Nucleair Forum misleidt met paginagrote advertenties

Nee, Nucleair Forum is geen objectieve wetenschappelijke informatie Nee, tegen kernenergie zijn is niet synoniem voor anti-technologie zijn Nee, kernenergie is géén oplossing voor het klimaatprobleem Nee, we hebben de kernreactoren Doel 1, Doel2, Doel3 en Tihange2 niet nodig voor gewaarborgde elektriciteitsbevoorrading.

maandag 7 december 2015 22:25
Spread the love
Het Nucleair Forum roert zich met paginagrote advertenties

Dat is niet onschuldig, nu de Belgische overheden spreken over een klimaatakkoord. Nu er sprake is van fossiele energie te bannen omwille van het klimaatprobleem. Nu Electrabel de toelating krijgt om zowel haar oudste reactoren Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar te verlengen en haar scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 terug op te starten.

Het Nucleair Forum is een belangenverdediger van de nucleaire industrie én geen objectieve wetenschappelijke bron. Het veiligheidsrisico is het eerste argument om kernreactoren te weigeren, ongeacht alle andere argumenten in de discussie. Het Nucleair Forum zwijgt in alle talen hierover.

Laten we duidelijk zijn: kernrampen zijn van die aard, dat men de oorspronkelijke toestand niet kan herstellen, zoals dat wel kan bij ontploffingsrampen van andere oorsprong. De contaminatie blijft generaties lang hangen, miljoenen mensen moeten geëvacueerd worden, onze economie ligt in duigen. Geen enkele verzekeringsmaatschappij wilt een kerncentrale verzekeren. Met rede.

Kernenergie is géén oplossing voor het klimaatprobleem

We vatten het eerste klimaatargument van het Nucleair Forum samen: sinds 1990 is de CO2-uitstoot met 60% gestegen in plaats van gedaald. In 2015 gebruikt de wereld vier maal meer elektriciteit dan in 1965, en dat zal nog stijgen met de groei van de wereldbevolking (Nucleair Forum verwijst naar het Internationaal Energie Agentschap).De Verenigde Naties willen dat over 35 jaar (2050) 80% van de energie wereldwijd koolstofarm is. Kernenergie is dus een deel van de oplossing samen met hernieuwbare energie en koolstofopvang en opslag (afkorting in het Engels CCS). In afwachting van nog te ontwikkelen technologie.

Antwoord: Het venijn zit in de staart. Er is geen reden om af te wachten. De huidige technologie in hernieuwbare bronnen (wind, zon en water) is rijp genoeg, bekend en eenvoudig toe te passen. Door schaalvoordeel zal die technologie nog goedkoper worden. En dat zonder al de nadelen van kernenergie en CCS , die de volgende generaties opzadelen met een enorm gevaarlijk afvalprobleem en vernietiging van bodems.

Het tweede klimaatargument van het Nucleair Forum: Over haar hele levenscyclus (bouw, exploitatie, ontmanteling) stoot een kerncentrale 16g CO2 uit per kWh) dat is te vergelijken met windmolens (12g CO2/kWh), Zonnepanelen: 22 g CO2/kWh, Gascentrales 469 g CO2/kWh, Steenkoolcentrales 1001 g CO2/kWh. Een kerncentrale is dus 30 maal minder vervuilend dan een gascentrale en zestig maal minder dan een steenkoolcentrale.

Antwoord: Laten we alsjeblieft niet in de val trappen van “Koolstofarm” dat is nog iets anders dan “hernieuwbaar”. Koolstofarm vermindert geenszins de ecologische voetafdruk of het terugdringen van de “overshoot day”. Zeker niet bij de zo geromantiseerde valse “koolstofarme” oplossing die Carbon Capture and Stockage wordt genoemd. Deze techniek voor onder andere steenkoolcentrales vergt 8 à 12 % van de geproduceerde elektriciteit. Absurd.

 En ook niet bij nucleaire energie. Ze vergeten de energie te vermelden in de productie van uranium-brandstofstaven, die elders gebeurt, met veel CO2-uitstoot. Eveneens vergeten ze de bewaakte opslag van kernafval gedurende de volgende eeuwen in rekening te brengen. Anderen deden dat wel en kwamen uit dat de CO2-uitstoot van een kernreactor vergelijkbaar is met die van een WKK (Warmtekrachtkoppeling) of Steg-centrale (Stoom en Gascentrale).

Het derde klimaatargument van het Nucleair Forum: Het energiebeleid is geen of-of maar een en-en verhaal. Hernieuwbare energie en kernenergie zijn compatibel binnen een CO2-arme energiemix. Intermitterende systemen en steeds beschikbare energiebronnen vullen elkaar aan. Hetzelfde wordt door Marghem naar voor geschoven.

Antwoord: Je gaat steeds een basisproductielast moeten hebben gecombineerd met een piekproductielast. Die basis was indertijd kernenergie en steenkoolenergie. Gecombineerd met piekproductie van gascentrales. Sinds de invoer van marktliberalisering in 2003 stopte Electrabel haar gascentrales en verving ze door goedkopere invoer. De compatibiliteit tussen kerncentrales en windmolens is in elk geval in een marktwerking technisch onmogelijk. Daar hebben de NGO’s en oppositiepartijen al voldoende op gewezen. Vermits je een kerncentrale niet zo maar stil kunt leggen volgens het variëren van de elektriciteitsafname. Windmolens kunnen dat wel en zullen dus eerst stilgelegd worden.

Professor Aviel Verbruggen van de Antwerpse Universiteit heeft uitgebreid geargumenteerd dat de basisproductie wind-en zonne-energie zou moeten zijn, gecombineerd met gascentrales voor de back-up. Doordat de gascentrales maar korte tijd draaien, zal de gezamenlijke CO2-uitstoot drastisch dalen.

Een andere mogelijkheid is energieopslag: zowel kernenergie als hernieuwbare energie is daar mee gediend. We dienen hard te vechten voor energieopslag. Marghem voorziet daarvoor geld uit het energiefonds, dat gespijsd zou worden met 20 miljoen per jaar door Electrabel, wat bijzonder weinig is. Maar Electrabel zou daar evengoed uit mogen putten.

Noteer dat er nog andere mogelijkheden zijn van energieopslag naast opslag in waterhoogte. Rijpe technologie is perslucht én waterstofelektrolyse. Het vergt veel investering, maar is een uitweg voor een petrochemie en staalindustrie. Dat is een antwoord op de bezorgdheid om een veilige energievoorziening te hebben voor onze energievretende industrie.

We zijn niet tegen opbouw en toepassing van technologische kennis, omdat we tegen kernenergie zijn.

Integendeel. Enerzijds zal er nog veel nucleaire technologische kennis moeten zijn, enkel en allen al om de bestaande kernreactoren secuur en veilig te ontmantelen en om het radioactief materiaal en afval te bewaken. Daarvoor zullen nog heel wat ingenieurs en technici voor moeten opleiden. Er is daar meer werk aan, dan nu momenteel voor het laten draaien van de reactoren. Enkel het ontmantelen van een kleine kernreactor wordt op een half à één miljard euro geschat in de VSA. Dan hebben we het nog niet over de bewaking in de toekomst.

Anderzijds is wind -en zonne-energie eveneens hoogtechnologisch. Maar zonder de enorme veiligheidsrisico’s van kernenergie.

Wiebe Eekman  4 december 2015

take down
the paywall
steun ons nu!