Minister Turtelboom, stop de afbouw van het recht op juridische bijstand!
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Annemie Turtelboom, Regering Di Rupo, Juridische bijstand - Ivo Flachet, Alexis De Swaef, Pierre Robert

Minister Turtelboom, stop de afbouw van het recht op juridische bijstand!

Met deze oproep spreken wij onze bezorgdheid uit over de plannen van de regering Di Rupo tot afbouw van het recht op juridische bijstand, die recent aangekondigd werden in een nota van Minister van Justitie Turtelboom.

vrijdag 1 februari 2013 15:45
Spread the love

Wij herinneren de regering eraan dat conform artikel 23, derde lid, van de Belgische Grondwet het recht op rechtsbijstand één van de onderdelen is van het recht om een menswaardig leven te leiden. Ook artikel 6 van het EVRM waarborgt dit recht, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken.

In deze tijden van crisis, waarin sociale en democratische rechten onder steeds grotere druk komen te staan en alsmaar meer mensen in de armoede worden geduwd, moet het systeem van rechtsbijstand juist versterkt worden als buffer tegen sociale achteruitgang.

Het recht op juridische bijstand is nu al beperkt omwille van de vrij strenge toelatingsvoorwaarden en wegens de te beperkte vergoedingen die voorzien zijn voor Pro Deo advocaten.

De regering-Di Rupo plant een besparing van 25 procent op het budget en kiest daarvoor de groepen met de minste mogelijkheden tot verzet: minderjarigen, vreemdelingen en mensen die er van verdacht worden een strafbaar feit gepleegd te hebben.

De besparingsmethode van de regering is het verminderen van de vergoedingen voor advocaten die er voor kiezen om deze groepen te verdedigen en het invoeren van een remgeld.

‘Strijd tegen misbruik’

Om haar plan verkocht te krijgen, zegt de regering strijd te voeren tegen misbruik van het systeem. Het moet benadrukt worden dat 95 procent van de advocaten werkzaam in de rechtsbijstand zich dagelijks hard inzetten om het recht op juridische bijstand te realiseren.

Door de vergoedingen van de advocaten te beperken zullen steeds minder advocaten Pro Deo zaken op zich kunnen nemen en zal de verdediging noodgedwongen aan kwaliteit inboeten, met alle gevolgen van dien voor de rechtsonderhorigen. Wij pleiten voor een systeem dat een billijke vergoeding voorziet voor het werk van de advocaat, zo gedetailleerd mogelijk gekoppeld aan de geleverde prestaties.

Het spreekt voor zich dat er controle moet zijn tegen misbruik maar dat mag geen voorwendsel zijn voor een besparing op de kap van alle advocaten.

Wij zijn uiterst verontrust over de inhoud van de nota[1] van Minister van Justitie Turtelboom waarbij een systeem van “abonnementsadvocaten” wordt voorgesteld.

De reden die zij hiervoor geeft is dat: “controle op een beperkt aantal advocaten zowel politiek als praktisch interessant is”, dixit de minister. Is het haar bedoeling om enkel nog gezagsgetrouwe advocaten in het systeem toe te laten? Wil zij kritische advocaten de mond snoeren en hun gedrevenheid in de verdediging van hun cliënten aan banden leggen?

BTW voor advocaten

Advocaten moeten in volledige onafhankelijkheid van de staat hun cliënt kunnen verdedigen. Rechtsonderhorigen moeten hun raadsman vrij kunnen kiezen en elke advocaat moet dus kunnen deelnemen aan het systeem van juridische bijstand en daarvoor moeten zijn of haar prestaties billijk vergoed worden.

De nota van de minister kan ook niet los gezien worden van het voorstel van de regering tot invoering van de BTW voor advocaten. Zo’n BTW van 21 procent zou voor de modale burger tot gevolg hebben dat een advocaat onder de arm nemen nog meer een onbetaalbare luxe wordt.

Zowel de hervorming van het Pro Deo-systeem als de invoering van de BTW zijn maatregelen die enkel op de rug van de gewone burger wegen. Voor vennootschappen zou de maatregel immers volledig neutraal zijn. De plannen van de regering zijn een aanval in regel tegen een democratische toegang tot justitie en, in fine, een aanfluiting van de sociale rechtvaardigheid.

Wij wijzen de aanval op de onafhankelijkheid van de advocaten manifest van de hand en verzetten ons tegen de besparingslogica op kap van het grondwettelijk recht tot juridische bijstand voor de burger.

Ook het invoeren van remgeld is een achteruitgang en gaat in tegen het standstill-principe[2]. Er is een principieel gevecht nodig voor de versterking, de uitbreiding en een betere financiering van het system van de juridische bijstand.

Wij roepen alle organisaties van het middenveld, de vakbonden, de ordes van advocaten, de politieke partijen, enzovoort op zich te verzetten tegen de plannen van de regering-Di Rupo tot afbouw van het recht op juridische bijstand. Deze zaak gaat iedereen aan.

Eerste lijst handtekeningen tegen de ontmanteling van het systeem van juridische bijstand.

