Opinie -

Nooit meer oorlog?

Het is passend en rechtvaardig onze politici te feliciteren met de inspanningen die werden gedaan om de verschrikkelijke Groote Oorlog te herdenken. Het moet hiermee duidelijk zijn: we willen nooit meer oorlog en we zullen er alles aan doen om oorlog te voorkomen. Het is daarom even passend en rechtvaardig eens te kijken welke initiatieven onze politici nemen om oorlog te vermijden en de wereldvrede te bevorderen.

dinsdag 16 september 2014 10:45
Spread the love

We zijn er klaar voor. België wil deelnemen aan de oorlog tegen ISIS. Het parlement moet hierover nog beslissen, want een regering die enkel lopende zaken opvolgt, moet vooraf de toestemming krijgen van het parlement. Tot hiertoe horen we geen berichten dat zulk parlementair debat stokken in de wielen zal steken, want ISIS moet bestreden worden.

Isis is een vreselijke terreurorganisatie en heeft in koelen bloede minstens drie of meer Westerlingen onthoofd. Dit is barbaars, mensonterend en dat kunnen wij Westerlingen niet laten gebeuren.

Marionettenregering

De inval in Irak, intussen reeds meer dan tien jaar geleden, schijnt aan honderdduizenden Irakezen het leven te hebben gekost. In koelen bloede besliste de “coalition of the willing”, onder leiding van onze bondgenoot de Verenigde Staten, Irak te bombarderen, want Irak werd geleid door een dictator, genaamd Saddam Hoessein. Het feit dat een land geleid werd door een dictator was voor “het Westen” een voldoende reden om Irak te bombarderen, eeuwenoude sites te vernietigen en de leiding over deze staat over te nemen.

Alhoewel een bezetter de veiligheid van een bezet land moet garanderen, ontbond deze bezetter het leger en liet het toe dat musea werden geplunderd, scholen en hospitalen werden vernietigd. Alhoewel een bezetter de wetten in een land niet mag wijzigen, werd onder leiding van de alleenheerser Paul Bremer de grondwet van Irak zowaar herschreven. Il faut le faire! Irak werd een mislukte staat en de bezetter organiseerde zelf verkiezingen en bracht een marionettenregering aan de macht. De wandaden van de regering-Maliki, de terroristische milities, gesteund door buurland Iran, zorgden voor nog eens vele duizenden doden. 

 Public relations

Het multiculturele Irak, de bakermat van de beschaving, werd een strijdtoneel en de dreiging van een burgeroorlog was nooit veraf. De Westerse humanitaire interventie heeft geen democratie, geen vooruitgang en geen vrede gebracht. Integendeel. Na de inval in 2003 kreeg het beruchte Al Qaida voet aan de grond, want voordien bestond het Irakese Al Qaida niet eens. De westerse “war on terror” had Al Qaida groot gemaakt en uiteindelijk werd Al Qaida in 2006-2007 verdreven door de Irakezen zelf.

Intussen is er een nieuwe terreurorganisatie opgedoken. Nog beter georganiseerd dan Al Qaida en zij hebben reeds meerdere Westerlingen onthoofd. Bovendien verzorgen zij hun public relations: heel de wereld zal weten dat zij een verschrikkelijke terreurorganisatie zijn. Voorlopig is ISIS er nog niet in geslaagd evenveel mensen te vermoorden als de Verenigde Staten, voorlopig heeft ISIS nog niet evenveel historische sites en gebouwen kunnen vernietigen, voorlopig heeft ISIS nog geen bombardementen uitgevoerd op de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Wat niet is kan echter nog komen, wordt ons geleerd door Barack Obama, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.

In ieder geval staan onze Belgische politici paraat om voor de derde keer (een eerste keer was 1991, een tweede keer was 2003) Irak te bombarderen, deze keer om om ISIS te stoppen. Hieraan willen Belgische politici meewerken in het kader van Nooit meer oorlog. Ik vind dit eigenaardig en ik ga er niet mee akkoord. 

Bommen en granaten

De beslissing om ISIS aan te pakken op Irakees grondgebied is even misleidend en vals als gruwelijk en laf. Alhoewel we nooit meer oorlog willen, kunnen we toch probleemloos een oorlogje uitvechten op een plaats waar toch al niets meer recht staat en waar de belangen van Iran, Syrië, Israel, Saoudi Arabië, etc … toch niet kunnen geschaad worden. Wanneer straks de Koerden volop bewapend zullen zijn en ISIS verslagen is, zullen Turkije en Iran dan akkoord gaan met een Koerdische staat? Misschien kunnen onze F16-toestellen (of misschien hebben we dan onze nieuwe toestellen al voor een schamele 4 miljard) dan het nieuwe Koerdistan bombarderen. Misschien moeten we dan ook maar eens Iran bombarderen, want met hun atoomprogramma weet je het maar nooit.

Op deze manier geraken we niet vooruit met onze leuze Nooit meer oorlog. Elke wapenproducent zal echter heel tevreden zijn dat zijn bommen en granaten betaald worden door de Westerse belastingbetaler. Ik heb nooit beweerd dat ik een oplossing heb, maar Irak en haar bevolking nu bombarderen betekent de Irakese bevolking laten vallen en dat lijkt mij niet het juiste signaal van een Westen dat mee wil werken aan wereldvrede.

Ik stel mij de vraag: wat is de boodschap die kan gegeven worden waarin staat dat de bescherming van mensen en hun cultureel patrimonium het hoogste goed is? Ik ben dus tegen een Westerse interventie en tegen een deelname van België aan deze waanzinnige oorlogsvoering.

take down
the paywall
steun ons nu!