Dokters Geneeskunde Voor Het Volk blijven weigeren lidgeld Orde van Geneesheren te betalen
Opinie, Nieuws, België -

Dokters Geneeskunde Voor Het Volk blijven weigeren lidgeld Orde van Geneesheren te betalen

Voor de zoveelste keer worden dokters van Geneeskunde voor het Volk vervolgd omdat ze hun ledenbijdrage aan de Orde van Geneesheren niet betalen. Deze vervolgingen zijn arbitrair. De Orde vervolgt immers alleen in 3 provincies (momenteel zijn er zaken in Charleroi, Zelzate en Schaarbeek) en niet in de andere. Waarom blijven wij weigeren de ledenbijdrage te betalen?

donderdag 3 april 2014 20:43
Spread the love

DeWereldMorgen.be

De hele
ideologie van de Orde van Geneesheren berust op wat genoemd wordt “de absolute diagnostische en
therapeutische vrijheid van de geneesheer”. Dit betekent vrijheid van honoraria, vrijheid
van diagnosestelling (wat leidt tot vermenigvuldiging van het aantal prestaties waarvan 15 procent nutteloos blijkt te zijn), vrijheid van keuze in de raadpleging van een specialis ‘à la carte’. Dit is een concept van vrijheid, dat uitsluitend gericht is op het
beroepsbelang.

De Orde
vertegenwoordigt uitsluitend zichzelf en haar corporatistische belangen. Zij treedt niet op als regelend orgaan voor een gezondheidsbeleid, dat iedereen de
toegang tot gezondheidszorgen garandeert. Deze organisatie zou in feite voor
iedereen kwaliteitsvolle geneeskunde moeten verdedigen.

De Orde komt dus niet
tussen om tariefverhogingen tegen te houden die een aantal artsen en
ziekenhuizen toepassen. Ze komt evenmin tussen in het publieke debat voor het
behoud van een sterke sociale zekerheid. De Orde spreekt zich eveneens niet uit over het
verband tussen arbeidsomstandigheden, huisvesting of milieuvervuiling en de
gezondheidstoestand van de mensen.

Eén op zeven Belgen stelt vandaag een bezoek
aan de arts uit omdat ze zich dat financieel niet kunnen veroorloven. Over een
dergelijke trieste vaststelling zwijgt de Orde. Ze verzet zich wel tegen
de ‘gratis’ geneeskunde aan terugbetaaltarieven, want “dat vervalst de
concurrentie”.

De Orde loopt zich het vuur uit de sloffen om de centengeneeskunde en de financiële belangen van het artsenkorps te verdedigen. Eind vorig jaar verhoogde de regering de onroerende
voorheffing op dividenden voor bvba’s van 10 procent naar 25.

Heel veel artsen hebben
een bvba opgericht als artsenvennootschap, een wettelijke constructie om minder
belastingen te moeten betalen. Bvba’s kunnen de betaling van voorheffing op
dividend onttrekken aan de belastingen door het geld in een kapitaalsverhoging
te steken. Die kapitaalsverhogingen moeten echter door de Orde worden goedgekeurd.

Dat zou een stapel te verwerken dossiers betekenen voor 31 maart van dit jaar.
Geen nood echter, de nationale raad van de Orde besliste zopas ‘dat gezien de uitzonderlijke
omstandigheden deze dossiers niet vooraf aan de Orde moeten voorgelegd
worden’.

Zelfs in het
kader van belangrijke ethische discussies – nochtans een stokpaardje van de Orde –
schittert de Orde door afwezigheid. Denk maar aan het euthanasiedebat.

De rechtspraak
van de Orde voldoet niet meer aan de moderne rechtsregels die een strikte
scheiding vergen tussen de aanklacht, het onderzoek en de beoordeling. De Orde
combineert de drie gerechtelijke functies van onderzoeksrechter, procureur
(aanklager) en rechter (die het vonnis opstelt). Dan vermelden we nog niet
de onmachtige positie van de patiënt in de hele klachtenprocedure. De Orde
faalt dus ook in de verdediging van het belang van de patiënt.

Er bestaat geen
enkele transparantie over de opvolging die aan klachten wordt gegeven en de
Orde verdedigt meestal de arts tegen de patiënt.

Dokters
zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Orde, dan is het niet meer dan logisch dat de Orde ook alle
dokters moet vertegenwoordigen. Wij, dokters van Geneeskunde voor het Volk, kunnen ons niet terugvinden in het
discours van de Orde.

Hoe kan je lid zijn van een organisatie waarvan het
optreden volledig ingaat tegen onze visie op de uitoefening van ons beroep, een
visie die rekening houdt met de sociaal-economische werkelijkheid van onze
patiënten.

Natuurlijk zijn er regels en toezicht nodig voor activiteiten in
verband met de gezondheid, maar de Orde is niet bepaald de instantie die deze
belangrijke basisopdrachten het best vervult.

Integendeel, de Orde komt over
als tiranniek en arbitrair: niet alle dokters die hun bijdrage niet betalen
worden effectief vervolgd. Dankzij onze volgehouden acties heeft de Orde grotendeels begrepen dat
het zijn geloofwaardigheid bij de bevolking en bij een groot deel van de artsen heeft verloren.

In drie provincies krijgen onze dokters echter nog steeds te maken met
gerechtelijke vervolging. Om die reden, maar
ook om te laten zien dat ze het echt menen met de door de Orde aangekondigde hervormingsplannen, vragen
wij om deze vervolgingen te stoppen.

Geneeskunde Voor Het volk pleit voor
de oprichting van een bredere instantie die zowel alle zorgverstrekkers als
de mensen die van de zorg genieten, vertegenwoordigt: een Hoge raad voor
Medische ethiek.  Gezondheid gaat immers niet alleen de dokters aan. Het zijn
ook niet alleen zij die zorgen dat mensen gezond blijven.

We vragen de
oprichting van een instantie die zich buigt over de problematiek van de gezondheidskosten  en ijvert voor een echt openbaar
gezondheidsbeleid, dat zich bezighoudt met complexe bio-ethische vraagstukken en de praktijk zou controleren en evalueren.

Wij willen een democratische
medische regelgeving, omkaderd door juristen en onder toezicht van
vertegenwoordigers uit de volledige gezondheidssector, inclusief de patiënten. Dergelijke
structuren werken reeds prima in andere Europese landen zoals Finland,
Nederland en Groot-Brittannië. 

Namens de artsen van Geneeskunde voor het Volk

Dr. Sofie Merckx – Huisarts in Marcinelle

Dr. Dirk Van Duppen – Huisarts in Deurne en
voorzitter Geneeskunde voor het Volk

take down
the paywall
steun ons nu!