De Vijftigers van Durbuy
Nieuws, Cultuur, België - Frank Adam, Klaas Verplancke

De Vijftigers van Durbuy

De clash of generations, de Protocollen van Poupehan, en de Hoer van België. Een historisch manifest. Een Belgische fabel van Frank Adam & Klaas Verplancke, in de reeks Confidenties aan een ezelsoor.

woensdag 12 december 2012 22:30
Spread the love


doc

De Vijftigers van Durbuy

 De clash of generations, de Protocollen van Poupehan, en de Hoer van België.  Een historisch manifest.

Een Belgische fabel van Frank Adam & Klaas Verplancke, in de reeks Confidenties aan een ezelsoor.

____________________________________

Gezien de administratieve onduidelijkheid omtrent zijn geboortedatum, en zijn onvermogen zelf in te schatten hoe oud hij precies was, zagen de vijftigers van Durbuy in de ezel de geknipte persoon om een dialoog op te starten tussen hen en hun vorige generaties.  

Waarmee anders kon meer wederzijds begrip worden opgewekt, zo stelden ze hem voor, dan met het medium middels het welk talloze oorlogsbranden werden gedoofd en talloze liefdes waren ontvlamd: de doodgewone brief?

Dus schreef de ezel:

Een historisch manifest

Hey twintiger

Beste dertiger

Geachte veertiger

Het geschrift dat je nu leest, is een historisch manifest.  

Het geeft stem aan een groep Belgen die in de loop van de geschiedenis onzichtbaar en onmondig zijn gemaakt.

Middels bemiddeling van een derde spreken zij nu tot jou en zeggen:

Wij zijn de vijftigers van Durbuy.  

De vijftigers van Durbuy.

Wij hebben wereldwinkels opgericht in afgedankte, slecht verwarmde postkantoren.  

Wij hielden kernraketten met woorden aan de grond.  

Wij hebben onderhandeld tussen leden van Palestijnse en Israëlische volksdansgroepen, die tijdens folklorefestivals gratis bij ons thuis hebben gelogeerd.  

Wij tuinierden biologisch; bankierden ethisch; stichtten coöperaties, vzw’s en ngo’s; via dewelke wij ons ontfermden over de wezen van Afrika en de kroost van mensenhandelaars. 

Familiefeestjes

Op familiefeestjes, buurtbarbecues en sportclubmanifestaties, tijdens hoog oplopende discussies over kinderarbeid, onrecht in de wereld en de leugen van de televisie werden onze vurige pleidooien op spottende schouderklopjes onthaald. 

Door ons naïeve geloof in de rede, ons blinde vertrouwen in de medemens, en ons onvermogen te liegen zonder te worden ontmaskerd, werden wij door onze generatiegenoten beschimpt, door collega’s gekoeionneerd, door oversten monddood en levensmoe gemaakt.   

Nu

Nu ons plotselinge ontslag ons heeft getraumatiseerd; 

onze werkloosheid ons van onze waardigheid heeft beroofd; 

onze scheiding onze harten en gezinnen heeft gebroken; 

nu bij de kassa in de supermarkt de dood van onze vader werd gemeld per sms; 

nu ook onze zieke moeder ligt te lijden in haar bed als een overreden kat in de gracht, 

worden we door jou, twintiger, dertiger, veertiger, op de koop toe verantwoordelijk geacht voor alle postmoderne plagen en rampen die we zelf een halve eeuw hebben bestreden.

Gezien

Gezien ons jaarabonnement op eenzaamheid, inzinking, en depressie; 

gezien de problemen met onze triglyceriden, hormonen en cholesterol;

gezien de amputatie van onze borsten; de boring in onze prostaat; 

gezien de haaruitval, misselijkheid en andere onpraktische nevenwerkingen van onze chemotherapie; 

ontbreekt ons de kracht jou van weerwoord te voorzien.

Een camping in Durbuy

Maar een bijzondere persoon die wij op een camping in Durbuy hebben ontmoet, zal jou met de vastberadenheid van een vriend, de taalvaardigheid van de terrorist en het genie van de profeet zeggen in onze naam: 

Onze kinderen zien ons niet als vijftigers maar als vaders en moeders.

De muren van de bastilles storten wereldwijd in, door de barsten die wij er voor jou met ons kleine zakmes in hebben gekerfd.

De clash of generations is een spook, een kwaadaardige leugen van de pers;

Door de geschiedenis loopt een breuklijn tussen jou en ons, niet door het verschil in generatie maar door het verschil in moraal.

Nero

Je beklimt de barricades van de crisis met het air en de leuzen van de revolutionair;

je predikt de opgewektheid, de hoop, de verdraagzaamheid; 

maar als een eenentwintigste-eeuwse nero brandmerk je vijftigers met de gemeenste stereotypen, waar je je sinds het begin der tijden altijd al van hebt bediend.

Samenwerken

Je bent het soort twintiger dat twintigers chanteert.

Je bent het soort dertiger dat dertigers hun idealen torpedeert.

