Nieuws, Europa, Economie, Politiek -

Franse 35-urige werkweek leverde 350.000 banen op

De 35-urige werkweek die Frankrijk van 2000 tot 2008 hanteerde, heeft minstens 350.000 banen opgeleverd tegen lage overheidskosten. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek van een Franse parlementaire commissie, aldus de economische website AlterEcoPlus die het rapport in handen heeft gekregen.

woensdag 17 december 2014 18:44
Spread the love

Bijna vijftien
jaar geleden voerde de socialistische minister van Arbeid Martine Aubry onder
premier Jospin de verplichte 35-urige werkweek in. De
maatregel is door tegenstanders flink bekritiseerd en in 2008 voerde president
Sarkozy een wet in die bedrijven weer de mogelijkheid bood om hun werknemers
langer dan het maximum van 35 uur te laten werken.  

Ondanks de grote
kritiek op de maatregel van Aubry, komt de Franse economische website AlterEcoPlus op
13 december 2014 naar buiten met positieve resultaten over de uiteindelijke
balans. Uit een
evaluatieonderzoek van een Franse parlementaire commissie – die AlterEcoPlus
heeft kunnen inzien – blijkt de vermindering van de arbeidstijd een relevant en
effectief instrument te zijn geweest in de strijd tegen de werkloosheid in het
land.

“De concurrentiekracht van de Franse ondernemingen werd niet aangetast en
de maatregel heeft veel banen opgeleverd”, aldus de economische website. Ook was het een
goed middel voor sociale transformatie en kwaliteitsverbetering van het leven.
De balans tussen privéleven en werk raakte meer in evenwicht voor de
werknemers, volgens het rapport.

350.000 extra banen 

Tussen 2000 en 2004, de eerste vier jaar na de invoering van de verplichte
35-urige werkweek, zijn er volgens het Franse bureau voor statistiek 2 miljoen extra
betaalde banen gecreëerd in de commerciële sector. Rekening houdend met het
feit dat een deel hiervan sowieso zou zijn ontstaan, stellen de meeste
betrokken partijen dat minstens 350.000 banen zijn gerealiseerd door de kortere
werkweek, aldus de socialistische rapporteur Barbara Romagnola.

Tegelijkertijd bleven de kosten voor de overheid bij de implementatie van
de maatregel laag. Lager zelfs dan de overheidskosten die komen
kijken bij een vermindering van de sociale lasten. Vooral als je de kosten
tegenover het aantal opgeleverde banen zet, concludeert het evaluatierapport. 

Voor het evaluatieonderzoek ondervroeg de parlementaire commissie 39
leidinggevende personen uit de politiek, de wetenschap, het bedrijfsleven en de
administratieve sector. “Bijna niemand van hen acht een heroverweging van de
35-urige werkweek nodig”, aldus het rapport.  

De voorzitter van de Franse parlementaire commissie Thierry Benoit, van centrumpartij
UDI, laat weten dat het rapport – hoewel hij het
niet altijd eens is met Romagnola’s bevindingen – serieus in overweging moet worden
genomen. “Iedereen kan er zijn conclusies uit trekken”, aldus Benoit.   

Snellere groei
productiviteit 

Grote tegenstander van de 35-urige werkweek waren de
ondernemingsorganisaties en de conservatieve partij UMP. Zij vreesden
voor een verslechtering van de concurrentiekracht. Maar uit het
evaluatierapport komt naar voren dat de productiviteit sinds de invoering van
de verkorte werkweek sneller is gegroeid.  

Toch erkent de commissie dat de kortere arbeidsweek ook voor een aantal
problemen heeft gezorgd. In sommige sectoren is de werkdruk sterk toegenomen en
ondernemingen met minder dan twintig werknemers ondervinden organisatorische
problemen.  

Volgens AlterEcoPlus luidt de conclusie van de parlementariërs in het
evaluatierapport dat het principe van een inkorting van de werkweek juist is
zolang men met de genoemde problemen rekening houdt. 

take down
the paywall
steun ons nu!