Wereld Autisme Dag: ‘Logopedie dient terugbetaald door het ziekenfonds’

Op Wereld Autisme Dag is er goed nieuws voor ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis. De rechtbank van Leuven besliste dat ook die kinderen recht hebben op een terugbetaling als ze beroep doen op logopedie.

zaterdag 2 april 2016 12:29
Spread the love

Bram (schuilnaam), 12 jaar, is de zoon van Heidi Peeters en heeft Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en dyscalculie.

Voor zijn dyscalculie had Bram logopedie nodig maar het ziekenfonds weigerde die behandeling terug te betalen. Het argument luidde: “Het kwam door zijn ASS en daar gelden de uitsluitingscriteria van psychiatrische aandoening”.

Heidi trok naar de rechtbank en ging in beroep tegen deze beslissing omdat het volgens haar om discriminatie van kinderen met ASS gaat.

Zij staafde met wetenschappelijke literatuur dat er geen causaal verband bestaat tussen autisme en de leerstoornis dyscalculie en bijgevolg dat het Onafhankelijk Ziekenfonds verkeerdelijk concludeerde dat zijn dyscalculie een gevolg is van ASS.

De houding van het Onafhankelijk Ziekenfonds is sowieso laakbaar te noemen. Bij een eerder verweer naar het ziekenfonds gaven ze de ouders van Bram het advies hem naar een speciale school te sturen.

De ouders waren geschokt. Bram heeft een lichtere vorm van ASS en kan perfect met ondersteuning van GON-begeleiding het gewone onderwijs aan. Daarbij wordt hij ook gesteund en begeleid door professor Steyaert van het Centrum voor ontwikkelingsstoornissen in Leuven die dit in een verslag bevestigd heeft.

Discriminatie

De rechtbank van Leuven heeft op 18 maart een vonnis geveld. De rechtbank komt tegemoet aan de mama die wenst dat deze discriminatie ten aanzien van kinderen met ASS wordt rechtgezet. Ook deze kinderen hebben recht op terugbetaling logopedie indien dat noodzakelijk blijkt als behandeling bij hun vaak complexe problematiek.

Heidi Peeters won de zaak tegen de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen. De rechtbank oordeelt op basis van het deskundigenverslag, het medische verslag en de argumenten van de moeder dat Bram voldoet aan alle voorwaarden zoals elk ander kind dat recht heeft op terugbetaling van logopedie.

De rechtbank vernietigt dan ook de beslissing van het Onafhankelijk Ziekenfonds van juni 2014 om logopedie bij Bram niet terug te betalen. De rechtbank oordeelt dat Bram recht heeft op tussenkomst van het ziekenfonds voor logopedie. ASS kan niet als uitsluitingscriterium gelden.

De rechtbank legt dan ook alle kosten van deze rechtspleging bij de verwerende partij, de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Heidi Peeters reageert opgelucht: “Ik ben erg blij dat ik deze zaak gewonnen heb. Niet alleen voor mijn zoon Bram. Ik weet dat er veel mensen zijn die niet de moed, de financiële middelen of de kennis hebben om tegen dergelijke discriminerende beslissingen in beroep te gaan. Voor vele ouders en vele kinderen met ASS kan dit vonnis dus van groot belang zijn. Onze kinderen met ASS hebben dezelfde rechten.”

take down
the paywall
steun ons nu!