Je bent het soort veertiger wiens enige zelfinzicht is: macht komt niet voort uit mezelf maar uit de onmacht van de mensen om me heen;

Je bent het soort twintiger-dertiger-veertiger wiens enige eed is: samenwerken is samenzweren; vriendschap is een job; liefde vraagt om een cv;

Stanley

Je bent de carrièrehopster die opereert volgens de tactiek van de verschroeide aarde;

Je bent de ootmoedige televisie-Stanley-held, die door zijn grote naam te schenken aan het goede doel, het goede doel wegkaapt voor zijn grote naam.   

Je bent de schrijfster die haar schuld met mooie woorden vrij wil kopen.

Je bent de media-ombudsmanneken-pis die elke kritische gedachte wegsproeit met olijk vrolijk media-ombudsmanneken-pis.

Het masker van de jeugd

Onder het masker van je jeugd, onder de vette schmink van je opgewektheid, onder de lichtgevende baljurk van hoop, onder je dwangbuis van positivisme zien wij vijftigers van Durbuy de ogen, de mond, de knoken, de gerimpelde tepels, de uitgezakte t*tten, het rosse uitgedunde schaamhaar, de smerige, eeuwig lekkende k*t van de Hoer van België…

De Hoer van België

…die, zoals staat beschreven in de Protocollen van Poupehan, aan het einde van het koninkrijk België heel België en al haar steden met haar schaamlippen als een reuzenoctopus-flamoes zal omflappen; en al de landen en de hele wereld eromheen in haar oneindig diepe oceaan van machtsgeil, bedrog en geweld zal verzwelgen –

Het diepste, donkerste zwart

Maar zonder borsten en prostaat zijn en zien wij als kinderen –

Wie overdag leeft aanschouwt niet het mysterie der sterren–

De echte cynicus is hij die zegt dat je niet cynisch mag zijn –

Het wit der positivo’s verblindt –

Alleen het diepste, donkerste zwart geeft het licht zijn mooiste, helderste glans –

Aldus tekenen wij –

Alsdus zijn wij –

De vijftigers van Durbuy

Naschrift van de vijftigers van Durbuy:

Wij wensen ons te distantiëren van bovenstaand manifest.  Het bevat kwetsende woorden en strookt niet met onze goede bedoelingen.  Ook hebben wij de opsteller nooit gesproken van de Protocollen van Pouepehan en is ons geen Ho*er van België bekend.

De redactie:
De opsteller heeft geprobeerd de diepe emoties die hij bij jullie heeft voelen zinderen in een passende stijl te verwoorden.

De vijftigers van Durbuy:
Onze ontmoeting op de camping van Durbuy verliep inderdaad in een hartelijke, o.i. iets te vertrouwelijke sfeer, gezien wij toen nog niet op de hoogte waren van het verleden van deze persoon.

De redactie:
En wat mag dat verleden dan zijn?

Eerste reageerder:
Het bezwarende dossier dat u hieronder kunt nalezen (zie bijlage 1), dient ernstig genomen te worden en wijst ondubbelzinnig richting misdaad.

Tweede reageerder:
Ook duikt deze persoon op in andere Belgische steden waar hij naar verluidt de jeugd bederft met opruiende taal tegen hun ouders en gewelddadige acties tegen de Belgische staat (lees bijlage 2).

Derde reageerder:
In dit dossier (bijlage 3 ) is sprake van omgang met de anti-christ.  De Ho*er van België is een allegorie voor een apocalyptisch actieplan van een gevaarlijk individu.

De vijftigers van durbuy:
Wij wensen niemand te beschuldigen. Indien dit debat niet op ernstige, menselijke wijze wordt gevoerd, zien wij van verdere deelname af.

De redactie:
Elk ernstig debat beschuldigt.  Bovendien zijn wij ook niet menselijk.  Wij zijn een redactionele artificiële intelligentie die, aangestuurd door een hoger nieuwsverlangen, jonge godellijke giganten creëert: voetballers-met-doctoraatsdiploma’s; kunstenaars-met-veel-geld-en-non-stop-succes; vrouwen-en-mannen-met-onblusbaar-libido; stand-ups-zonder-depressies; politici-met-idealen-en-een-hart; intellectueel-eerlijke-intellectuelen.  Allen zijn zij kopieën van een origineel dat niet bestaat. 

Wij vragen u af te zien van de werkelijkheid als wérkelijkheid,
maar niet van de redactie als redactie.

De Redactie.

Bijlagen:

(1) De pooier, de liefde en het vuurConfidenties aan een Ezelsoor.  Boek Twee, De Wereld.  Tweede Confidentie.
(2) De schatrijke voetballer van Genk.  Confidenties aan een Ezelsoor.  Boek Vijf, Belgische fabels.  Elfde Confidentie.
(3) De Anti-Christ en het Jaar van het Grote Bloedbad.  Confidenties aan een Ezelsoor.  Boek Twee, De Wereld.  Veertiende Confidentie.

Info:

Belgische fabels en Liefdesfabels (Confidenties aan een ezelsoor, Boek Vijf en Boek Vier) van auteur Frank Adam en illustrator Klaas Verplancke worden uitgegeven door uitgeverij Vrijdag. Van Frank Adam verscheen bij uitgeverij Vrijdag zopas De droom van Aziz.  Een vertelling.  (www.frankadam.be; www.klaas.be, www.uitgeverijvrijdag.be)

take down
the paywall
steun ons nu!