De kerk van het verwoeste dorp Mujeidil, midden een nieuw aangeplant bos
Nieuws, Politiek, Israël, Bezetting Palestina, Prins Laurent - lucas catherine

Prins Laurent doet het nu in Israël

Er is nog al wat heibel in de pers over de recente reis van prins Laurent naar Israël en zijn relaties met het Joods Nationaal Grondfonds. Terecht.

woensdag 19 juni 2013 16:14
Spread the love

Dit fonds, met zijn Hebreeuwse naam Keren Keyameth LeIsrael zette van bij zijn oprichting in 1901 de krachtlijnen uit van de kolonisatie van Palestina. Zelf beheert het nu 13,5 procent van alle grond in Israël.

Maar er is meer: toen in 1960 de Israel Land Authority via ‘de basiswet over het landbezit in Israël’ werd opgericht, kreeg het daarin de helft van de bestuurszetels en werd bepaald dat de Land Authority zijn gronden zou beheren volgens de statuten van het JNF die zeggen: “Verkoop, verpachting of ruil kunnen slechts plaatsvinden als zij dienen voor de inplanting van Joden in het land.”

Die Land Authority beheert ook alle in 1948 geroofde grond en bezit nu in het totaal 79,5 procent van alle grond in Israël. Samen met de 13,5 procent van het JNF maakt dit dat 93 procent van alle land in Israël alleen maar ‘toegankelijk’ is voor Joden, dankzij die politiek van het Joods Nationaal Grondfonds.

Geen NGO

Dit fonds is dus helemaal geen NGO, maar een semi-staatsorganisme en ook al heeft het massaal bomen en bossen aangeplant, het is geen groene organisatie, want die bossen werden bijna allemaal aangelegd op grond in 1948 geroofd van verdreven Palestijnen.

Het is bij dit fonds dat Laurent zijn boom ging planten. En hij was niet de eerste. Op de weg van Tel Aviv naar Jeruzalem werd op het grondgebied van de in 1948 verwoeste dorpen Saris en Beit Thul in 1995 het woud van de Belgisch-Joodse gemeenschap ingehuldigd.

Na 1948 werd op grond van twee verwoeste buurdorpen Malul en Mujeidil, in de omgeving van Nazareth, ook een bos aangelegd. Van Malul zijn alleen nog de ruïnes van de moskee en van twee kerken te zien en van Mujeidil enkel de kerkruïne. Het waren beide hoofdzakelijk christelijke dorpen.

In 1961 kreeg onze koningin Elisabeth daar haar woud van dertigduizend bomen en in 1964 ging onze diep christelijke koning Boudewijn persoonlijk zijn bos aanplanten op de grond van het verwoeste christelijke dorp Mujeidil. Het telt nu 23.000 bomen.

Bomen planten

Yves Leterme was in 2011 als toenmalig premier op bezoek in Israël. Ook hij mocht zijn boom planten in ‘The Grove of Nations’, een woud aangeplant op het in juli 1948 verwoeste dorp Al Jura.

Het bos ter ere van Albert II werd aangelegd op de bezette Westelijke Jordaanoever en is volgens de JNF-propaganda aangeplant in Zuid-Israël, in de Negev, maar het ligt in het zuiden van Cisjordanië en is aangeplant vanaf 1970 op land van de Palestijnse dorpen Sammu’a en Khirbet Yattir. Dat verwoeste dorp heeft trouwens zijn naam geleend aan de naburige Joodse kolonie Yattir.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) ziet niets mis in het bezoek van prins Laurent aan het Joods Nationaal Grondfonds en zijn boomplanting. Dat is niet verwonderlijk. Reynders zelf plantte zo’n boom al op 26 november 2005 in hetzelfde bos als Laurent.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!