Palestijns parlementslid ontvoerd. Wraak voor de toetreding tot het Internationaal Strafhof?

Palestijns parlementslid ontvoerd. Wraak voor de toetreding tot het Internationaal Strafhof?

donderdag 9 april 2015 16:21
Spread the love
Het is nog donker als zo’n 30
zwaar bewapende soldaten op 2 April in Ramallah het huis omsingelen van mensenrechtenadvocate,
feministe en parlementslid Khalida Jarrar, zo vertelt haar
dochter
. Luttele ogenblikken later wordt de deur ingetrapt en stormen ze
naar binnen. De echtgenoot van Khalida wordt overmeesterd en vastgehouden
terwijl de soldaten haar in de boeien slaan en meenemen naar een onbekende
locatie. Diezelfde dag nog wordt ze door een Isaëlische woordvoerster
beschuldigd van het bedreigen van de veiligheid in de regio, maar die claim
wordt niet hardgemaakt in een formele aanklacht. Zonder enige vorm van proces
wacht haar, zo
blijkt enkele dagen later
, 6 maanden opsluiting. Wat is er aan de hand?

Doorn
in het oog

Khalida Jarrar bevestigt niet
bepaald het clichébeeld dat velen hebben van het Palestijnse volk en haar
politieke vertegenwoordigers. Men laat graag uitschijnen dat Hamas, met haar
vermeend islamitisch fundamentalisme, de eeuwige en enige aartsvijand is van
Israël en dat het conflict bijgevolg louter religieus van aard is. Een advocate
die onder meer via mensenrechterorganisatie
Addameer
de belangen van politieke gevangenen verdedigt, via de unie
van vrouwencomités
opkomt voor de rechten van de vrouw in de Palestijnse
maatschappij en bovendien in 2006 als parlementslid werd verkozen voor een seculiere marxistische partij die steeds
populairder wordt, past geenszins in dat plaatje. Je zou dus kunnen denken dat
dit reden genoeg is voor de Israëlische machthebbers om haar monddood te maken.
Toch zou er wel eens meer aan de hand kunnen zijn.

Een
einde aan de straffeloosheid ?

Een dag voor Khalida uit haar
huis ontvoerd werd, trad Palestina officiëel toe tot het Internationaal
Strafhof in Den Haag. Dat zal de Palestijnen toelaten om, tot
groot beklag van Israël
, militairen te vervolgen voor oorlogsmisdaden in de
Palestijnse gebieden. Qadura Fares, een vertegenwoordiger van een organisatie
die opkomt voor Palestijnse gevangenen, noemt het in de
Israëlische krant Haaretz
geen toeval dat Khalida Jarrar net nu wordt
gearresteerd. Khalida Jarrar zetelde namelijk in een commissie die toezag op de toetreding
van Palestina tot het Internationaal Strafhof. Haar arrestatie is volgens hem
een vorm van wraak voor deze verwezenlijking. De leider van haar partij (de
PFLP) riep in een officiële
mededeling
alvast op om deze en vele andere schendingen aan te klagen via
dit eigenste Internationaal Strafhof.

Oproep
tot actie

De oproep om internationale druk
te zetten voor haar bevrijding, en die van vele andere Palestijnse
gevangenen
, klinkt intussen over de Palestijnse partijgrenzen heen. Je kan individueel
actie ondernemen door een petitie
te tekenen
en/of een brief
te schrijven
naar Benjamin Netanyahu. Maar de krachtigste vorm van actie is
om collectief te werk te gaan, wat je onder meer kan doen door samen met bewegingen als intal
druk te zetten op lokale politici, het algemeen bewustzijn over deze zaak te
vergroten, en de Boycott, Divestment
& Sanctions
beweging te versterken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!