   
Vertegenwoordigers organisaties  
Deswaef Alexis Voorzitter “Ligue des Droits de l’Homme, Coinitiateur de l’appel”, Advocaat te Brussel
Robert Pierre Voorzitter “Syndicat des Avocats pour la Démocratie”, Mede initiatiefnemer van deze oproep, Advocaat te Brussel
Flachet Ivo Progress Lawyers Network, Mede initiatiefnemer van deze oproep, Advocaat te Brussel
Ureel Frédéric Voorzitter ” Avocats Européens Démocrates”, Advocaat te Charleroi
Louveaux Hervé Voorzitter “Association Syndicale des Magistrats”
Triffaux Christelle Directrice “Service Droits des Jeunes (SDJ)”
Vanderhaert Charlotte Directrice “Belgisch Commitee voor de Vluchtelingen”
Fermon Jan Bestuurder Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD)
Van Lancker Eddy Federaal secretaris ABVV
Van Muylder Philippe Federaal secretaris “FGTB” in Brussel
Van Keirsbilck Felipe Secrataris-Generaal van het “CNE”
Kesteman Michel Directeur “Téléservices”
Tordeur Guy Federaal secretaris van ACV Brussel -Halle -Vilvoorde
Van Keirsbilck Benoit Défense des enfants International
Wyckmans Ferre Secretaris-Generaal van het LBC-NVK
Vansnick Philippe Adjunct Secretaris-Generaal van het ACV Brussel -Halle -Vilvoorde
de Kerchove Georges Voorzitter van “ATD Quart Monde”, advocaat te Brussel
Lemmens Eric Stafhouder van de balie van Luik
   
Advocaten  
Belamri Annabel Advocaat te Nijvel
Benkhelifa Selma Advocaat te Brussel
Buelens Jan Advocaat te Antwerpen, Doctor in de Rechten
Callewaert Joke Advocaat te Brussel
Dayez Bruno Advocaat te Brussel
De Buisseret Marie-Pierre Advocaat te Brussel
De Clerck Annemie Advocaat te Brussel
De Lien Jan Advocaat te Antwerpen
De Man Jan Advocaat te Antwerpen
Demeersseman Saartje Advocaat te Roeselare
Dereymaeker Joke Advocaat te Antwerpen
Dermagne Jean-Marie Advocaat te Dinant, voormalig Stafhouder
De Simone Enrico Advocaat te Antwerpen
Grouwels Miep Advocaat te Brussel
Gul Vahide Advocaat te Brussel
Hamaide Jacques Ere-Advocaat, voormalig voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie
Henrion Valérie Advocaat te Nijvel
Jespers Raf Advocaat te Antwerpen
Kalin Meral Advocaat te Brussel
Lys Matthieu Advocaat te Brussel
Michielsen Lies Advocaat te Antwerpen
Micholt Kristof Advocaat te Brugge
Micholt Sylvie Advocaat te Brugge
Mitevoy Thomas Advocaat te Brussel
Mohammad Iftara Advocaat te Genk
Moskofidis Anastasios Advocaat te Genk
Pepermans Lieve Advocaat te Antwerpen
Quirynen Paul Advocaat te Antwerpen
Steenaut Katrien Advocaat te Brussel
Stein Olivier Advocaat te Brussel
Tytgat Alain Advocaat te Brussel
Van Eenoo Dominique Advocaat te Torhout
Van Praet Bert Advocaat te Dendermonde
Vander Velpen Jos Advocaat te Antwerpen
Van Bellingen Katelijne Advocaat te Brussel
Van Cutsem Catherine Advocaat te Brussel
Van Den Broeck Mieke Advocaat te Brussel
Van Laer Mieke Advocaat te Antwerpen
Van Vreckom Hilde Advocaat te Nijvel
Verkeyn Charlotte Advocaat te Brugge
Zvonimir Miskovic Advocaat te Tongeren
   
Universiteiten  
Carlier Jean-Yves Advocaat te Nijvel, Professor aan de UCL
De Schutter Olivier Professor aan de “UCL”
Fierens Jacques Advocaat te Brussel en Professor aan de UN, UL en UCL
Guillain Christine Professor in de Rechten aan de Facultés universitaires Saint-Louis
Néraudau Emmanuelle Advocate te Nijvel en onderzoekster aan de UCL
Panier Christian Rechter op rust, leraar aan de UCL, Ere-Advocaat
Sarolea Sylvie Advocaat te Nijvel, Professor aan de UCL
Schaus Annemie Advocaat te Brussel, Professor aan de ULB
van der Plancke Véronique Onderzoekster aan de “Université de Namur” en advocate te Brussel

Voetnoten

  • [1]Het gaat over de ‘Nota voor het kernkabinet 22 januari 2013’ van de Minister van Justitie en de bijlage daaraan onder de titel “Naar een abonnementsysteem met advocaten ‘specialisten vreemdelingenrecht’ die ‘pro deo’ werken ?”.
  • [2]Het standstill-principe stelt dat een toegekend fundamenteel recht in een interne wetgeving niet zomaar kan worden afgeschaft en dat een eerder gegarandeerd beschermingsniveau niet zomaar kan worden verlaagd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!