Opinie, Nieuws, Politiek, België, Begroting, Progress Lawyers Network (PLN), BTW-plicht advocaten - Ivo Flachet, Jan Buelens

Invoering BTW-plicht voor advocaten: een nieuwe stap richting klassengerecht

Toegang tot het recht is geen luxegoed als een tas van Delvaux of een pot kaviaar, vindt Progress Lawyers Network. Zij is dan ook faliekant tegen de invoering van de BTW-plicht voor advocaten, zoals vandaag aangekondigd in het voorstel van de regering Di Rupo. Jan Buelens en Ivo Flachet leggen uit waarom.

maandag 1 juli 2013 15:48
Spread the love

De invoering van de BTW-plicht voor advocaten maakt de toegang tot het gerecht voor de bevolking in België onbetaalbaar. Na de plannen van de regering om het systeem van juridische bijstand te hervormen, lees af te breken, komt de regering nu op de proppen met dit voorstel. Het houdt een zware verhoging in van de advocatenkosten voor zij die net geen recht hebben op pro-deo bijstand. En dat is zowat heel de werkende bevolking in België.

De regering hoopt met de maatregel onder het net te vliegen van de sociale verontwaardiging omdat het lijkt alsof dit enkel de advocaten zal treffen. Niets is minder waar. De invoering van de BTW-plicht heeft ernstige gevolgen voor de burgers. Het is een tweede klap in het gezicht van iedereen die de laatste maanden heeft geijverd voor het handhaven en verbeteren van de toegang tot het recht voor iedereen.

De particulier die een advocaat wil raadplegen voor een huurprobleem, een familiaal probleem, een arbeidsovereenkomst, een geschil met een aannemer, enzovoort, zal zijn factuur zien verhogen met 21 procent!

De invoering van een BTW-verplichting creëert een ongelijke behandeling tussen ondernemingen en particulieren. Ondernemingen die zelf BTW-plichtig zijn, kunnen de BTW eenvoudigweg aftrekken, zodat het voor hen een neutrale operatie is. Burgers hebben deze mogelijkheid niet. Dat het dus om een sociale maatregel zou gaan die enkel de hoogste inkomens zou treffen is een manifeste leugen.

Progress Lawyers Netwerk verzet zich met klem tegen de invoering van de BTW-plicht voor advocaten en vraagt de onmiddellijke intrekking van de maatregel. Het systeem van juridische bijstand moet uitgebreid worden zodat ook werkende mensen die nu uit de boot vallen effectief recht hebben op een advocaat.

Deze plannen van de regering zijn een nieuwe stap in de richting van een gerecht dat meer en meer een luxeproduct wordt voor zij die het kunnen betalen, even zwaar belast als een tas van Delvaux of een pot kaviaar.

Jan Buelens en Ivo Flachet

Jan Buelens en Ivo Flachet zijn beide advocaat bij Progress Lawyers Network, de eerste aan de balie van Antwerpen, de tweede aan de balie van Brussel.

take down
the paywall
steun ons nu!