Shoppingcenter Ville2 Charleroi

Shoppingcenter Ville2 Charleroi

maandag 24 november 2014 12:40
Spread the love
Er is geen enkel respect meer voor onze mening. Of voor sociaal overleg.
Men maakt de
problemen zo alleen maar erger.

Fabrice, 37j, sociaal werker voor integratie migranten. Denis, 57j, buurtwerker voor daklozen en
marginalen. 
Alles wordt duurder, gezondheidszorg. Pensioen vermindert. Wat een toekomst voor de jonge studenten.

Christophe, 46j, leraar beroepsonderwijs en Christelle, 39j, lerares ASO. Shoppingcenter Ville2, Charleroi

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!