Gecompacteerd nucleair afval wordt overgeladen op een vrachtwagen.

Het Nucleair Forum krijgt Greenwash Award

Het Nucleair Forum kreeg tijdens festival Ecopolis in Brussel de Greenwash Award. Vzw Climaxi had vier bedrijven genomineerd die zich groener of duurzamer voordoen dan ze werkelijk zijn: BP (Beyond Petrolium), De Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie, de NV Colruyt en Het Nucleair Forum. Vijfhonderd mensen namen deel aan de stemming. Famke Vekeman van vzw Climaxi legt uit waarom ze het Nucleair Forum nomineerden.

dinsdag 28 april 2015 08:49
Spread the love

Het
Nucleair Forum doet uitschijnen dat kernenergie een deel van de
oplossing voor de opwarming van het klimaat zou zijn. Volgens deze
Belgische kernlobby zou kernenergie koolstofarm zijn, waardoor het samen
met hernieuwbare energie een oplossing zou kunnen bieden.

Vooreerst dienen we te weten wat het Nucleair Forum eigenlijk is. Op hun eigen website beschrijven ze zichzelf als volgt: “Het
Belgisch Nucleair Forum verenigt sinds 1972 het merendeel van de
ondernemingen en instellingen die actief zijn in de verschillende
toepassingen van kerntechnologie. Het vertegenwoordigt de nucleaire
sector in België. Het Nucleair Forum was oorspronkelijk een
beroepsvereniging, maar heeft zich geleidelijk toegelegd op het
verstrekken van informatie en uitleg. (…) De informatieacties van het
Belgisch Nucleair Forum (…) kaderen in een streven naar uitwisseling
van informatie en kennis en een geest van openheid die een dialoog
tussen de verschillende standpunten bevordert.
” 

Van beroepsvereniging naar een open en objectieve
informatieverstrekker? Of is het veeleer een facelift om in tijden van
ernstige zorgen rond klimaatopwarming kernenergie te laten ontpoppen als
een volwaardig alternatief? In ieder geval heeft deze organisatie tijd
noch geld gespaard om zichzelf en kernenergie populair te maken, vooral bij de jeugd. Menige jongere kan getuigen hoe zij of hij enkele
jaren geleden aangesproken werd aan “informatiestandjes” van het Forum
aan zomerse muziekfestivals. Tot de ramp van Fukushima (waar bovendien Belgische MOX gebruikt werd) geschiedde, en tot de verhalen van de scheurtjes in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 steeds erger werden… Het valt op dat over beide zaken amper “geïnformeerd” wordt door het Forum.

Vicieuze cirkel

Toch blijft het Forum zich profileren als een “objectieve
informatieverstrekker”. Als tactisch middel schuwt ze niet om zich te
verkleden in een groen jasje dat alternatieve energie heet. Ze laat niet
na om “aan te tonen” dat kernenergie en hernieuwbare energie samen goed
kunnen gedijen als zogenaamde koolstofarme energievormen. Ten eerste is
het niet eens waar dat kernenergie koolstofarm is.
Kernenergie is even koolstofintensief als een hoogrenderende WKK op
fossiele brandstoffen, als tenminste de hele kerncyclus meegeteld
wordt. Hier horen de veel meer koolstofintensieve ertsenwinning en
uraniumverrijking bij, iets wat in de publicaties van het Nucleair Forum
niet meegenomen wordt.

Verder baseert het Forum zich op een rapport van PWC,
waarin gesteld wordt dat in verschillende scenario’s in 2030 maximum 22%
Hernieuwbare Energie Bronnen (HEB) mogelijk is. Ze verzwijgt zedig
dat andere studies aantonen dat veel hogere aandelen HEB mogelijk en
nodig zijn, en dat zonder kernenergie. Zo gaat de Studie van het FPB,
VITO e.a. (2012, p. iii) uit van aandelenpercentages van 35% in 2030 en
65% in 2040. Daarbij kunnen extra maatregelen van energie-efficiëntie en
sufficiëntie deze cijfers verder opdrijven. Het is helemaal
niet waar dat kernenergie en hernieuwbare energie samen dienen te gaan.
Integendeel, kernenergie vertraagt juist de zo noodzakelijke
investeringen in HEB. Omdat er onzekerheid is over de toekomst van de
centrales, maar nog veel meer onzekerheid is over en wisselvalligheid in
het Belgisch energiebeleid, worden noodzakelijke investeringen in HEB
afgeremd. En het Forum doet er alles aan om juist dat te bevorderen,
zodat kernenergie uiteindelijk onvermijdelijk lijkt. Zo wordt de
cirkel vicieus.

