Nieuws, Samenleving, België, Islam, Borgerhout, Geert Bourgeois, Salafisme, Radicale islam, Moskee de Koepel, Malikietische rechtsschool, Bekeerlingen -

Wat is moskee de Koepel nu echt?

Ongeloof en verbazing alom in Borgerhout nadat het bekend raakte dat er een procedure was gestart om de subsidies van moskee de Koepel in te trekken. Wat vooral moeilijk doordrong, was de reden daarvoor: dat de Koepel een 'radicale' moskee zou zijn.

maandag 17 juni 2013 13:55
Spread the love

In Antwerpen heb je een veertigtal moskeeën, veelal gefinancierd door de Turkse, Marokkaanse en Pakistaanse gemeenschap. Qua structuur en organisatie springt één moskee eruit: de Koepel in Borgerhout.

Bekeerde Belgen

Die moskee werd enkele jaren geleden opgericht door tot de islam bekeerde Belgen. Zij vonden het belangrijk dat er een moskee was waar het Nederlands de voertaal zou zijn, omdat velen van hen het Arabisch niet machtig waren en zijn.

De moskee deed haar best om verankerd te raken in de buurt en de stad. Ze startte vier jaar geleden een procedure op om erkend te worden als moskee. Na een positief advies van onder meer de Belgische staatsveiligheid en de brandweer kreeg de Koepel in 2011 die erkenning.

Dat betekende dat de Koepel subsidies kon aanvragen, wat de moskee steevast heeft geweigerd vanwege organisatorische redenen. De Koepel kon met eigen middelen de werking financieren. Ondanks wat er hier en daar wordt geopperd in de media zal de moskee dus geen subsidiëring verliezen, simpelweg omdat er nooit subsidies werden aangevraagd.

Ongeloof

Het mogelijke verlies van die erkenning zal weinig gevolgen hebben voor de Koepel. Toch reageren heel veel moskeegangers met ongeloof. Zij zien de aantijgingen als gratuit en een smet op het blazoen van de moskee.

Ilias, 18 jaar, ziet het zo:Toen ik het afschuwelijke nieuws hoorde over de valse beschuldigingen jegens de Koepel, stond ik perplex. Deze vredelievende moskee beschuldigen als een broeinest voor radicale jongeren is het meest absurde dat je kan doen. Deze moskee deed juist het tegenovergestelde: jongeren konden en kunnen hier altijd terecht indien ze problemen hebben”.

De Koepel is net een plek die een band probeerde te smeden met heel de buurt, en open stond voor iedereen. Omdat de vrijdagpreek en de lessen in het Nederlands worden gegeven, trok de Koepel heel veel Marokkaanse jongeren aan.

Alternatief voor het salafisme

Maar de Koepel en haar imam worden niet door alle elementen van de moslimgemeenschap graag gezien. Vooral salafisten hebben heel wat kritiek op de moskee, omdat die te soefistisch (dit is een mystieke stroming in de islam) zou zijn.

De Koepel probeert al een tijdje een alternatief te bieden voor het salafisme. Dit deed de moskee door de Malikietische rechtsschool te promoten, die vooral in de Maghreb veel aanhang heeft. Heel wat jongeren getuigen dat de Koepel net een positieve invulling geeft aan hun identiteit.

Wissam, 22 jaar en studente toegepaste economische wetenschappen:Ik was op een punt in mijn leven gekomen dat ik heel hard aan het worstelen was met mijn identiteit. Ik had geen doel, noch enig toekomstperspectief. Ik geloofde niet dat ik een meerwaarde zou kunnen zijn voor deze maatschappij. Ik had het gevoel dat ik faalde in alle opzichten, familiaal, maatschappelijk, politiek …”

Op aanraden van een hele goeie vriendin heb ik besloten om eens naar de Koepel te gaan. De eerste dag dat ik de Koepel-moskee was binnengewandeld, dat was de dag dat ik eindelijk mijn identiteit geleidelijk aan heb kunnen ontdekken. Het voelde als thuiskomen, de innerlijke ik was volledig tot rust gekomen.”

“Door te luisteren naar de vrijdagpreken van de imam kreeg ik dromen en toekomstperspectieven. Ik kreeg ook een enorme strijdlust om mezelf te verbeteren. Ik kreeg de drang om iets te betekenen voor deze maatschappij zowel op sociaal als op politiek vlak.”

Een jonge moskee

Heel wat van die jongeren hebben op Facebook allerlei initiatieven gelanceerd, van een petitie lanceren tot het opzetten steungroepen. Op een heel ludieke manier werd er omgegaan met het concept radicalisme door te stellen dat ze ‘radicaal’ veel van de Koepel en haar imam houden. Ook werd er opgeroepen om een protestmail te sturen naar het kabinet van bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA).

Dat het net de jongeren zijn die het opnemen voor de Koepel is weinig verbazend. Het is vooral een jonge moskee.

Anissa is 17 jaar en geeft les aan kinderen in de Koepel: “Zelfs onder de kindjes merk ik dat ze graag naar de moskee komen. Een mama vertelde me onlangs in een oudercontact dat ze echt blij is dat haar kinderen naar deze moskee komen, de leerkrachten zijn van deze generatie, de lessen gebeuren in het Nederlands en alles is veel soepeler en wordt op een speelse manier aangeleerd aan de kinderen”.

Imane, 24 jaar en studente psychologie, is enorm teleurgesteld door de aantijgingen. De Koepel is voor haar een belangrijke plek: “Verschillende onderwerpen komen aan bod die mij aan het denken zetten, het doorzettingsvermogen stimuleren en mij motiveren om positieve stappen te ondernemen. Gevoed word ik dan zowel op spiritueel vlak als andere vlakken. De Koepel Moskee is en blijft dus een belangrijke factor voor mijn gezonde ontwikkeling als individu”.

take down
the paywall
steun ons nu!