België mag gefolterde onderdaan Ali Aarrass in Marokko niet aan zijn lot overlaten

Amnesty International vraagt de Belgische autoriteiten om onmiddellijk actie te ondernemen in het dossier van Ali Aarrass, een Marokkaanse Belg die in Marokko na een oneerlijk proces voor terrorisme veroordeeld is op basis van bekentenissen verkregen door foltering. Hij is sinds eind augustus in hongerstaking en zijn gezondheidstoestand is momenteel bijzonder alarmerend.

donderdag 22 oktober 2015 12:04
Spread the love

“Wij zijn diep verontwaardigd over de passieve houding van België. Amnesty heeft al meermaals aangedrongen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om iets te ondernemen, maar er gebeurt bitter weinig. Ali Aarrass, een slachtoffer van foltering en opgesloten in moeilijke omstandigheden, wordt door België aan zijn lot overgelaten. Wij roepen minister Reynders op om alles in het werk te stellen zodat Ali Aarrass de hulp krijgt die hij nu dringend nodig heeft,” zegt Lore Van Welden van Amnesty International Vlaanderen.

De 53-jarige Ali Aarrass zit sinds december 2010 in de gevangenis. Hij startte 58 dagen geleden een hongerstaking om de omstandigheden van zijn gevangenschap aan te klagen en zijn vrijlating te eisen. Aarrass protesteert ook tegen het uitblijven van een beslissing van het Marokkaanse Hof van Cassatie dat zich al drie jaar lang buigt over de zaak.

Amnesty vraagt aan België om politieke en diplomatieke druk op Marokko uit te oefenen zodat Ali Aarrass onmiddellijk toegang krijgt tot een dokter en beschermd wordt tegen nieuwe mishandelingen. België moet er bij Marokko ook op aandringen om de beslissing van de VN-Werkgroep Arbitraire Detentie uit te voeren. De Werkgroep eist sinds 2013 de onmiddellijke vrijlating van Ali Aarrass omdat zijn veroordeling gebaseerd is op bekentenissen verkregen door foltering.

Achtergrond

Ali Aarrass werd op 14 december 2010 door Spanje uitgeleverd aan Marokko. Zowel het VN-Mensenrechtencomité als Amnesty International hadden nochtans uitdrukkelijk verzocht dit niet te doen wegens risico op foltering.

Na zijn uitlevering werd Aarrass 12 dagen ‘incommunicado’ opgesloten in een geheim detentiecentrum zonder toegang tot een advocaat of zijn familie. Hij werd geslagen op zijn voetzolen, zijn testikels werden geëlektrocuteerd, hij werd langdurig opgehangen aan zijn polsen en hij werd verbrand met sigaretten. Nadien ging hij over tot bekentenissen.

De speciale VN-rapporteur inzake foltering en een onafhankelijke forensische arts bezochten Aarrass in 2012 en stelden op zijn lichaam sporen van marteling vast die overeenstemmen met de getuigenissen van Aarrass. Op 2 oktober 2012 werd Aarrass in beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel enkel en alleen op basis van bekentenissen verkregen door foltering.

take down
the paywall
steun ons nu!