(Haren20)
Opinie - Laurent Moulin

“De tijd is rijp voor politieke vernieuwing”

Het advies van de gewestelijke overlegcommissie over de megagevangenis in Haren is uitgesteld tot dinsdag 9 juni 2015. Onenigheid in het schepencollege van de stad Brussel ligt aan de basis van dat uitstel. Naar aanleiding van de stedenbouwkundige bouwaanvraag schreven auteurs met verschillende expertise een open brief met hun bezwaren aan de minister. Dit is brief 2 door Laurent Moulin, voorzitter comité Haren.

vrijdag 5 juni 2015 13:46
Spread the love

Geachte minister Frémault, beste Céline,

“Levenskwaliteit voor alle
Brusselaars”, daar ga je voor. Voor de generaties van vandaag en morgen wil je
ecotopen en groene ruimte beschermen. Nu de federale regering haar oog heeft
laten vallen op 18ha Brusselse groene ruimte voor de bouw van een mammoetgevangenis, sta je voor een heet vuur. Het gebied dat onder de beton zal verdwijnen is een
park, een groene long. Het huist een waterbron, en verschillende beschermde
plantensoorten. Het is een plek waar gespeeld en gepicknickt wordt. Een plek
die ecosysteemdiensten levert zoals dat dan heet. Water en lucht wordt er
gezuiverd.

Je zwijgt in alle talen.

Gaat u ervoor kiezen om toelating te geven voor het vernietigen van een
stukje groen Brussel. Wat met de waterhuishouding en biodiversiteit wanneer we
terreinen met een waterbron en hoge natuurlijke waarde betonneren? Welke lucht
zullen onze kinderen ademen als we stedelijke groene ruimte verder vernietigen?
U weet wel: de Brusselaars van morgen, voor wie u levenskwaliteit beoogt.

Levenskwaliteit voor alle Brusselaars is ook “hinder tegengaan”, zo
schrijft u. De nieuwe gevangenis zal een hoop nieuw verkeer genereren. Och, een
klein beetje extra verkeer zal zo erg niet zijn, denkt u misschien. Haren is
toch al dichtgeslibd, de luchtkwaliteit is er al ondermaats, en het is er al
lawaaierig.

En wat met de mensen die zullen wonen en werken in de gevangenis? De
continue stroom van vliegtuigen en verkeer zorgen voor zoveel lawaai dat de
toegestane geluidsnormen voor gemengde en woongebieden vandaag al ruimschoots
overschreden zijn. 1190 extra mensen laten wonen en 500 mensen dagelijks laten
werken op een plek waar nu al geluidsoverlast bestaat? Kom gerust eens langs in
Haren.

Levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Mensen opsluiten in een project,
waarvan magistraten, onderzoeksrechters en gevangenispersoneel zeggen dat het
achterhaald is. Neem de tijd om te luisteren naar hun alternatieven. Wij,
Harenaars, hebben alvast ideeën voor een leefbaar Haren.

Ah ja, levenskwaliteit voor alle Brusselaars minus de Harenaars, minus de
gedetineerden, minus het gevangenispersoneel, minus de Brusselaars van morgen,
….

Mevrouw Frémault, steunt u een project waar geen draagvlak voor bestaat,
waar geen visie achter zit en geen geld voor is?

Inzetten op levenskwaliteit voor alle Brusselaars is werken aan uitzicht op
een toekomst. Misschien wel de belangrijkste factor om er mee voor te zorgen
dat mensen niet in de gevangenis belanden. Vandaag in Haren worden
onwaarschijnlijke allianties geboren om uit de gevangenisimpasse te geraken. De
mammoetgevangenis van Haren legt de vinger op de wonde van een uitgeholde
democratie. De tijd is rijp voor politieke vernieuwing. Met of zonder u.

Hoogachtend,

Laurent Moulin

Deze tekst werd oorspronkelijk gepubliceerd op De Standaard

take down
the paywall
steun ons nu!