Jaarlijkse stijging zeespiegel groter dan verwacht

Jaarlijkse stijging zeespiegel groter dan verwacht

De zeespiegel stijgt wereldwijd niet alleen door het smelten van de ijskappen op Groenland, de Noordelijke IJszee en Antarctica. Hij stijgt ook veel sneller door de thermische uitzetting van oceanen dan tot nog toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van Duitse onderzoekers op basis van satellietdata van twaalf jaar.

dinsdag 26 januari 2016 15:49
Spread the love

Dat het opwarmend klimaat de zeespiegel doet stijgen is bekend. Minder bekend is echter dat dit via twee afzonderlijke mechanismen gebeurt. Enerzijds is er het veelbesproken afsmelten van de ijskappen op bijvoorbeeld Groenland, de Noordelijke IJszee en Antarctica. Daarnaast speelt echter ook de thermische uitzetting van het water een rol. De volumevergroting van water bij stijgende temperatuur draagt dus ook bij tot de stijging van de zeespiegel.

Uit nieuw onderzoek van satellietgegevens door de Universiteit van Bonn blijkt nu dat het effect van die thermische uitzetting sinds 2002 veel sneller ging dan tot nog toe werd aangenomen. De wetenschappers analyseerden zwaartekrachtmetingen en hoogtemetingen via satellieten om de stijging van de zeespiegel te berekenen tussen 2002 en 2014.

Tot nog toe werd aangenomen dat het thermische effect goed was voor een stijging met gemiddeld 0,7 tot 1 millimeter per jaar. De nieuwe berekeningen komen uit op een stijging van 1,4 millimeter per jaar, bijna het dubbele.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat door allerlei andere invloeden het effect op de zeespiegel grote regionale verschillen vertoont. Zo stijgt de zeespiegel in de Filipijnen met wel 15 millimeter per jaar, terwijl de oceaan voor de westkust van de VS vrijwel stabiel blijft. De wetenschappers benadrukken dat deze enkele millimeters wel degelijk een groot verschil maken.

“Het verschil tussen de 0,7 en 1,4 millimeter per jaar is te vergelijken met ongeveer tweemaal het volume aan water dat in zee komt door de smeltende ijskap boven Groenland”, zegt Roelof Rietbroek van de Universiteit van Bonn. Bovendien lopen die millimeters jaar na jaar op.

“Geen enkel land zal zijn dijken verhogen vanwege enkele millimeters”, zegt Rietbroek. “Die kleine hoeveelheden hopen zich over enkele decennia op tot verschillende centimeters. Onder dergelijke omstandigheden kan de kans op een hoger springtij snel toenemen.”

Bron: Revisiting the contemporary sea-level budget on global and regional scale

take down
the paywall
steun ons nu!