26 oktober: Bomspotters voor de rechtbank

26 oktober: Bomspotters voor de rechtbank

woensdag 21 oktober 2015 15:01
Spread the loveBomspotters op de basis van Kleine Brogel tijdens de nucleaire oefening Steadfast Noon in 2012.

Op 26 oktober verschijnen zeven vredesactivisten voor de correctionele rechtbank van Mons omwille van een vreedzame actie op SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Mons. De wereld op zijn kop: geweldloze burgers worden vervolgd terwijl de overheid zich schuldig maakt aan de voorbereiding van oorlogsmisdaden.

Op 11 februari 2012 dringen vredesactivisten binnen in SHAPE. Ze lopen er urenlang ongestoord rond, maken beelden en verspreiden een video en foto’s van de basis op internet. Deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid kadert in de campagne NATO GAME OVER waarmee de actievoerders onder meer de nucleaire politiek van de NAVO en de aanwezigheid van kernwapens in ons land aankaarten.

NAVO bereidt oorlogsmisdaden voor
Op SHAPE worden de plannen gemaakt om de Amerikaanse kernwapens die in Kleine Brogel gestationeerd zijn te gebruiken. Onder commando van SHAPE oefenen NAVO-landen ieder jaar op het vervoer en gebruik van tactische kernwapens. Ook Belgische F-16 piloten namen vorige week in het Duitse Büchel aan de nucleaire oefening Steadfast Noon deel.
Die planning van het gebruik van kernwapens komt neer op het voorbereiden van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Het Internationaal Gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 8 juli 1996 de fundamentele regels van het oorlogsrecht aangeduid die van toepassing zijn op kernwapens. Ten eerste: wapens die geen onderscheidt maken tussen burgers en oorlogvoerenden mogen niet gebruikt worden. Ten tweede: wapens die onnodig lijden toebrengen aan oorlogvoerenden mogen niet gebruikt worden. De tactische kernwapens die in Europa liggen kunnen onmogelijk worden ingezet zonder die regels te schenden.
Roel Stynen van Vredesactie: “Het is de wereld op zijn kop: geweldloze burgers die proberen de voorbereiding van oorlogsmisdaden tegen te houden worden vervolgd terwijl onze regering actief meewerkt aan dit illegale kernwapenbeleid.”

Belgen willen kernwapens weg
Uit een opiniepeiling van de Universiteit Antwerpen in 2014 bleek opnieuw dat meer dan 60% van de Belgen de kernwapens uit ons land weg wil. Opeenvolgende regeringen negeerden dat signaal. Ook voor de huidige regering is de verwijdering van de kernwapens allerminst een prioriteit, ook al staat in het regeerakkoord dat de regering “alle geloofwaardige en doelgerichte inspanningen” onderschrijft “met het oog op effectieve en evenwichtige ontwapening in de wereld, zowel op nucleair als op conventioneel gebied.”
Roel Stynen van Vredesactie: “De meerderheid van de Belgen wil de kernwapens uit ons land weg, maar de regering legt dat signaal naast zich neer. In de praktijk doet de regering niets om de kernwapens weg te krijgen.”

Krijgt Kleine Brogel nieuwe kernwapens?
Op dit moment geven de VS de B-16 tactische kernwapens een upgrade. De in Europa gestationeerde kernwapens worden daardoor preciezer en krachtiger. Roel Stynen van Vredesactie waarschuwt: “Als onze politici niets doen, zitten we tegen 2020 met een nieuwe generatie kernwapens opgescheept. Dat staat haaks op alle inspanningen om kernwapens de wereld uit te werken en op de wil van de meerderheid van de Belgen.”

Bomspotters voor de rechtbank
De zeven bomspotters worden vervolgd op basis van artikel 120 ter van het Strafwetboek. Ook in 1999 moesten Bomspotters voor de correctionele rechtbank verschijnen nadat ze geweldloos de luchtmachtbasis van Kleine Brogel waren opgegaan. De rechter verklaarde zich toen onbevoegd. Het betreden van militaire bases is immers een politiek misdrijf dat door een Assisenjury moet beoordeeld worden.

Vredesactie en Agir pour la Paix nodigen iedereen uit om de vervolgde vredesactivisten een hart onder de riem te steken. Ze roepen op om te verzamelen om 8 uur bij de correctionele rechtbank van Mons, Rue de Nimy 35.

take down
the paywall
steun ons nu!