Opinie - Rianne Teule

Staatsbelang zoekt staatsman

Greenpeace België maakt zich zorgen om de defecten rond de kernreactoren Doel en Tihange. Omdat ze een wel erg lange voorgeschiedenis hebben én omdat ze ingrijpen van de overheid vereisen. Maar waar is een politicus die dat aandurft?

maandag 25 augustus 2014 11:13
Spread the love

Kernreactor Doel 4 valt uit, Doel
3 en Tihange 2 allicht verplicht met pensioen… De feiten geven het energiedebat
een wending waar milieuorganisaties al lang en energiereuzen en andere
belanghebbenden helemaal niet voor pleiten. Na meer dan tien jaar verzuim – de
beslissing over de kernuitstap viel al in 2003! – kunnen ook de politiek
verantwoordelijken er niet meer omheen: de kerncentrales staan buitenspel.

We zullen het zeggen met een term
die politici zelf graag gebruiken: onverwijld. De verduurzaming van het
energiebeleid moet nù zonder omzien worden ingezet. Want het zijn niet
zonnepanelen of windmolens die het energieprobleem veroorzaken, het zijn het
politieke getalm en de onbetrouwbare, oude kerncentrales.

Waanideeën

Wachten tot we een nieuwe
regering hebben is geen optie. Uittredend premier Di Rupo en de
regeringsonderhandelaars moeten het partijpolitieke steekspel overstijgen om
rampscenario’s te voorkomen. Staatsman sta op. En nee, verspil aub geen tijd aan
de nucleaire waanideeën van de N-VA; nieuwe kerncentrales zijn niet alleen veel
te duur, maar kunnen ook onmogelijk op de korte en middellange termijn de
problemen oplossen.

Doortastende maatregelen kunnen
black-outs voorkomen, bijvoorbeeld door de energievraag af te stemmen op het
energieaanbod, door versneld energiebesparingsmaatregelen door te voeren, en
door nog beschikbare gascentrales paraat te houden. Di Rupo kan zich een echt
staatsman tonen door de leiding te nemen in het overleg met de andere partijen
over deze noodmaatregelen. De Wever liet in Terzake optekenen dat hij
besefte dat het energiebeleid in dit land op andere leest geschoeid moet worden.
Aangezien die leest tot hiertoe kernenergie was, nemen wij aan dat De Wever
begrepen heeft dat er naar alternatieven moet worden gegrepen.

De maatregelen die op korte
termijn de bevoorradingszekerheid moeten garanderen, mogen een duurzame,
langetermijnpolitiek niet in de weg staan. Meer zelfs, ze moeten tegelijk de
weg plaveien voor het langetermijnbeleid. Doel: definitief een einde maken aan
het onduidelijke, onzekere energiebeleid van het afgelopen decennium. Het land
heeft behoefte aan een breed gedragen energieakkoord op federaal niveau dat
duidelijke lijnen uitstippelt om schone, hernieuwbare energiebronnen te stimuleren
en efficiënter om te gaan met energie.

Dit is de enige logische weg:
hernieuwbare energie is inmiddels zeer haalbaar én betaalbaar, en niet
gebruikte energie is nog steeds de goedkoopste vorm van energie. Velen, van
energiedeskundigen en economen tot liberale en sociale politici, zijn tot ons
inzicht gekomen dat kernenergie een energiebron van het verleden is, niet van
de toekomst.

Speerpunt

Duitsland heeft na Fukushima zijn
lessen geleerd. Het land bouwde kernenergie versneld af om de risico’s van de
steeds ouder wordende centrales te minimaliseren. Met succes: in drie jaar
produceerde hernieuwbare energie het equivalent van acht grote kerncentrales
extra. Meer dan een miljoen Duitse daken zijn uitgerust met zonnepanelen. En
als bijkomende voordelen meer banen in de energiesector, stimulering van lokale
economie en energie-onafhankelijkheid. Een kwart van de Duitse
energievoorziening komt nu uit duurzame bronnen. In België is dat amper zeven procent,
waarmee we ver achterlopen in Europa.

De regeringsonderhandelaars maken
zich zorgen over de economie. Forse investeringen in de energiesector zijn
noodzakelijk. Nu investeren in hernieuwbare energiebronnen zal ook de economie
stimuleren, toch een speerpunt voor de onderhandelende partijen. Burgers en
gemeenten kunnen profiteren van lokale initiatieven, coöperaties die lokale
projecten realiseren. Maar ook de werkgelegenheid, handel en industrie van ons
land kunnen profiteren.

Staatsmanschap en visie heeft dit
land nodig. Breed overleg zonder verborgen agenda’s is noodzakelijk om de
energieproblemen op de korte én op de lange termijn op te lossen. Onze
politieke leiders negeren best het aanhoudende gelobby van de industriereuzen.
Hun prioriteit is winst, de prioriteit van dit land is een duurzame
energietoekomst. De blokkering heeft lang genoeg geduurd. Wil de echte politiek
leider nu opstaan?

Rianne
Teule is campagnedirecteur Greenpeace België

take down
the paywall
steun ons nu!