Opinie -

Klimaatdoelen en kernuitstap gaan hand in hand

We kunnen perfect onze kerncentrales sluiten én het klimaatprobleem doeltreffend aanpakken. Dat stellen de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF in een reactie op een studie van de Universiteit Gent die stelt dat als kerncentrales sluiten, de CO2-uitstoot fors zou stijgen. Tachtig procent van onze CO2-uitstoot komt namelijk van gebouwen, transport, industrie en landbouw. Daar is nog zeer veel te winnen, aldus de milieuorganisaties.

donderdag 9 juli 2015 16:52
Spread the love

Eerst en vooral heeft de kernuitstap enkel een impact op de CO2-uitstoot van onze elektriciteitsproductie. Die is in België verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale CO2-uitstoot. Het leeuwendeel is voor rekening van transport, gebouwen, industrie en landbouw. Het sleutelelement in de strijd tegen de klimaatverandering is dan ook energie-efficiëntie. En daar wringt in ons land het schoentje: België is één van de grootste energieslokoppen van Europa.

“Verschillende studies tonen aan dat België uit kernenergie kan stappen én tegelijk zijn klimaatdoelen kan bereiken. Maar dit lukt enkel wanneer we het enorme potentieel aan energiebesparing eindelijk gaan benutten”, aldus Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “We ontwijken onze verantwoordelijkheid indien we nu niet overgaan tot een grondige renovatie van onze gebouwen, een slimmere mobiliteit en een minder CO2-intensieve industrie en landbouw.”

België is geen eiland

Maar ook binnen de elektriciteitssector leidt een kernuitstap niet tot een hogere uitstoot. Het aandeel kernenergie kan ruimschoots vervangen worden door hernieuwbare energie, terwijl de elektriciteitsbevoorrading elk uur van het jaar gegarandeerd kan worden door een sterkere interconnectie met het buitenland. België is immers geen eiland, de elektriciteitssector moet binnen de bredere context van de Europese Unie beschouwd worden.

Door de sterk dalende kostprijs zijn wind- en zonne-energie ook economisch de meest verstandige keuze. “De dominantie van onze oude kerncentrales op de markt en op het elektriciteitsnet staan de broodnodige investeringen in wind- en zonne-energie echter in de weg”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “Deze studie bouwt gewoon verder op dit achterhaalde systeem, door te stellen dat kernenergie best integraal vervangen wordt door gas of een onrealistisch hoog aandeel biomassa.

Niet afhankelijk van gas en biomassa

Door slim gebruik te maken van de beschikbare technologieën en in te zetten op een sterk verbonden Europees netwerk met meer energie-efficiëntie, vraagbeheer en lokale opslag, kan een systeem gebouwd op hernieuwbare energie te allen tijde onze bevoorrading verzekeren, zonder afhankelijk te zijn van veel gas- of biomassacentrales. “De onderzoekers van de UGent lijken vast te houden aan een fossiel energiesysteem, terwijl een hernieuwbare energietoekomst voor het rapen ligt,” besluit Olivier Beys van WWF.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!