Starterspakket voor migranten is totale mislukking

Starterspakket voor migranten is totale mislukking

vrijdag 22 november 2013 17:23
Spread the love

Ik kan alleen maar akkoord gaan met mijn collega Fatma Pehlivan van sp.a. Die is moedig en durft als lid van de meerderheid zeggen dat het starterspakket “Migreren naar Vlaanderen” beter wordt afgeschaft. Groen zei dat al van dag 1 in de commissie.Familiemigranten uit Marokko, Turkije of Rusland krijgen sinds mei vorig jaar zo’n gratis pakket bij de overhandiging van hun visum.

Zo’n pakket heeft totaal geen meerwaarde. Sinds de invoering hebben amper 227 Turkse, Russische of Marokkaanse gezinsherenigers het pakket ontvangen. Het is sindsdien niet bijgewerkt. En vooral het pakket kostte al 467.000 euro. Het geld kan beter ingezet worden, bijv. voor de migrantenverenigingen. Zij werken echt aan integratie. Maar wat meer is, het starterspakket is erg ‘gekleurd’.

Minister Bourgeois vond dat het starterspakket familiemigranten een realistischer beeld moest schetsen van ons land en hen moest voorbereiden op hun komst naar Vlaanderen. Maar het is geschreven vanuit een vat vol vooroordelen. Goed bedoeld, – misschien – maar toch niet zo goed geslaagd.

Kijk naar de vele, vaak stuitende veralgemeningen en stereotypen waarmee de brochure doorspekt is. Clichébeelden die niet alleen de buitenlandse doelgroep zijdelings beledigt, maar ook mij als Vlaming de wenkbrauwen doet fronsen en me de vraag doet stellen wie bepaalt of ik me al dan niet een echte, goede Vlaming mag voelen. Zoals• Iemand psychisch of lichamelijk pijn doen, ook uw partner of uw kinderen, is verboden.

  • Een godsdienst aan anderen opleggen, mag niet.• Het leven in Vlaanderen is duur. In de meeste gezinnen werken beide partners om alles te kunnen betalen. Daarom is het heel belangrijk dat u werk zoekt.
  • Vlamingen zijn stipt: als je iets moet doen om 9u, dan doe je het ook om 9u.• Vlamingen leven niet op straat. Ze leven vooral in hun huis.
  • Vlamingen houden van rust. Na 10 uur ’s avonds mag er geen lawaai meer gemaakt worden.
  • Mensen gaan niet zomaar bij elkaar op bezoek. Ze maken meestal eerst een afspraak. Ze zijn gesteld op hun privacy.
  • Het gebeurt niet vaak dat getrouwde zonen of dochters inwonen bij hun ouders of schoonouders.

Koppels proberen zo snel mogelijk als gezin alleen te gaan wonen.Gekleurde informatie dus. We moeten de kandidaat nieuwe-Vlamingen voor meer waarschuwen dan enkel voor het natte weer. We moeten hen durven wijzen op latent racisme, op het feit dat het als vreemdeling niet evident is om een job te vinden, ondanks alle knelpuntberoepen, we moeten hen wijzen op de krapte op de woningmarkt die mensen met een vreemde naam vaak tot eerste slachtoffer maakt, op het gegeven dat hun kinderen vaak zullen moeten vechten tegen vooroordelen en het daardoor niet evident zal zijn om hun talenten ten volle te ontwikkelen.En laat net deze brochure weer een deel van die vooroordelen bevestigen. De weinig stipte, weinig nette vreemdeling die heelderdagen rondlummelt op straat. En misschien moeten we de nieuwkomer waarschuwen dat hij/zij terecht komt in een land dat niet zo open en zo tolerant is.Afschaffen die rommel.

take down
the paywall
steun ons nu!