Elke dag 79 gewonden door arbeidsongevallen
België -

Elke dag 79 gewonden door arbeidsongevallen

De christelijke vakbond ACV brengt vandaag, op de Werelddag voor veilig en gezond werk, een rapport naar buiten. Daaruit blijkt dat de kans op arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval in België erg hoog ligt. Bijna twee werkdagen op de drie sterft er iemand door een dodelijk arbeidsongeval.

dinsdag 29 april 2014 17:16
Spread the love

DeWereldMorgen.be

28 april is de
werelddag voor veilig en gezond werk. Een dag die wat het ACV betreft niet
zomaar voorbij mag gaan. Het wil vandaag de vele slachtoffers van slechte arbeidsomstandigheden
herdenken en de regering oproepen tot actie.

Pijnpunten

Iedere dag lopen
gemiddeld 79 werknemers blijvende arbeidsongeschiktheid op door een
arbeidsongeval. ACV ziet verschillende belangrijke pijnpunten. Enkel
lichte arbeidsongevallen dalen in de statistieken, blijkt uit het rapport. De kans op
een ernstig ongeval is daarentegen stukken hoger dan dertig jaar geleden.

Een ander zorgwekkend feit is volgens het ACV dat veel ongevallen niet
worden gemeld. Daar komt bij dat in kleine en middelgrote
ondernemingen er meer ernstige arbeidsongevallen plaatsvinden dan in
grote ondernemingen, waar meer vakbondsvertegenwoordigers werkzaam zijn, aldus
het ACV.

Veel ongevallen van
buitenlandse werknemers worden niet geregistreerd. Er bestaat dus een grote
hoeveelheid ongevallen die niet in de statistieken verschijnen. Een opmerkelijk feit
is ook dat uitzendkrachten twee keer meer kans maken op een arbeidsongeval. De reden zou zijn dat zij vaak door snelle tewerkstelling niet op de juiste plek
terechtkomen.

Aanbevelingen

Het ACV vraagt de
nieuwe regering in het rapport om snel iets te doen voor veilig en gezond werk.
Veiligheid op de werkvloer moet hoger op de agenda komen en er moet gezorgd
worden dat er over deze kwestie degelijk sociaal overleg plaatsvindt.

Uit het onderzoek van
het ACV blijkt ook dat inspectiediensten in België onderbemand zijn, zodat een
onderneming in België gemiddeld maar om de 21,5 jaar een inspectiebezoek hoeft
te verwachten. ACV vraagt daarom
de regering om een betere toepassing van veiligheidswetgeving via versterkte
inspectie mogelijk te maken.

Er zouden meer inspecteurs moeten komen en een
duidelijk strafbeleid. Werkgevers die veiligheidsovertredingen maken
kunnen dan strenge boetes opgelegd krijgen. Ook een betere
veiligheidswetgeving voor uitzendkrachten en buitenlandse werknemers strekt tot
de aanbevelingen.

Cijfers

In de privésector is
het aantal arbeidsongevallen de laatste 27 jaar systematisch gedaald. Dat komt niet
enkel omdat de meest gevaarlijke werkzaamheden langzaam verdwijnen, maar ook
omdat er een verschuiving plaatsvindt van industriële banen naar jobs in de
administratie en dienstverlening.

De beschikbare
cijfers geven echter een wat vertekend beeld, aangezien de daling vrijwel enkel
geldt voor lichte arbeidsongevallen. Een ongeval
zelf afhandelen kan flink schelen in de kosten.

ACV benadrukt dat de
cijfers die men vindt in de pers en internationale gegevens onvolledig zijn.
Zo zijn ongevallen van ambtenaren bij openbare diensten niet meegerekend

Inspectiediensten
afgebouwd

Terwijl op dit
moment bijna twee werkdagen op drie iemand in België sterft door een
arbeidsongeval, neemt het aantal inspecteurs in België al jaren af. In een actieplan van
de overheid werd in 2004 nog de belofte gedaan om alle vertrekkende
inspecteurs te vervangen en bovendien extra inspecteurs aan te nemen.

Op dit moment, tien
jaar later, bereiken we het voorgenomen aantal inspecteurs nog lang niet. Sterker nog, we staan er slechter voor dan in 2004.

Belgische werkgevers
moeten zich verplicht aansluiten bij een arbeidsongevallenverzekering. De
verzekering beslist bij een ongeval of ze vergoeden.

Geweigerd

Het Fonds voor
Arbeidsongevallen laat weten dat er een forse stijging plaatsvindt in het
aantal geweigerde arbeidsongevallen. In 1985 werd 2,2% van de ongevallen
geweigerd, tegenover 11,8% in 2012.

De reden van
weigering verschilt sterk per verzekering. Vaak voorkomend is ‘geen bewijs
van letsel’. In sommige gevallen werd er zelfs geen arts geraadpleegd om tot
deze conclusie te komen.

Europese verkiezingen

Al deze feiten samen
zorgen voor een zorgwekkend beeld van arbeidsongevallen op de Belgische
arbeidsmarkt. De kans op arbeidsongeschiktheid of zelfs overlijden is groot,
terwijl het aantal inspecties erg laag ligt. Ook wordt er steeds minder vaak
uitgekeerd door de verzekering.

De meerderheid van
de veiligheids- en gezondheidsreglementering komt van Europa, staat ten slotte
nog in het rapport te lezen. Het ACV hoopt dan ook dat iedereen bij de Europese
verkiezingen weloverwogen zal stemmen. En dat de nieuwe regering gehoor zal geven aan de oproep van het ACV om het aantal bedrijfsongevallen snel terug te dringen.

take down
the paywall
steun ons nu!