Onderzoekster Barbara Van Dyck werd door de KU Leuven ontslagen vanwege haar engagement bij directe acties van de Field Liberation Movement
Nieuws, Milieu, Samenleving, België, Rik Torfs, KU Leuven, Ggo, Field liberation movement, Barbara Van Dyck, Mark Waer, Patattenoorlog, Debat-ggo, Dossier-ggo -

KU Leuven neemt ggo-activiste Barbara Van Dyck opnieuw aan

GGO-activiste Barbara Van Dyck mag weer als onderzoekster aan de slag bij de KU Leuven. In juni 2011 werd ze op staande voet ontslagen door de vorige rector Mark Waer, omdat ze weigerde afstand te nemen van een actie waarbij genetisch gemanipuleerde aardappelen werden vernield op een proefveld in Wetteren. Nieuwe rector Rik Torfs: "Je moet niet elke vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid per se afstraffen."

woensdag 18 december 2013 14:15
Spread the love

Barbara Van Dyck zal op 1 januari 2014 opnieuw in dienst treden bij de KU Leuven. Ze werd in 2011 ontslagen nadat ze met 250 andere demonstranten ggo-aardappelen op een proefveld in Wetteren verving door biologische aardappelen. Van Dyck verdedigde de actie voor de pers en weigerde de actie af te wijzen, wat haar haar job kostte.

Patattenproces

Van Dyck en andere activisten van de Field Liberation Movement werden vervolgd in het zogenaamde patattenproces en veroordeeld voor bendevorming. Daarmee werd hun deelname aan de geweldloze actie op 29 mei 2011, die tot doel had te ijveren voor een duurzame landbouw, gecriminaliseerd. 

Bio-ingenieur Van Dyck kreeg 3 maanden voorwaardelijk opgelegd. Ze bleef de actie verdedigen: “Het is een gevaarlijk precedent dat anti-ggo-activisten op deze manier monddood worden gemaakt. Ggo’s zijn een belangrijk politiek item, maar de mogelijkheden om er een maatschappelijk debat over te voeren worden met deze uitspraak nog verder beperkt.”

“Dat debat moet wel plaatsvinden, want ggo’s zijn onnodig risicovol en er is een almaar groeiende tegenbeweging die het niet eens is met bijvoorbeeld de nieuwe Europese zadenwetgeving, die het zadenmultinationals alleen maar gemakkelijker maakt ggo’s te ontwikkelen en verspreiden,” adus Van Dyck.

Proces tegen KU Leuven van de baan   

In juni 2011 werd Van Dyck door rector Mark Waer op staande voet ontslagen uit haar functie als wetenschappelijk medewerker aan het departement Architectuur, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Collega-academici en Waer’s opvolger Rik Torfs bleven haar steunen en Torfs heeft haar nu terug in dienst genomen. 

Van Dyck begon een juridische procedure tegen de arbeidsrechtbank, waar ze nu vanaf ziet als voorwaarde om terug te keren in haar oude functie. Torf motiveert de terugkeer van Van Dyck in een interview met de Campuskrant van de KU Leuven: “Aan deze universiteit moet een klimaat heersen waarbij je slechts in extreme omstandigheden om je ideeën – of de soms wat radicale consequenties ervan – kan worden ontslagen. Natuurlijk zijn er grenzen: zwaar misdadig gedrag kan niet worden getolereerd, of het nu op ideeën is gebaseerd of niet, en ook privé is niet alles acceptabel. Maar aan een topuniversiteit mag je niet te snel denken dat de grens is overschreden – dat vind ik een beetje kleinburgerlijk.”

“Voor mij is de bottom line: vrijheid van meningsuiting. En een universiteit moet de plek bij uitstek zijn waar allerlei ideeën aan bod kunnen komen, ook ideeën waar we het niet mee eens zijn. Mevrouw Van Dyck zit vandaag met mij aan tafel, maar ook pakweg Monsanto mag hier zijn mening komen geven.”

“Een goed werkende democratie laat ruimte voor dissidente stemmen”

Van Dyck zegt blij te zijn dat ze terug in dienst kan treden bij de KU Leuven: “In juridische processen verwikkeld zijn, is niet leuk. Gelukkig is er heel veel steun geweest van mensen binnen en buiten de universiteit. Ze hebben het ontslag aangegrepen om pijnpunten in de universiteit van vandaag zichtbaar te maken. Dat heeft er ongetwijfeld mee voor gezorgd dat we tot een bemiddelde oplossing zijn gekomen.”

“En ik vind het vanuit de universiteit een heel sterk gebaar. Een heel symbolisch gebaar ook wat betreft de maatschappelijke rol van de academicus: het kritisch bevragen van de maatschappij.”

“Anderzijds: Ik heb de actie als burger gesteld, in mijn privéleven. Dat ik daarvoor door mijn werkgever werd afgestraft, roept vragen op, ook buiten de universiteit. Een goed werkende democratie laat ruimte voor dissidente stemmen en voor actie voeren. Het ontslag kwam op mij over als een manier om het debat niét aan te gaan. Zeker een universiteit moet andere manieren zoeken om conflicten aan te pakken.”

DeWereldMorgen.be heeft altijd uitvoerig aandacht aan de zaak besteed. Toen op 12 februari 2013 de rechtbank van Dendermonde 11 aardappelactivisten, waaronder Barbara Van Dyck, veroordeelde voor bendevorming, startte DeWereldMorgen.be een steuncampagne

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!