Khadija Riyadi, VN-Mensenrechtenprijs 2013, namens de Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) (screenshot nwez.ma)

Marokkaanse mensenrechtenorganisatie verbijsterd over uitspraken Theo Francken (N-VA)

De Marokkaanse mensenrechtenorganisatie AMDH dient klacht in tegen Theo Franken, staatssecretaris voor asiel en migratie in de regering Michel I. AMDH werd in 1979 opgericht tegen de politieke repressie onder het regime van voormalig koning Hassan II en heeft sinds 2013 een Belgische afdeling.

maandag 27 oktober 2014 16:57
Spread the love

Mensenrechten in Marokko

De mensenrechtenorganisatie Association
Marocaine des Droits Humains
(AMDH) strijdt al jaren voor de
burgerrechten in eigen land. In andere landen werden afdelingen
opgericht, deels om de buitenwereld beter te informeren over de ware
aard van het regime in Marokko, deels om op te komen voor de rechten
van Marokkaanse migranten in het buitenland. De Belgische afdeling
van AMDH werd opgericht in april 2013.

Mevrouw Khadija Riyadi vervoegde de
organisatie in 1983 en was er jarenlang voorzitter van. Op 20
december 2013 ontving zij voor haar inzet de VN-Mensenrechtenprijs.
Op 4 maart 2014 was zij in België en had DeWereldMorgen met haar een
gesprek.

Volgens Riyadi is er zowel bij de eigen
bevolking als in het buitenland nog veel onwetendheid over de
situatie in Marokko. Zo slaagt het regime erin om de schijn te wekken
van goodwill door allerlei teksten en conventies te ondertekenen
waarin het belooft iets te doen aan de corruptie en de
mensenrechtenschendingen, maar ziet in de praktijk het volk daar
weinig van. In het dagelijkse leven zijn buitensporige en
gewelddadige schendingen van mensenrechten nog altijd schering en
inslag. AMDH volgt deze gevallen op de voet en brengt ze aan het
licht.

Mensenrechten in België

De Belgische afdeling van AMDH is verbijsterd over
het feit dat Theo Francken (NVA) als nieuwe federale staatssecretaris
voor asiel en migratie de intentie heeft geuit vonnissen van het
Europees Hof van de Rechten van de Mens naast zich neer te leggen en
opnieuw minderjarige asielzoekers wil opsluiten in gesloten
asielcentra. Deze vonnissen hebben België voor deze praktijk
veroordeeld.

Ook eerdere verklaringen van Francken
baren de organisatie zorgen. Hij twijfelt immers aan de ‘economische
meerwaarde’ die Marokkaanse migranten zouden hebben. De organisatie
wijst er op dat Marokkaanse migranten in de twintigste eeuw een zeer
grote bijdrage hebben geleverd aan de Belgisch industrie en bij heel
wat grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg van de Brusselse
metro, in hebben gestaan voor een groot deel van het zware en
gevaarlijke werk. AMDH heeft daarom besloten een klacht wegens
racisme in te dienen tegen de staatssecretaris.

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)

AMDH-België persbericht

take down
the paywall
steun ons nu!