Steenkoolcentrale (Foto: Flickr Creative Commons, Essent Nieuws)

Sluiting Amerikaanse steenkoolcentrales vergroot slaagkans klimaatakkoord

Tegen 2022 zullen heel wat steenkoolcentrales in de VS ermee ophouden, samen goed voor 46.000 megawatt. Dit jaar alleen al stopt een kwart daarvan, een gevolg van strengere wetgeving.

maandag 18 mei 2015 14:25
Spread the love

Dit jaar zal er 12.300 megawatt Amerikaanse elektriciteit minder van steenkoolcentrales komen. Dat is een gevolg van de nieuwe Mercury and Air Toxics Standards (MATS) van het EPA, het federale Agentschap voor Milieubescherming.

Toxische stoffen

Die normen leggen de uitstoot van kwik en andere toxische stoffen door elektriciteitscentrales fors aan banden en gingen vorige maand van kracht.

Steenkoolcentrales die de normen niet halen, moeten sluiten. Dit jaar verdween al 4600 megawatt steenkoolstroom, daar komt tot december wellicht nog 7700 megawatt bij.

Volgend jaar verdwijnt opnieuw 7300 megawatt en in de periode 2017-2022 nog eens 7000 megawatt.

Voor de hele periode van 2012 tot 2022 betekent dat een daling met 46.000 megawatt. Het gaat bovendien vaak om oudere centrales waarvan de milieu-impact groter is dan de nog resterende steenkoolcentrales.

Klimaattop in Parijs

Het aandeel van steenkool in de energieproductie neemt af, van 50 procent in 2002 naar 37 procent in 2012. Vorig jaar namen de VS slechts één nieuwe steenkoolcentrale in gebruik. Van de nieuwe energie die het land tegenwoordig in gebruik neemt, komt het grootste deel uit zon en wind. Vooral windenergie zit er in de lift.

President Barack Obama kondigde eind maart aan dat de VS tegen 2025 hun uitstoot met 26 tot 28 procent willen verminderen ten opzichte van 2005. De strijd tegen de steenkoolcentrales is een belangrijk onderdeel in dat plan.

De aankondiging, een formele herhaling van een akkoord met China, vergroot de kansen op een klimaatakkoord in Parijs eind dit jaar.

Dalende uitstoot

Door Obama’s strijd tegen de steenkoolcentrales ging de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen, de gassen die voor de klimaatverandering verantwoordelijk zijn, na 2007 bijna elk jaar in dalende lijn (alleen in 2010 steeg de uitstoot weer even). Die evolutie werd een handje geholpen door de zware economische crisis.

Maar nu de economie weer aantrekt, zien de VS hun uitstoot weer stijgen. In 2013 lag de totale Amerikaanse uitstoot 2 procent hoger dan in 2012, maar ten opzichte van 2005 lag ze nog altijd 9 procent lager.

take down
the paywall
steun ons nu!