De Duitse CDU-politicus Elmar Brok pleitte er onlangs voor om de vingerafdrukken van migranten te verzamelen, zodat uitkeringsfraude harder aangepakt kan worden (foto: Flickr creative commons / European People's Party).
Nieuws, Europa, Economie, Politiek, Duitsland, Europese Commissie, Sociale zekerheid, Uitkeringen, Hoge werkloosheid, SPD, Bondskanselier Angela Merkel, Bulgaren, Roemenen, Rebecca Harms, CDU-CSU, Aydan Özo?uz, Hartz IV, Elmar Brok -

Hype uitkeringstoerisme overgeslagen naar Duitsland

Naast de Britse is nu ook de Duitse politiek in de ban van ‘uitkeringstoerisme’. De Duitse regering stelt een onderzoek in naar de gevolgen van Europese migratie uit armere landen, maar stuit tegelijkertijd op kritiek van de Europese Commissie wegens het niet verstrekken van werkloosheidsuitkeringen aan migranten.

vrijdag 10 januari 2014 18:10
Spread the love

Gerommel in coalitie over EU-migratie

De aankondiging van het onderzoek kwam kort nadat coalitiepartner CSU (de Beierse zusterpartij van de CDU) in de Duitse Bondsdag had gepleit voor een sterker front tegen migratie die gemotiveerd is door armoede. De partij waarschuwde eind 2013 dat Duitsland overspoeld dreigde te worden door een golf van ‘sociaal achtergestelde’ migranten die enkel uit zijn op een uitkering en kinderbijslag.

De CSU wil onder andere dat plegers van uitkeringsfraude uitgezet worden en een reisverbod krijgen. Ook moeten migranten die een uitkering aanvragen volgens de partij onderworpen worden aan een wachttijd van drie maanden. Deze laatste maatregel werd onlangs ingevoerd door de Britse regering-Cameron.

Hoewel de SPD en CDU aanvankelijk kritisch reageerden op de oproep van hun coalitiegenoot, lijkt het aangekondigde onderzoek een compromis om de vrede in de grote coalitie te bewaren.

Ook binnen bondskanselier Angela Merkels eigen CDU klinken er echter geluiden om harder op te treden tegen ‘uitkeringstoerisme’. Zo stelde Europarlementariër Elmar Brok vlak voor de jaarwisseling voor om vingerafdrukken van migranten te verzamelen.

“Migranten die enkel naar Duitsland komen om een werkloosheidsuitkering, kinderbijslag of een ziektekostenverzekering aan te vragen, moeten snel worden teruggestuurd”, stelde hij in de sensatiekrant Bild.

Hardere toon inzake migratie als voorproefje voor verkiezingscampagne

De Duitse politica Rebecca Harms, die namens de Groenen in het Europarlement zit, noemt het debat over uitkeringstoerisme “opgeklopt vanwege partijbelangen”. Volgens Harms komt het verhitte debat tevens voort uit het feit dat zowel de federale regering als de individuele lidstaten zich onvoldoende hebben voorbereid op het opheffen van de arbeidsrestricties voor Roemenen en Bulgaren per januari 2014.

“Sommige lokale autoriteiten, bijvoorbeeld in het Ruhrgebied, zijn al geruime tijd bezig met deze kwestie. (…) Ze hebben systematische discussies gevoerd over het laten slagen van de integratie en het beschikbaar stellen van appartementen”, stelt zij op de website Deutsche Welle.

Volgens Harms lijkt de federale regering eerder uit te zijn op het zaaien van angst dan het verrichten van goed werk. SPD-politica Aydan Özo?uz, verantwoordelijk voor het integratiebeleid binnen het nieuwe kabinet-Merkel, denkt dat de problemen die gepaard gaan met EU-migratie beter opgelost kunnen worden met het bieden van snelle en onbureaucratische hulp aan lokale overheden, dan met het “brandmerken van alle armen als oplichters”.

Harms verwacht bovendien dat de verharding van het debat over EU-migranten een voorproefje is van de campagne die de  CSU in aanloop naar de Europese verkiezingen zal voeren. In Beieren, de bakermat van deze partij, vinden bovendien in maart al lokale verkiezingen plaats.

Tevens is het niet onwaarschijnlijk dat de coalitiepartijen hiermee alvast vooruitlopen op de naderende competitie met de nieuwe eurokritische partij Alternativ für Deutschland, zoals de Britse premier David Cameron steeds meer inspeelt op de sentimenten van aanhangers van de UK Independence Party

De commissie die onderzoek zal doen naar de effecten van migratie uit armere lidstaten wordt verwacht uiterlijk in juni haar resultaten te presenteren.

Europese Commissie spreekt zich uit tegen uitsluiting migranten

De Duitse wet verhindert dat migranten die op zoek zijn naar werk in Duitsland in aanmerking kunnen komen voor een zogenaamde Hartz IV-werkloosheidsuitkering. Een Duitse federale rechtbank heeft inmiddels de zaak van een 24-jarige Roemeense vrouw die sinds 2010 in Duitsland verblijft, maar wiens uitkeringsaanvraag is geweigerd, voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Op 10 januari berichtte de Süddeutsche Zeitung dat de Europese Commissie in een statement in aanloop naar deze rechtszaak, die onder ogen kwam van de redactie van de krant, bepleit dat migranten in Duitsland gemakkelijker toegang moeten krijgen tot sociale voorzieningen. Zo stelt zij dat het uitzonderen van migranten bij de verstrekking van uitkeringen in strijd is met Europese wetgeving.

Ook vindt de Commissie dat iedere aanvraag individueel moet worden behandeld: ook aanvragen van werkloze en werkzoekende migranten. Het federale ministerie van Werk wil deze groepen systematisch blijven uitsluiten van Hartz IV om zo kostbare individuele procedures te voorkomen.

Steffen Seibert, woordvoerder van Merkel, reageerde op de uitlatingen van de Commissie door te stellen dat de sociale zekerheid een nationale aangelegenheid is, “hoewel deze beoordeeld kan worden door het Europese Hof van Justitie”. “Wij zien geen reden om onze visie op de wet te herzien”, liet hij weten.

Volgens cijfers van het federale ministerie van Werk is momenteel slechts 0,6 procent van de mensen met een Hartz IV-uitkering Bulgaar of Roemeen.

Statistieken wijzen bovendien uit dat de Roemenen en Bulgaren die nu in Duitsland verblijven verhoudingsgewijs vaker een baan hebben dan andere migrantengroepen. Uit een recente opiniepeiling blijkt echter dat ongeveer 60 procent van de Duitsers denkt dat de angst dat migranten de sociale zekerheid zullen uitbuiten, gegrond is.

take down
the paywall
steun ons nu!