De uitreiking van de filmprijs Cinemagelijk is een onderdeel van het filmfestival Dames Draaien: een festival dat volledig gewijd is aan het werk van vrouwelijke filmmakers.
Nieuws, Vrouwenraad, Dames Draaien, Cinemagelijk -

Cinemagelijk-prijs voor een andere kijk op het thema man/vrouw

Jaarlijks bekroont de Vrouwenraad startende filmmakers die het thema man/vrouw op een vernieuwende manier behandelen met de filmprijs Cinemagelijk. De prijzen gingen dit jaar naar een humoristisch portret van de digitale generatie en een persoonlijke kijk op een dag in het leven van een prostituee.

zaterdag 28 september 2013 14:44
Spread the love

Volgens Magda de Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, toont de filmwereld vaak negatieve, vernederende beelden van zowel mannen als vrouwen. Door jaarlijks een prijs van 1000 euro uit te rijken aan een filmstudent(e) wil de Vrouwenraad bijdragen aan de destabilisatie van eenzijdige denkbeelden over de relatie tussen man en vrouw.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking erkende Brussels Staatssecretaris Gelijke Kansen Bruno de Lille in een toespraak de noodzaak om genderkwesties per film te verkennen. “Mijn zoontje van vijf komt vaak met allerlei ideeën thuis over jongens en meisjes, die hij toch echt niet van zijn ouders heeft gekregen”, stelt De Lille.

“Dergelijke ideeën komen sluipenderwijs binnen: via games, de televisie en vriendjes. Met minder vanzelfsprekende beelden kunnen we de wereld een duwtje in de goede richting geven.”

Zowel het Nederlandstalige als het Franstalige deel van de Vrouwenraad kozen hun eigen winnaar. Als Nederlandstalige winnaar kwam de film Do you know what love is? van Leni Huyghe uit de bus.

De jury stelde voorafgaande aan de onthulling van de winnaar dat gender als aandachtspunt weinig aan bod kwam in de Nederlandse inzendingen. Dit lijkt ook te gelden voor de film van Huyghe, die vooral eenzaamheid toont in een digitale en verbonden wereld. De jury prees echter de wijze waarop Huyghe in haar film speelt met stereotypen.

De kijker ziet onder andere de stijgende wanhoop van een meisje dat de hele dag haar vriend probeert te bellen, maar telkens zijn voicemail krijgt. Ook ziet men een gefrustreerde danser zwoegen voor de webcam, enkel om zoveel mogelijk hits binnen te halen op Youtube. Eenzaam ogende personages volgen video-instructies voor alledaagse bezigheden: koken, make-up aanbrengen, zelfs inzepen onder de douche.

Huyghe: “De film is bedoeld als generatieportret en als vraag. De personages in de film kunnen de vraag Do you know what love is? niet beantwoorden.”

De Franstalige winnaar was de film Gabrielle van Margo Fruitier en Paul Cartron. Gabrielle behandelt het thema prostitutie vanuit een vrouwelijk perspectief: de kijker ziet de twijfels en het ongemak van de hoofdrolspeelster wanneer zij contact legt met een klant.

De jury was onder de indruk van het niet-gestereotypeerde beeld van prostitutie dat Gabrielle biedt. Ook vond zij het belangrijk om startende filmmakers het signaal te geven dat een feministische film niet per se demonstratief is of een ideaalbeeld schetst.

De prijsuitreiking is een onderdeel van het filmfestival Dames Draaien. Dit vierdaagse festival in de Botanique te Brussel is volledig gewijd aan het werk van vrouwelijke filmmakers en loopt tot 29 september. 

take down
the paywall
steun ons nu!