Homans: “Bedelen is een recht”. Wat nu Bart De Wever?

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft het nu ook gemunt op bedelaars. In het Antwerpse politiereglement staat dat bedelen verboden is in een groot deel van het centrum van de stad. Enkele weken geleden moest minister Liesbet Homans nochans toegeven dat een dergelijk verbod niet kan.

vrijdag 14 oktober 2016 12:46
Spread the love

In de eerste helft van dit jaar kregen al achttien bedelende mensen een straatverbod opgelegd in Antwerpen. Ze hadden gebedeld in de straten waar dat niet mag. Volgens de politiecodex geldt een bedelverbod in het toeristische centrum en de winkelstraten.

De stad Antwerpen gaat bedelende mensen ook te lijf met GAS-boetes. In 2015 werden er zo 1.134 boetes uitgedeeld. “De beste manier om bedelaars met multiproblematiek door te verwijzen naar hulpverlening is hen daarop te kunnen aanspreken. Zij die hulp nodig hebben, worden geholpen en daarvoor is GAS een middel om de ketenaanpak mee in gang te zetten”, zegt de woordvoerder daarover.

Blankenberge deed het Antwerpen voor. Vlak voor de zomervakantie voerde het stadsbestuur daar een bedelverbod in die gold in het toeristische centrum. Het leidde tot een kat-en-muisspel met één Poolse dakloze.

Na een klacht van de Liga voor Mensenrechten moest het stadsbestuur de politieverordening aanpassen. “We mogen een kader maken tegen bedelen, maar mogen daar geen plaatsen aan verbinden”, legde burgemeester Patrick De Klerck (Open Vld) toen uit aan het Laatste Nieuws.

In een brief aan de Liga voor Mensenrechten bevestigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) dat. “Uit de notulen en de motivering van de burgemeester betreffende deze beslissing blijkt dat de burgemeester erkent dat bedelen een recht is en hij zich wil houden aan de uitspraak van de Raad van State hierover en het standpunt van de Liga voor Mensenrechten”, schreef Homans toen. Vreemd genoeg lapt haar partijvoorzitter/burgemeester die regel aan zijn laars.

In het rapport over mensenhandel dat het federaal migratiecentrum Myria dat donderdag verscheen, wordt verwezen naar die aanpak van bedelaars. “Men kan zich afvragen of de betrokken steden het oude bedelarijverbod via de omweg van GAS-boetes niet proberen te reïncarneren. Het is ook de vraag of het bedelen van sociaal achtergestelde mensen door zo’n praktijken niet opnieuw wordt gecriminaliseerd.”

Het rapport van Myria besteedt aandacht aan de uitbuiting van de bedelarij en stelt maatregelen voor om de netwerken die bedelaars uitbuiten aan te pakken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!