Nieuws, België -

“Hogere bedienden betalen de prijs voor harmonisering”

De reacties van de vakbonden op het compromisvoorstel waarmee de regering de statuten van arbeiders en bedienden probeert te harmoniseren, sijpelen binnen. ABVV-Metaal jubelt. Bij de bediendecentrales van LBC-NVK en BBTK klinkt kritiek. De arbeiders maken een grote stap vooruit, maar het zijn de bedienden die daar de prijs voor betalen, klinkt het.

maandag 8 juli 2013 20:05

Dat de werkgevers en de vakbonden er onderling niet uit geraakten, ligt aan de werkgeversorganisaties, zegt LBC-NVK. “Tot en in de finale fase, hebben zij door onredelijk onsociale voorstellen elke oplossing onmogelijk gemaakt. Onder het alibi van de competitiviteit wilden ze discriminaties wegwerken door ze te vervangen door sociale afbraak.”

Volgens de christelijke bediendecentrale is het compromisvoorstel van de regering beter dan wat de werkgevers via onderhandelingen wilden realiseren. Op vlak van opzegtermijnen maken de arbeiders een grote sprong vooruit. LBC-NVK is ook opgelucht dat er geen absoluut plafond komt voor de opgebouwde opzegtermijnen, zoals de werkgevers nochtans lang gevraagd hebben.

De groei van de opzegtermijnen wordt na een loopbaan van 20 jaar wel serieus afgevlakt. Vanaf dan komt er per werkjaar nog één week bij. Gezien het feit dat de werkgevers zelf toegeven dat 70 procent van de ontslagen tijdens de eerste drie jaar valt noemt LBC-NVK dat “een treiterende maatregel”.

“Het heeft er alles van dat de werkgevers kost wat kost blijkbaar een prijs wilden laten betalen door alle bedienden.” De vakbond merkt op dat de zogenaamde hogere bedienden (meer dan 32.254 euro per jaar) op alle vlakken verliezen. Hun opzegtermijn wordt met een derde tot de helft ingeperkt.

Globaal onevenwicht

Globaal betekent de nieuwe regeling een besparing voor de werkgevers. “Dat betekent een globaal onevenwicht in de zgn. “kostenneutraliteit” waarvoor steeds werd gepleit.”

Dat sommige sectoren onder de nieuwe afspraken kunnen duiken, vindt LBC-NVK niet kunnen. “Het is onbegrijpelijk dat dit nieuwe regime weliswaar wettelijk als een maximum wordt vastgelegd, maar dat afwijkingen naar beneden wel kunnen. Dit is een onevenwichtige maatregel die het sociaal sectoroverleg overigens verder hypothekeert.”

Een pak discriminaties werd nog niet weggewerkt. Het compromisvoorstel legt de nieuwe deadline op 1 januari 2014. LBC-NVK hoopt tijdens die onderhandelingen het evenwicht te herstellen.

“Als niet snel, en met name vanaf 2014, inzake de vakantiegeldberekening de “discriminatie van de bedienden” wordt ongedaan gemaakt zal het regeringscompromis helemaal neerkomen op een inlevering van de bedienden, ter verbetering van de regels voor de arbeiders zonder dat het de werkgevers extra kost. Discriminaties kunnen niet selectief worden weggewerkt.”

Op 15 juli overlegt de christelijke bediendecentrale met de militanten of er nieuwe acties komen om onduidelijkheden weg te werken en druk te zetten op de nieuwe fase van de onderhandelingen.

Hogere bedienden betalen de prijs

Een gelijkaardig geluid bij de socialistische bediendecentrale BBTK. “Wij betreuren dat de oplossing die door de minister wordt voorgesteld niet gelijkstaat aan een betere sociale bescherming voor allen”, zegt de bediendecentrale van het ABVV.

Volgens BBTK is er geen sprake van een harmonisering naar boven. “Het zijn de hogere bedienden (boven het loonplafond van 2500 euro bruto per maand) die de prijs van de harmonisering betalen”, zegt BBTK.

De carensdag wordt afgeschaft, maar BBTK zegt te betreuren dat dat gedeeltelijk op kosten van de sociale zekerheid gebeurt. BBTK heeft ook bezwaren tegen het feit dat werknemers met een opzegvergoeding van meer dan 7 maanden voortaan zelf hun outplacement moeten betalen.

Dat het regeringsvoorstel een opening maakt voor uitzonderingen in bepaalde sector, ziet de socialistische bediendevakbond ook niet zitten. “Het kan voor BBTK niet dat de nieuwe rechten voor de arbeiders in deze sectoren onderuit zouden gehaald worden. Dan zouden de ‘hogere’ bedienden voor niets een prijs betaald hebben.”

62 rozen voor De Coninck en Kherbache

Bij ABVV-Metaal hebben ze minder reserves bij het compromisvoorstel. In het persbericht van de socialistische metaalcentrale staan alleen maar superlatieven. De vakbond heet uiterst tevreden te zijn. “Op vrijdag 5 juli werd geschiedenis geschreven”, zo klinkt het. De metaalcentrale van het ABVV gaf 62 rozen af aan de drie socialistische sleutelfiguren achter het compromis: minister Monica De Coninck en de twee kabinetchefs Eva Van Hoorde en Yasmine Kherbache. “62 rozen die staan voor de opzegtermijn van 62 weken waarop binnenkort een arbeider met 20 jaar anciënniteit recht zal hebben”, aldus ABVV-Metaal.  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!