(go_greener_oz/Creative Commons)
Nieuws, Wereld, Milieu, Politiek, Stijgen zeespiegel, Kwetsbare kustgebieden -

Stijging van de zeespiegel kan snel worden afgeremd

Door de uitstoot van vier vervuilende stoffen aan te pakken, kan de stijging van de zeespiegel nog deze eeuw sterk vertraagd worden.

maandag 15 april 2013 17:20
Spread the love

Een samenwerking tussen wetenschappers van verschillende centra voor klimaat- en oceaanonderzoek heeft geresulteerd in een studie die aantoont dat, naast de vermindering van CO2, op veel kortere termijn iets kan gedaan worden om de stijging van de zeespiegel tegen te gaan.

Door snel werk te maken van het terugdringen van de verontreinigende stoffen methaan, ozon in de troposfeer, fluorkoolwaterstoffen en zwarte koolstof kan de snelheid van de stijging van de zeespiegel met ongeveer 18 procent verminderd worden tegen 2050 en met 24 procent tegen 2100.

Deze stoffen hebben in vergelijking met CO2 een korte levensduur in de atmosfeer maar kunnen het klimaat sneller beïnvloeden.

De combinatie van het terugdringen van dit viertal met het afremmen van de CO2-uitstoot heeft op heel korte termijn amper meer effect, maar kan er wel voor zorgen dat tegen 2100 de snelheid van de stijging van de zeespiegel met 50 procent vermindert.

Geen uitstel

De wetenschappers, die hun studieresultaten publiceerden in het blad Nature Climate Change, wijzen erop dat voor het bekomen van deze resultaten geen uitstel geduld wordt.

Als er bijvoorbeeld pas in 2040 tot actie wordt overgegaan, verkleint de impact op de stijging weer met een derde en wordt het moeilijk tot onmogelijk om de temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw onder de 2 graden Celsius te houden.

“Om de potentieel gevaarlijke stijging van de zeespiegel te vermijden, kunnen we in de uitstoot van deze verontreinigende stoffen snijden, zelfs al is het niet mogelijk om snel de uitstoot van CO2 te verminderen”, zegt Aixue Hu van het Nationaal Centrum voor Atmosferisch onderzoek en de hoofdauteur van de studie.

“Dit onderzoek toont aan dat de dreiging voor kuststeden aanzienlijk verminderd kan worden als we snel deze verontreinigende stoffen aanpakken.”

Coauteur Claudia Tebaldi van Climate Central voegt eraan toe dat “het belang van het terugdringen van CO2 niet in vraag wordt gesteld maar dat dit resultaat de kustgemeenschappen meer tijd geeft om zich voor te bereiden op een stijgende zeespiegel.”

take down
the paywall
steun ons nu!