Interview, Nieuws, Economie, Politiek, België, Armoede, Werkloosheid, Basisinkomen, PHILIPPE VAN PARIJS, VictoriaDeluxe, Toekomstfabriek, DTF, Bricoleurs de Paradis, De Toekomstfabriek, Onvoorwaardelijk basisinkomen -

Philippe Van Parijs: “Basisinkomen: een middel om armoede en werkloosheid te bestrijden”

Philippe Van Parijs: “Basisinkomen: een middel om armoede en werkloosheid te bestrijden”
maandag 25 februari 2013 17:15

Midden januari 2013 startte een Europees burgerinitiatief dat de Europese Commissie wil oproepen een wetsvoorstel in te dienen over de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Maar, wat is dat eigenlijk een onvoorwaardelijk basisinkomen? Het is een inkomen dat door de overheid wordt toegekend aan elke persoon gedurende zijn of haar hele leven, zonder met andere inkomens rekening te houden en zonder als tegenprestatie een job of de bereidheid om een job te aanvaarden.

De voorstanders van een basisinkomen zien hierin een middel om zowel armoede als werkloosheid te bestrijden en op die manier een werkelijke herverdeling van macht mogelijk te maken.

Victoria Deluxe had hierover een gesprek met Philippe Van Parijs, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain (UCL, Louvan-la-Neuve) en een wereldautoriteit met betrekking tot het basisinkomen.

take down
the paywall
steun ons nu!