De bus van FM Brussel verscheen weer in de stad. Onlangs werd beslist dat FM Brussel uit de ether zou worden gehaald. Na volksprotest werd er gemeld dat de radiozender tot deze herfst in de huidige vorm zal blijven bestaan.

Drastische besparingen bij Vlaams-Brusselse media

Bij de Vlaams-Brusselse media wordt de komende jaren grondig bespaard. En dat zal bijna onherroepelijk leiden tot jobverlies.

dinsdag 28 juli 2015 13:42
Spread the love


Begin juni werd aangekondigd dat de Brusselse radiozender FM Brussel opgedoekt zou worden. En dat zou snel gaan. Tegen eind juli moest de zender al uit de ether zijn. De beslissing stuitte op woede en ongeloof bij zowel luisteraars als personeel. Uit protest tegen deze drastische beslissing voegden 5000 mensen zich op één dag tijd bij een facebookgroep die ijverde voor het voortbestaan van FM Brussel. Het regende verbijsterde reacties op twitter en het kwam zelfs tot een bescheiden straatprotest.

Die storm van protest leidde ertoe dat de beslissing om FM Brussel uit de ether te halen ijlings werd herroepen door ministers Pascal Smet (sp.a) en Sven Gatz (Open VLD). Michel Tubbax, de voorzitter van de vzw Vlaamse Brusselse Media, waartoe FM Brussel samen met TV Brussel en de krant Brussel Deze Week behoort, werd de deur gewezen.

In plaats van FM Brussel zomaar uit de ether te halen werd besloten een voorlopige werkgroep op te richten onder leiding van Jeroen Roppe. De werkgroep kreeg de opdracht om een nieuwe strategie uit te werken voor de Vlaams-Brusselse media. Die strategie moest op maat zijn van een nieuw en aangepast budgettair kader.

De Vlaamse overheid had aangedrongen op besparingen van 50.000 euro per jaar. Maar nu blijkt dat de directie een besparing wil doorvoeren die het tienvoud bedraagt van wat de overheid voorstelt. Er zou tot 500.000 per jaar moeten bespaard worden, zo meldde de directe aan de Raad van Bestuur van de vzw.

Vanwaar die drastische verhoging? Betrokkenen stellen dat de Raad van Bestuur van de vzw zich schuldig maakt aan financieel wanbeheer. Zo zou door de Raad van Bestuur op een jaar tijd een financiële put van 300.000 euro gecreëerd zijn. Voor de aanwerving van een nieuwe directeur werd een budget vrijgemaakt van 100.000 euro. Het lijkt er sterk op dat deze kosten nu integraal afgewenteld worden naar het personeel en de journalistieke werking van de Vlaams-Brusselse media.

Dat er met deze besparingsoperatie jobs zullen sneuvelen bij de Vlaams-Brusselse media staat zo goed als vast. Er is sprake van tien tot dertig voltijdse plaatsen die zullen verdwijnen. Ondanks deze erg drastische besparingsoperatie werd de vakbond tot nu niet betrokken bij de beslissingen omtrent de toekomst van de verschillende Brusselse media.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!