Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Die ochtend in het politiekantoor. "Goedemorgen, ik kom mij zelf aangeven". De vrouw aan de balie fronst de wenkbrauwen. "Dus u komt een verklaring als dader afleggen, meneer?" Ze drukt de juiste knop in bij de keuzemogelijkheden 'dader, slachtoffer, getuige'. “Voor welke inbreuk op de wet, m...

In de eerste helft van dit jaar kregen al achttien bedelende mensen een straatverbod opgelegd in Antwerpen. Ze hadden gebedeld in de straten waar dat niet mag. Volgens de politiecodex geldt een bedelverbod in het toeristische centrum en de winkelstraten. De stad Antwerpen gaat bedelende mensen o...

Dag Jordy, “De jeugdhulp heeft alles gedaan wat binnen hun mogelijkheden lag”, staat vandaag in een artikel over jou in de krant. Straf hé, makker. Jawel. Ik zeg makker. Omdat ik zoveel vrienden van jou heb gesproken, begeleiders en dossierstukken over jou heb gelezen, ook oude bekenden van jou...

Maria* (60) heeft er een lange carrière van 42 jaar op zitten op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze werkte onder meer op de kabinetten van ministers Van Quickenborne, Turtelboom, De Croo, en nu dus Jan Jambon. Maar die plek veranderde op korte tijd voor haar in een hel. Daar zorgden drie a...

Nu kan je dat op twee manieren bekijken. In een holistische benadering kan je het hele systeem onder de loep nemen en onderzoeken waarom ons hele gevangenissysteem faalt - zowel op vlak van menselijke leefomstandigheden, arbeidsvoorwaarden voor het personeel, de staat van de gebouwen, de voorbere...

Wie op de luchthaven werkt, heeft een identificatiebadge nodig. Maar alleen de uitreiking van badges die toegang geven tot 'airside' wordt voorafgegaan door een veiligheidsverificatie door de overheid. Dat is ook normaal. Om in een koffiebar te werken in de vrij toegankelijke inkomhal is er geen ...

In juli 2011 en april 2015 schreef de Europese Commissie twee vernietigende rapporten over de veiligheid op de Belgische luchthavens. De rapporten focussen op de inspectie van de luchthaven. Er wordt gewoon te weinig gecontroleerd. In 2013 ontsnapte de luchthaven van Charleroi aan elke controle e...

Bram (schuilnaam), 12 jaar, is de zoon van Heidi Peeters en heeft Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en dyscalculie.Voor zijn dyscalculie had Bram logopedie nodig maar het ziekenfonds weigerde die behandeling terug te betalen. Het argument luidde: "Het kwam door zijn ASS en daar gelden de uitsluitin...

Op 10 maart 2016 hadden we een afspraak op het kabinet van Binnenlandse Zaken Jambon. We blijven er enkele uren zitten. Het onderwerp is tijdens terreurniveau 3 dan ook zeer ernstig: “veiligheidsproblemen op Zaventem”. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden hebben we dit dossier een we...

Twee politieagenten gingen in november 2012 na de diensturen op café. Het kwam tot een ruzie met de 23-jarige Samir. Het letterlijke oordeel van de raadsheer over politieman Jens V.: “Door uw pocherig gedrag in het café lag u aan de basis van de ruzie”. Tijdens de ruzie gaf de jongeman een mep a...

Load More