Nieuws, Milieu, Verenigde Staten -

Hoofd Amerikaans milieuagentschap neemt ontslag

Lisa Jackson, hoofd van het Amerikaanse milieuagentschap EPA, heeft haar ontslag aangekondigd. Ze moest de voorbije vier jaar vooral haar agentschap verdedigen tegen aanhoudende aanvallen van de Republikeinen en industriegroepen die de macht van de EPA aan banden wilden leggen.

vrijdag 28 december 2012 16:02
Spread the love

Jackson zou president Obama al kort na zijn herverkiezing van haar beslissing op de hoogte gebracht hebben, maar lichtte pas gisteren (donderdag) het personeel van het agentschap in.

Toen ze aan het hoofd kwam van het agentschap onder Obama hoopte ze werk te kunnen maken van de strijd tegen de klimaatverandering en andere milieuproblemen. Maar ze bracht het grootste deel door met de verdediging van haar agentschap tegen aanvallen van buitenaf.

Toch kan ze ook enkele overwinningen voorleggen. Zo kon het EPA voor de rechtbank bedingen dat CO2 en vijf andere broeikasgassen als “vervuilers” bestempeld worden onder Clean Air Act. Op die manier kon het agentschap striktere uitstootregels vastleggen voor personenwagens en lichte vrachtwagens – de eerste federale uitstootbeperking voor broeikasgassen ooit in de VS.

“Tijdens haar vier jaren als EPA-directeur is Lisa een standvastig pleitbezorger geweest voor schone lucht, schoon water, een stabiel klimaat en de volksgezondheid, waarbij ze vaak geconfronteerd werd met erg machtige tegenstanders die haar onderuit probeerden te halen”, zegt Michael Brune, directeur van de Amerikaanse milieuorganisatie Sierra Club. Brune noemt de uitstootbeperking voor het verkeer historisch en wijst ook op belangrijke doorbraken op het vlak van kwik- en roetvervuiling.

Republikeinen

Nadat de Republikeinen in 2010 de controle verwierven over het Huis van Afgevaardigden werd Jackson een geliefd doelwit; milieuregels werden steevast gelijkgesteld met banenverlies. De Republikeinse voorzitter van de Commissie Energie en Handel, Fred Upton, zei vorig jaar dat Jackson haar eigen parkeerplaats zou nodig hebben op het Capitool, omdat hij haar zo vaak zou oproepen voor verhoor.

Dat jaar moest ze tientallen keren voor het Congres verschijnen om haar agentschap en milieurichtlijnen te verdedigen. Begin deze maand nog werd onder druk van de Republikeinen een onderzoek gestart naar het gebruik van een alternatief e-mailadres door de EPA-directeur om zaken binnen het agentschap te regelen.

Jackson deed de voortdurende aanvallen af als logisch gevolg van de diepe politieke verdeeldheid die de Amerikaanse politiek tegenwoordig kenmerkt. Maar ze had het soms moeilijker met de tegenstand waarmee ze soms te maken kreeg vanuit de milieubeweging en zelfs het Witte Huis. De regering-Obama schroefde soms voorstellen van het agentschap terug, zoals nieuwe regels voor ozonvervuiling in 2011, uit vrees voor de economische gevolgen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!