Insomnia Cured Here (CC BY-SA 2.0)
Opinie -

België voorziet bombardementen met kernwapens

Liggen er Amerikaanse kernbommen op Kleine Brogel? Het is een onderwerp waar Belgische politici al decennia lang omheen dansen. Met de net gelekte visienota van de legerstaf kunnen zelfs de grootste non-believers er niet langer omheen: ze zijn er. Meer nog: ze zullen de keuze voor de vervanging van de gevechtsvliegtuigen mee bepalen. Nog een extra reden om tegen de vervanging van de gevechtsvliegtuigen te protesteren.

donderdag 2 april 2015 10:44
Spread the love

Nadat de campagne tegen de vervanging van de F16’s zich eerder al toespitste op de te hoge kostprijs (6 miljard euro), de ontbrekende steun van de bevolking (slechts 25 procent van de bevolking is voor), het ontbreken van een democratisch debat (noch in het parlement, noch met de bevolking) en hun betwistbare nut (bombarderen kost mensenlevens), brengt de legertop zélf een argument aan tegen deze aankoop: blijkbaar is het de bedoeling dat deze nieuwe gevechtsvliegtuigen de ‘Belgische’ kernwapens  kunnen afgooien. De organisatie voor internationale solidariteit Intal verzet zich niet enkel tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen, maar is verontwaardigd dat deze nucleaire strategie überhaupt een optie is voor onze generaals.

Schril contrast met wat er leeft

De eis van de legertop is des te opmerkelijker, gezien de huidige context. Net nu worden in Zwitserland onderhandelingen gevoerd over het kernenergieprogramma van Iran, met als grootste objectief: verhinderen dat Iran nucleaire wapens zou kunnen ontwikkelen. Zou het niet van veel meer logica getuigen moest België zichzelf ook kernwapenvrij maken? Terwijl we landen verbieden om kernenergie te ontwikkelen, worden de kernwapens van de NAVO geactualiseerd en klaargemaakt voor gebruik. Dit is een perverse en hypocriete houding.

Tegelijk wordt de marsorder van deze regering – “Besparen!” – binnen Defensie gevolgd. Kazernes moeten sluiten, de Koninklijke Militaire School zal het met minder middelen moeten doen en er zal bespaard worden op personeelskosten. Maar dit geldt niet voor de nucleaire ambities van ons leger: niet enkel lijkt 6 miljard euro voor nieuwe gevechtsvliegtuigen geen probleem, het er zelfs naar uit dat er al stappen worden gezet om de B-61 kernbommen op Kleine Brogel te moderniseren.

Een gemiste kans voor een leger met toekomst

Dit alles geeft aan in welke richting ons leger zichzelf wil zien evolueren. Men trekt volop de kaart van de aanval, en wenst hierbij zelfs de dreiging van een nucleaire aanval te behouden. Met deze strategische keuzes wordt het Belgisch Leger gereduceerd tot een schoothondje van de NAVO, dat de gevaarlijkste en de meest kwalijke taak op zich mag nemen indien noodzakelijk. Positieve elementen zoals tewerkstelling, hulpverlening, opleidingen en humanitaire missies moeten hiervoor sneuvelen.

Onze generaals willen dat we “boven onze gewichtsklasse boksen”. Kunnen we dat niet doen door het goede voorbeeld te geven? Door, net zoals in het debat over clusterbommen, het voortouw te nemen om kernwapens te verbieden? Door onze militaire capaciteiten veeleer in te zetten voor vredesmissies van de VN, en niet langer voor de agressieoorlogen van de NAVO? Door te investeren in ontwikkelingssamenwerking en diplomatie, en niet in militair materieel? Het zijn slechts enkele opties die de aankoop van nieuwe jachtvliegtuigen overbodig zouden maken.

Overigens is Intal van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!