Boren naar schaliegas (Foto: Flickr Creative Commons)
Nieuws, Milieu, Politiek, Fracking, ExxonMobil, Schaliegaswinning -

CEO Exxon: “Overal schaliegas winnen behalve nabij mijn privédomein”

Rex Tillerson, CEO van ExxonMobil, die overal in de wereld het winnen van schaliegas door fracking promoot, voert actie tegen een frackingproject nabij zijn landgoed. Hij is bezorgd dat zijn privédomein schade zal oplopen.

maandag 24 februari 2014 16:21
Spread the love

Fracking is een methode om schaliegas vrij te maken door kleine scheuren te creëren in het schaliegesteente, waarin dit gas zit opgesloten. Dat wordt gedaan door water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de horizontale boorschacht te pompen.

De zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden deze open, ook nadat het pompen gestopt is. Dit zorgt ervoor dat het gas een vrije doorgang heeft, waarna het kan worden gescheiden van het verontreinigde water.

De techniek is omstreden vanwege de milieu-onvriendelijke manier waarop het schaliegas gewonnen wordt. Tillerson is als CEO van Exxon een fervente voorstander van fracking.

Tillerson haalde reeds herhaaldelijk zwaar uit naar de tegenstanders van fracking, “Het reguleren van de frackingindustrie houdt het herstel van de Amerikaanse economie tegen en is slecht voor onze competitiviteit.”

Fracking oké, maar niet in mijn achtertuin

Eerder veegde Tillerson al argumenten van geluidsoverlast en milieu-gevolgen door waterverontreiniging van tafel. De nadelige gevolgen zouden niet significant zijn, tenzij er aan fracking wordt gedaan in de buurt van Tillersons privé-domein in Bartonville, Texas. Daar sloot hij zich namelijk aan bij het protest tegen de bouw van een watertoren naast zijn huis. De watertoren is onderdeel van een frackingproject.

Tillerson en zijn buren dienden een klacht in tegen de bouw van de 49 meter hoge watertoren, met als belangrijkste argumenten de mogelijke geluidsoverlast en het gevaarlijke verkeer ten gevolge van de bouw, maar ook de gevolgen van de frackingtechniek zelf. Tillerson zelf zou vooral bezorgd zijn over de mogelijke schade die zijn privé-domein zou kunnen oplopen.

In verschillende regio’s protesteerden bewoners tegen fracking-projecten van ExxonMobil, vanwege geluidshinder, watervuiling en mogelijke schade aan de volksgezondheid. ExxonMobil heeft die protesten tot nog toe altijd genegeerd, soms zelfs ten kosten van huizen die in de weg stonden van het boren naar gas.

ExxonMobil, dat 29 miljoen euro per jaar betaalt aan Rex Tillerson, zegt niets met de zaak te maken te hebben en wil zich niet mengen in het debat.

take down
the paywall
steun ons nu!