Een GASwalm vult het Brusselse Poelaertplein (foto: Lesley Arp).
Verslag, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Jongeren, Liga voor Mensenrechten, Discriminatie, Vlaamse jeugdraad, Overlast, Administratieve boetes, GAS-boetes, Gemeentelijke willekeur, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen -

Tegenstanders GAS-wet stappen naar de rechter

Op 20 november kondigden de Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten aan dat zij ieder een verzoekschrift indienen tegen de vernieuwde GAS-wet. Volgens de organisaties druist de wet in tegen fundamentele rechtsbeginselen.

woensdag 20 november 2013 15:30
Spread the love

Tientallen vertegenwoordigers van een brede coalitie van middenveldorganisaties trotseerden woensdag de kou om voor het Justitiepaleis in Brussel te protesteren tegen de GAS-wet. 

Lander Piccart, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, deed het debat over de GAS-wet dat afgelopen voorjaar in het parlement werd gevoerd af als een “georchestreerd theaterstuk”.

Piccart was positief gestemd over het feit dat een zeer diverse coalitie, van vakbonden tot organisatoren van vakantiekampen, bereid is de strijd tegen de vernieuwde GAS-wet voort te zetten. “Wie niet luisteren wil, moet voelen”, zei hij.

Deur naar discriminatie wagenwijd open

Christine Melkebeek, vicevoorzitter van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, uitte haar bezorgdheid over het feit dat de onverdraagzaamheid tegen kinderen lijkt toe te nemen. “Een sneeuwballengevecht of hangen mag niet meer”.

Volgens Melkebeek staat met de vernieuwde GAS-wet de deur naar discriminatie wagenwijd open. De overheid krijgt immers de ruimte om zelf te bepalen wat overlast is, wat weer leidt tot willekeur bij sanctieambtenaren en rechtsonzekerheid bij burgers.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verzet zich tegen bestraffing op grond van onduidelijke, vage normen.

Daarnaast hekelde Melkebeek het feit dat de gemeenten met de nieuwe GAS-wet rechtswaarborgen kunnen omzeilen. De wetgever heeft immers alternatieve sancties voor minderjarigen gecreëerd, waarbij het vermoeden van onschuld niet wordt gerespecteerd.

Bovendien is er volgens de Kinderrechtencoalitie sprake van discriminatie van minderjarigen, aangezien in hun geval het parket op de hoogte wordt gesteld van de administratieve boete om herhalingen te kunnen registreren. Dit terwijl administratieve boetes normaliter niet op een strafblad terechtkomen.

Waterbedeffect

Volgens Paul Pataer van de Liga voor Mensenrechten brengt de nieuwe GAS-wet het gevaar van grote willekeur met zich mee. De wet zou leiden tot een waterbedeffect, waarbij potentiële overtreders aangemoedigd worden om naar andere gemeenten te trekken waar zij niet het risico lopen op een administratieve boete.

Pataer stelde bovendien dat burgemeesters en schepenen niet de ideale opvoeders zijn, terwijl ze via de nieuwe GAS-wet wel deze rol op zich nemen. “Laat hen waken over de openbare orde”, bepleitte hij.

De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten hopen dat het Grondwettelijk Hof de federale wetgever zal terugfluiten, wat weer invloed zal hebben op de lokale GAS-reglementen. Pataer benadrukte echter dat de kans klein is dat dit voor januari 2014 gebeurt, wanneer de strengere GAS-wet ingaat. “Het Grondwettelijk Hof heeft de tijd nodig”.

GASwalm vult het Poelaertplein

De betoging werd afgesloten met een satirische toespraak van een zogenaamde vertegenwoordiger van het Grondwettelijk Hof. “Onze jobs worden afgepakt door flutambtenaartjes die een cursusje van 40 uur hebben gevolgd”, fulmineerde hij.

Vervolgens werden de aanwezige betogers voor de zekerheid toch even voorbereid op de toekomst, voor het geval dat de gang naar het Grondwettelijk Hof niet de verwachte resultaten biedt. Terwijl een flinke rookwalm zich over het Poelaertplein verspreidde, deden de aanwezige jongeren hun anti-GAS-maskers op.

take down
the paywall
steun ons nu!