Opinie - Sara Matthieu

Gentse feesten 2.0: wat met de erfenis van Walter?

Binnenkort is het weer zover, het moment waar vele Gentenaars en bezoekers reikhalzend naar uit kijken: de start van de Gentse Feesten. Alleen zullen de Feesten dit jaar onvermijdelijk anders zijn. Het verlies van Walter De Buck, de bezieler van de feesten zoals we ze vandaag in Gent kennen, is onze stad zwaar gevallen. Voeg daar het veel te vroege heengaan van Luc De Vos aan toe en we weten dat de Feesten dit jaar voor velen bitterzoet zullen smaken.

vrijdag 17 juli 2015 15:00
Spread the love

Een eerbetoon tijdens de Gentse
Feesten aan Walter De Buck en Luc De Vos is daarom absoluut op zijn
plaats en Sint Jacobs is daar onweerlegbaar de meest aangewezen
locatie voor. Iedere Gentenaar weet immers dat de bakermat van de
Feesten zoals we ze vandaag kennen daar gelegd werd door Walter,
zoveel jaar geleden. Maar ook Luc koos steevast voor het
Trefpuntpodium voor zijn optredens tijdens de feesten. Niet toevallig
werd Sint Jacobs symbolisch herdoopt tot het ‘lieve kleine piranha
plein’, na het volksfeest om Luc te eren.

Naast deze hommage,
die de stad terecht financieel ondersteunt, dringt zich vandaag
echter ook een debat op over de toekomst van onze Feesten. Toeval of
niet, maar samen met het wegvallen van deze twee volkshelden startte
er in onze stad een geanimeerde discussie over de invulling van de
Feesten.

Er werd intussen al heel wat gezegd en geschreven over de
verdeling van de middelen die de stad ter beschikking stelt aan de
diverse pleinen en organisatoren ter ondersteuning van hun
programmatie. Voor het eerst opteerde de stad voor een externe jury
die op basis van een reglement oordeelde over de ingediende
projecten.

Dat niet iedereen even gelukkig was met het resultaat is
duidelijk, een grondige evaluatie van het reglement en de werking van
de jury dringt zich dan ook op in het najaar. Ook de timing voor het
indienen van de dossiers en de bekendmaking van de steun kan
herbekeken worden om de organisatoren sneller zekerheid te kunnen
bieden. Maar naast die evaluatie is het cruciaal de discussie aan te
vatten waar we met de erfenis van Walter heen willen.

Ik denk dat het
ontzettend belangrijk is die discussie aan te gaan samen met de
pleinorganisatoren. We mogen dit niet ‘vanuit het stadhuis’
proberen vormgeven, het zou de ervaring en kennis die vandaag
aanwezig is bij de organisatoren miskennen.

De Gentse Feesten
zijn voor mij en mijn partij alleszins meer dan volksvermaak of een
‘feestje organiseren waar de stad 900.000 euro voor betaalt’,
zoals feestenschepen Peeters zich onlangs tijdens een
commissievergadering liet ontvallen. De Feesten zijn een cultureel
stadsfestival, enig in zijn soort, waar naast volks amusement ook
plaats moet zijn en blijven voor een kwalitatieve culturele beleving.

Gelukkig zijn er vandaag heel wat initiatieven die de
meerwaardezoeker deze beleving kunnen bieden, we moeten deze vooral
blijven ondersteunen en promoten. Het principe dat dit ook gratis is
en blijft, zorgt er voor dat alle Gentenaars en bezoekers er zonder
uitzondering van kunnen blijven genieten. We moeten tevens bewaken
dat de Feesten geen eenheidsworst worden: de verscheidenheid van de
diverse pleinen is een grote troef die verloren zou kunnen gaan als
we teveel zaken gaan centraliseren.

De Feesten geven ook
een plaats aan het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld aan de
standjes van diverse verenigingen in de bibliotheekstraat. Maar het
waren dit jaar vooral de Gentse Feestendebatten van Eric Goeman die
het middelpunt van discussie vormden. Deze discussie zou de
aanleiding kunnen vormen voor een herbekijken van de format, samen
met de academici en denkers die reeds hun steun betuigden. Maar laat
ons duidelijk zijn: we blijven als Groen deze debatten een warm hart
toedragen. Het organiseren van een gratis tegensprekelijk debat over
maatschappelijk relevante issues is ook voor Groen een belangrijke
meerwaarde in onze ‘rebelse’ stad.

Een van die belangrijke relevante onderwerpen is diversiteit, ook
tijdens de Feesten. We slagen er wel in de Gentse volkscultuur een
plaats te geven, maar veel zogeheten ‘kültür’ is er nog te
steeds niet te vinden.

We hebben met dit stadsbestuur wel al een
aantal belangrijke stappen gezet in de vernieuwing van de feesten,
zoals de sterke nadruk op duurzaamheid die steeds meer navolging
krijgt met o.a. herbruikbare bekers, LED verlichting en
afvalpreventie. Daar is nog heel wat groeimarge, zoals het voornemen
om de feesten tegen 2018 volledig vrij van wegwerpbekers te maken.

De
toiletten zijn sinds vorig jaar gratis voor mannen én vrouwen en er
komt nog publiek sanitair bij. Het voornemen om van Gent een
kindvriendelijke stad te maken dringt door in de programmatie. We
mikken tot slot ook niet langer op het lokken van de grote
volksmassa’s naar Gent. De Feesten zijn er in de eerste plaats voor
de Gentenaar en zo hoort het ook.

Sara Matthieu is raadslid Groen Gent

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!