Minimaliseren

Het Forum schuwt demagogie niet. Op haar website doet ze
het voorkomen alsof kernenergie juist een positieve bijdrage levert aan
de bestrijding van de klimaatopwarming. Zo haalt ze aan dat zij een
belangrijke bijdrage levert aan duurzame mobiliteit en HEB, door de
productie van bepaalde elementen, belangrijk voor de elektronica van
hybride wagens en HEB-installaties. Ze schuift daarbij bijvoorbeeld de
productie naar voor van gedopeerd silicium, dat in België vervaardigd
wordt in het SCK Mol. Het is kort door de bocht om
kernenergie in Doel en Tihange te verdedigen, daar waar dit soort
silicium in een onderzoeksreactor wordt geproduceerd, en helemaal niet
in een kerncentrale van Doel of Tihange. Je gebruikt ook niet de
medische radio-isotopen geproduceerd in Fleurus als
argument om de kerncentrales van Doel en Tihange goed te praten…
Bovendien is het nog de vraag of zulk silicium langs nucleaire weg
aangemaakt dient te worden, en of andere productiemethodes geen voorrang
verdienen of gezocht dienen te worden.

Ten slotte nog een voorbeeld uit “informatie” van het Nuclear Forum
over het afvalprobleem. Dit orgaan laat niet na het kernafvalprobleem te
minimaliseren. En dat doet ze letterlijk: om het afvalprobeem te
minimaliseren gebruikt ze het element van het volume van het
geproduceerde afval. Ze versnippert het kleinere volume aan
hoogradioactief nucleair afval verder door het uit te drukken in
jaarlijkse hoeveelheden per persoon. Zo ontwijkt ze de kern van het
kernafvalprobleem: niemand weet er weg mee, en het is ongelooflijk lang
gevaarlijk. Met halfwaardetijden van 24.000 jaar voor plutonium en…
4,5 miljard jaar voor het verder ook chemisch zeer toxische verarmd
uranium, is er nog steeds geen oplossing voorhanden voor dit extreme
probleemafval. In de beklemmende documentaire Into Eternity wordt uit
de doeken gedaan hoe men in Finland een “eeuwige (nep)oplossing” zoekt
voor het eigen hoogradioactief afval. Het zal daar 240.000 jaren lang
“stabiel” ondergronds opgeslagen worden, terwijl geen enkele geoloog een
garantie kan geven dat de aarde binnen 240.000 jaren onveranderd zal
zijn…

Lijkgrijs

Kortom, het Nucleair Forum draagt ertoe bij dat de werkelijke
debatten worden vervormd en vermeden. Ze misbruikt de argumenten van de
klimaatbeweging in haar voordeel, en overschildert het lijkgrijze
nucleaire probleem met een groene verflaag van demagogische argumenten.
Om het klimaatprobleem op te lossen, stelt ze een non-alternatief voor
dat de mensheid op een heel andere manier voor meer dan tienduizend
generaties opzadelt met onopgeloste problemen van kernenergie en haar
afvalketen. Zonder te vergeten dat we ondertussen nog een zoveelste
Fukushima 1-2-3-4, of wie weet, Doel 1-2-3-4 kunnen meemaken…

Bronnen

Devogelaer, D., Duerinck, J. et al (2012). Towards 100% renewable
energy in Belgium by 2050 (pdf). Opgehaald op 22 februari 2015 via
website http://www.plan.be/publications/Publication_det.php?lang=nl&KeyPub=1191 

Madsen, M. (2010). Into Eternity (documentary). Opgehaald op 22 februari 2015 via website https://www.google.be/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1KMZB_enBE539B…  Film downloadbaar via https://www.youtube.com/watch?v=y4sqFyCHcbg 

Nucleair Forum (2015). Opgehaald op 22 februari 2015 via website https://www.nucleairforum.be/ 

Tom, Y. (2011). Splijtstof in Fukushima is Belgisch. Opgehaald op 22 februari 2015 via website http://www.standaard.be/cnt/tu399sv8

take down
the paywall
steun ons nu!