemeenschapsmodel blijven uitgaan. 

Het lijkt aangewezen dat een federale Minister van Binnenlandse Zaken de multiculturele samenleving ondersteunt en uitwassen professioneel aanpakt. In de communicatie beide combineren leidt al vlug tot semantische discussies.
Selectieve verontwaardiging zet inderdaad gemeenschappen tegen elkaar op en laat jongeren in een negatieve context nadenken over hun plaats in de wereld.

Het accepteren dat gemengd onderwijs de norm was ging in het Katholiek onderwijs in Vlaanderen vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw ook gepaard met een bewustwordingsproces. Ouders werden daarom nog verplicht om de broek van dochterlief via de school aan te kopen. Je kan maar beter op veilig spelen.

Wie vandaag de eigen normen exclusief op de gediversifieerde samenleving transponeert gaat niet allen voorbij aan de verlichtingsidealen, maar ook aan de basisdynamiek van integrale kwaliteitszorg.

take down
the paywall
steun ons nu!